Ayırımcılıktan öte...

Sevgili Okurlar Mart ayının bu ilk Pazar günü siz bu yazıyı okuduğunuzda Nilgün Cerrahoğlu'yla birlikte Almanya'da Münih ve Ulm'da kadın sorunları üzerine konuşmuş ve konuşuyor olacağız. Malum önümüz 8 Mart Dünya Kadınlar günü... Önümüzdeki günlerde kadın ve kadına ilişkin sorunlar üzerine bol bol yazılacak çizilecek tartışılacak... Yetkililer bir kez daha tutulmayacak sözler verecekler kadınlara ... Sonra...

Sonra eski tas eski hamam demeyeceğim...Çünkü kadınlar var oldukça kendilerine karşı uygulanan ayırımcılığa karşı mücadeleyi sürdürecekler. Bugüne dek olduğu gibi sürdürecekler...

Hiç unutmuyorum geçen yıl 8 Mart yaklaşırken "Ayırımcılığın Farkında mısınız? " diye sormuş ve AKP iktidarının kadına karşı ayırımcılığı nasıl körüklediğini ve bunun tehlikelerini sıralamıştım...

Ancak bugün kadınlar çok daha korkunç bir ayırımcılıkla daha savaşmak zorundalar! Bu hükümet kadınları kendi aralarında da ayırmayı bölmeyi kadınları birbirlerine düşman kılmayı sonunda başardı!

Örtülü – örtüsüz... Kapalı- Açık... Bu sıfatlar giderek en çarpıtılmış bir biçimde "dindar ve günahkar" ya da "ahlaklı ve ahlaksız" dönüşürse hiç şaşmayın! Ve şimdilik sürdürülen inatlaşmayla gidişat o yönde...

Bu iktidar kadınların bağımsızlaşmasına özgürleşmesine eşitliğine değil ideolojisi gereği yaşam biçimlerine kafayı takmış durumda...

Kadınlara karşı ayırımcılığa daha çok saplanmamak için bölünüp bölünüp parçalanmamak için şu evresel gerçekleri anımsamakta yarar var:

Kadın yaşam serüvenine çook çoook gerilerden ve çoook çok gecikmiş olarak başlayandır. Aradaki mesafeyi ve süreyi kapatması için yüzyıllardır koşan herkesten daha hızlı koşmak zorunda kalandır.

Doğduğunda "niye erkek doğmadın" diye öfkeye neden olan ilk beş yılında erkek kardeşlerinden daha az beslenecek bakımsızlıktan ilgisizlikten ve hastalıktan daha çok ölecek olandır.

Eğer ilk beş yılı atlatıp hayatta kalmayı başarabildiyse yoksulluktan ya da görenekten olanaksızlıklardan ya da ev işinden okula yollanmayacak olandır. Okuması yazması olmayan dünyadaki bir milyar insanın üçte ikisidir kadın.

Kadın işi emeği görmezlikten gelinendir.. "Gayri resmi" sektörde çalışandır. Dünyadaki toplam işin üçte ikisini yaptığı halde dünya işgücünün üçte birini oluşturandır...

Kadın küreselleşme sürecinde hızla yoksullaşandır. Dünyadaki 1 milyar 300 milyon yoksulluk sınırının altında yaşayanların yüzde 70'ini oluşturandır.

Kadın politik ve ekonomik yapılanmalarda hükümetlerde ulusal ya da uluslar arası karar alma mekanizmalarında dünyanın gelişim ve barış süreçlerinde güç dengelerinin oluşmasında yeri olmayandır...

Kadın sürekli şiddete maruz kalandır. Cinsel tacize tecavüze uğrayandır. Evde aile içinde sokakta yolda kentlerin göbeğinde köyde tarlada ofiste kitle iletişim araçlarında gündüz ya da gece açık ya da gizli şiddeti göğüslemek zorunda kalandır.

Kadın kendi bedeni üzerinde söz sahibi olmayan olamayandır. Erkeğin ailenin mahallenin aşiretin toplumun "namusunu" şan ve şerefini korumak için öldürülen boğazlanan başı taşla ezilen bıçaklanan boğulan taşlanan ve intihara zorlanandır kadın.

Kadın kendi bedeni üzerinde erkeğe aileye topluma tasarruf yetkisi verilmiş olmasını yüzyıllardır sineye çektikten sonra artık bugün bu duruma isyan edendir.

Kadın kendi başlatmadığı katılmadığı taraf olmadığı onaylamadığı karşı çıktığı savaşların ve silahlı çatışmaların başlıca mağdurudur. Bedeni savaş aracı olarak kullanılandır kadın.

Erkeklerin savaşında toplu tecavüzle cezalandırılandır.

Binbir halini anlatmaya ne benim şu birkaç sözümün ne de yazının yetmediği alandır kadın...

8 Mart yaklaşırken bunları bir kez daha hatırlatmakta yarar gördüm.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]