Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Cihan Dura: ATATÜRK Uyarıyor: İç Düşmanlara Dikkat!

  İki Mustafa Kemal vardır: Biri benim et ve kemikten geçici Mustafa Kemal…

  Diğeri Ölümsüz Mustafa Kemal… Onu “ben” kelimesiyle anlatamam; o ben değildir o bizdir! O ülkemizin her köşesinde yeni fikir ve yeni hayat için büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasıyım sadece. Benim girişimlerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir.

  O Mustafa Kemal sensin; o Mustafa Kemal sizsiniz hepinizsiniz. Geçici olmayan Mustafa Kemal yaşaması ve başarılı olması gereken Ölümsüz Mustafa Kemal sizlersiniz!

  Bu yazıda Mustafa Kemal milletimizin iç düşmanlarını tanıtıyor. Ölümsüz Mustafa Kemal tamamlıyor yorumluyor ve güncelliyor.

  ‘***’

  1- Bağımsızlığımızın düşmanı olan bizi ekonomimizi geliştirme gayretinden böylece kalkınma hedefimize erişmekten alıkoyan iki kuvvet vardır. Biri dış bedhahlar dış düşmanlardır. Bunlar ülkemizi sömürge yapmak isteyenlerdir bunun için de uyanmamızı kalkınmamızı istemeyenlerdir.

  2- Ancak bizim için dış düşmanlardan daha zararlı daha öldürücü birileri daha vardır ki onlar da iç bedhahlardır aramızdaki hainlerdir. Bunlar “biz büyük bir devletin yardımı olmaksızın varlığımızı koruyamayız” der dış düşmanlara yanaşır onlara hizmet ederler. Ulusal bağımsızlığımızın en büyük düşmanı asıl bunlardır. Çünkü onların işbirliği olmasa dış düşmanlar zerre kadar zarar veremez bağımsızlığımıza.

  3-İç bedhahlar Millî Mücadele’de karşımıza iki düşman zümre olarak çıktı. Bunlardan biri kişisel çıkarlarına genel çıkarları feda eden hükümet; ikincisi de tükenmemizi bekleyen birtakım iç düşmanlarımızdı. O bedhahlar ki Milletin kudret ve iradesini takdirden acizdiler. Düşmanlarla vatan ve millet aleyhinde haince tertip ve hareketlerde bulundular. Birtakım budalaların ahmakça kuruntuya dayalı vaatlerine kapıldılar milletimiz ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanlarını satarak alçaklıklar yaptılar. Onlara dedim ki yaptıklarınızın milletçe uygulanacak sorumluluğunu göz önünde tutunuz. Güvendiğiniz kişilerin ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız.

  4-Gençler! Sizi Nutuk’ta uyardım ah o iç bedhahlar o iç düşmanlar!… Onlar millî birliği ihlal ve ülkeyi parçalanmaya götürmek için düşman emellerine âlet olanlardı. Onlar İngilizlerin satın aldığı milleti birbirine düşürmek maksadını güden hainlerdi; halkı aldatmak için türlü yalanlar söylüyorlardı. Düşman istilasına uğramış vatanımızı savunanları din ve milletin şerefi için kan döken kardeşlerimizi arkadan vurmak ve vurdurmak isteyen alçaklardı.

  5-Onlar vicdan yerine düşman parası taşıyan alçak şahıslardır. Onlar birtakım eli kanlı muhteris vatansız adamlardır ki bugün de aranızdadır. Sırf çıkar temini amacıyla yabancı parmağı ve parasıyla millî varlık ve bağımsızlık için ülke namusu için mücadele eden milletin evlatlarını birbirine kırdırmaya çalışırlar. Allah’ın laneti düşmana yardım eden bu hainlerin üzerine olsun.

  6-
  Dâvâmız çok büyüktü. Bir ölüm kalım savaşına girişmiştik. Batıdan düşman kan dökerek geliyordu ocakları söndürerek geliyordu. Vatanın dört yanı ateşten bir çembere dönmüştü her taraf alev alev yanıyordu. Vatansız istiklalsiz kalmak tehlikesi her gün biraz daha yaklaşıyordu. Ayrıca bir de içimizdeki düşmanlarla uğraşmak ne güçtü ne kadar acı idi. Biz o vatan hainlerine merhamet edemezdik. Eğer biz onları yok etmesek onlar bizi daha feci şekilde yok edeceklerdi.

  7-
  Halkımızın bu çıkarcılara karşı tutumunu onlara itibar etmeyişini Ocak 1923’de İzmit’te gazete temsilcilerine yaptığım bir konuşmada şöyle açıklamıştım: Artık millete karşı namusluca kesin gerçeği ilân edenler çoktur. Milletimiz ise gerçekleri iyi anlamaya ve gereklerini uygulamaya çok elverişli ve yeteneklidir. Bu anlayışlılığı ispat için yakın tarihin bile verebileceği örnekler çoktur. Felâketini anlayan milletimiz ne şeyhülislâmların “dinin gereğidir” diye irticaya davet eden fetvalarına ne de halife ve padişahın camilerden çalınan ayetler ve peygambere ait hadislerle süslü ve yaldızlı sancakları başlarında taşıyan hilafet ordularına değer vermemiştir. Milli Mücadele’ye devamın hiçbir şey elde edilemedikten başka büsbütün yok olma sebebi olacağını söylemelerine de önem vermemiştir. Babıâli ileri gelenlerinin dikkatsiz ve bilgisiz çalışmalarına ve en sonunda halifenin padişahın bildirilerini uçaklarla muharip ordumuz saflarına atan ve halife adına hareket ettiğini söyleyen Yunan ordusunun aldatmalarına zerre kadar iltifat göstermedi ve göstermeyecektir. Özellikle bundan sonra kesinlikle göstermeyecektir. Çünkü bu millet yüzyıllardan beri bu gibi gericilerin cahillerin riyakârların çıkarcıların serserilerin sözlerine inanmak saflığını gösterdiğinden dolayıdır ki bugün çamurdan ve sazdan izbelerde oturmaya mahkûm çıplak ayaklarıyla ve çıplak vücutlarıyla çamurların karların yağmurların amansız şamarları altında yeniden aklını başına toplamak zorunda kalmıştır.

  8- Bir ülkenin bir ülke halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı ve başlarında taşıdığı insanlardan vefasızlık felaket görmesi ondan daha acıdır. Bu kalp ve vicdanlar için onulmaz yaradır.

  ‘***’

  9-Teorik olarak hükümdarlar bağımsızlığa karşı olamazlar. Bir halkın başında bulunanlar o halkın daima kendi ellerinde kalmasını isterler; fakat buna karşılık halkın iradesinin gerçekleşmesine düşmandırlar. Bu düşmanlık o kadar büyüktür ki bu konuda yenik düşme olasılığı karşısında yabancı güçlere başvuran hükümdarlar yok değildir. Tarih bu tür hükümdarları kaydetmiştir.

  10-İngilizler önce padişahı ele geçirdiler. Çünkü esaretleri altında bulundurdukları İslam âlemi üzerindeki baskılarını muhafaza edebilmek için değerli bir alete bir araca muhtaçtılar. Bu ihtiyaçlarını dönem dönem göstermişlerdir. Onların gözünde bu değerli araç hilafet makamına oturtacakları zattı. İşte bu teşebbüs içinde bulunan İngilizler; Mütareke’nin ardından o aradıkları araç –ki kendi tabirlerince kendilerinden işittim: Ün şoz presiyöz ‘pek değerli cevher’dir- mutlaka bu cevheri avuç içinde bulundurmak gerektiği kanısındaydılar. Gerçekten de onu avuçları içinde buldular. İngiliz avucunun içine giren bu şey Padişah Vahdettin’di.

  11-
  İngiliz veya herhangi bir millet herhangi bir hükümet ancak kuvvet karşısında konum alır kudretten ve kuvvetten yoksun olduğu maddeten sabit olmuş olan bir şahsın kendi tabirlerince “Petro”luğu kalmamıştır. Artık kendilerince hiçbir değeri kalmayınca Zatı Şahane’yi de bırakıvermişlerdir.

  12-Oysa ben o padişaha yazmıştım ki Selçuk Türklerinden beri nerdeyse bin yüz yılı aşan bir zamandır bağımsızlık özgürlük ve din için gaza eden büyük milletiniz Asya’nın ve İslam’ın bayraktarı diye dünya çapında şöhreti olan milletiniz; kurtuluşunu hiç canına susamış düşmanlarının merhametinden bekler mi?

  ‘***’

  13
  -Milletimiz o büyük vatandan artakalan son parçada son kaleye çekilmiş en son savunmasını yaparken hükümet adını alan heyetler düşmanlar hesabına düşman safları arasında kendi milletleri aleyhine çalışıyorlardı. Bizans’ın son günlerinde Fatih’in teslim çağrısına karşı “Allah’ın bana bir emaneti olan bu ülkeyi ancak Allah’a teslim ederim” diyen son Rum kayserinin tahtına vâris bir hanedandan gelen bugünkü halife ve sultanın hükümeti; esir olmamak isteyen milleti kendi eliyle bağlayarak düşmanlara teslim etmeye çalışıyordu.

  14-Damat Ferit’in kurduğu hükümetler ki her ne pahasına olursa olsun İtilâf Devletlerine karşı kesin itaat fikrini benimsemişti. Ülkenin kendi hukuk ve egemenliğini devam ettirmek için esirgemediği fedakârlıkları düşmanlarla çalışmak suretiyle başarısızlığa uğratmayı özel bir iş edinmişlerdi. Bu fikrin taraftarları ülkenin şer ve hıyanete elverişli ne kadar nankör evlâdı varsa hepsini tahrik ettiler donattılar; kendilerini milleti savunmaya adayan yurtseverler aleyhine kullandılar. İslam dini adına yayımlanan sahte fetvaların paşalıkla ödüllendirilen Anzavur’larla bağımsızlık ve savunma fikri aleyhine yaydıkları mânevî maddî zehir ve fesat kuvvetleri ile Anadolu aylarca çarpışmaya mecbur kaldı. Onlar düşmanların hesabına cephelerimizi kaç defa arkadan vurdu.

  15-Halife’nin ta kendisi değil miydi Sevr Antlaşması’na kuzu kuzu boyun eğen? Benim hakkımda Anadolu İhtilali’ni başlatan ben Mustafa Kemal Paşa hakkında arkadaşlarım hakkında idam fetvasını Şeyhülislam vermedi mi? Bu fetva İngilizler tarafından bastırılmıştı! Anadolu içlerine Yunan uçakları ile attırılmıştı; evet Yunan Yunan!…

  16-
  Düşmandan merhamet dilenerek sonuç alınmaz. Oysa İstanbul Hükümeti böyle yapıyordu. Onlara duyurdum ki İtilaf devletlerine karşı böyle sahte yaranma tavırları göstermekle hakkımızda merhamet uyandırmayı başaracağınızı ve bu ikiyüzlü hareketlerin barış şartlarının değişmesine tesir edeceği zannını besliyorsanız sizin bu gafletinize acırız.

  17-Türk milleti hiçbir zaman hiçbir bahane ile yazgısını ve geleceğini düşman elinde oyuncak olmaya mahkûm bir hükümete teslim edemezdi.

  ‘***’

  18- İstanbul’da birtakım başka adamlar vardı ki görünen halleriyle ikiyüzlüydüler. Dünyayı aldata gelmişlerdi ve aldatıyorlardı. Dolayısıyla her nasılsa şöhret kazanmış ve kendilerini hamiyetli ve yurtsever tanıtmış olan bu insanları bizim okuduğumuz kadar bütün milletimizin ve bütün İslam âleminin okumasının imkân ve ihtimali yoktu. Kazanabilmiş oldukları mevkiin verdiği yetkiyle dünyayı aldatıyorlardı. Biz milletimize ve İslam âlemine karşı bu görünüşteki ve aldatıcı vaatlerle hareket eden insanların içyüzünü göstermeyi görev bildik.

  19-
  Bana bu milletin içinde yıllarca bulunmuş bu milletin parası ile ekmeği ile yetişmiş en büyük makamlarına çıkmış dünyaya şöhret salmış en büyük adamlarından birisi demişti ki: “Efendi senin maksadın zaten harap olmuş ülkemizi sonuna kadar harap mı ettirmektir? Dolayısıyla bugünün akıl ve mantığının kabul ettirdiği şey düşmanlarımızın dediğini kabul edelim. Bunun neticesinde bağımsızlığımız elden gidecektir. Fakat zararı yok… Dünyada bağımsızlığından mahrum edilmiş ve fakat bir zaman sonra tekrar çalışa çalışa bağımsızlığına kavuşmuş milletler vardır. Ne yapalım kader böyle imiş… Bir defa bunu teslim edelim. Sonra elde etmeyi düşünelim.” Ben bu zatın adını söylesem hayret edersiniz.

  20-Milletimiz artık şu büyük şu küçük şu ortanca adammış gibi birtakım kuruntularla kendi kendini kandırmasın. Emin olasınız ki arkadaşlar bizi milleti daima aldatanlar büyük tanıdığımız ve fakat çok küçük olan adamlardır. Ben onlara şu yanıtı vermiştim: Orta yerde namustan şereften bağımsızlıktan ve egemenlikten yüz çevirmeyi gerektiren bir miskinlik vardır bir alçaklık vardır. Fakat baylar bu miskinlik ve bu alçaklık bu soylu ve yüce milletin kalbinde değil senin kalbinde ve senin habis beynindedir. Dolayısıyla benim anladığıma gördüğüme ve kesin olarak hüküm verdiğime göre bu millet karar vermiştir. Ya namusu ile yaşayacaktır veyahut bütün ülke yansın yıkılsın harap edilsin yine bu devam edecektir. Bu ülkenin en son tepesine çıkacağız. Ve orada taş taş üstünde kalmayıncaya kadar uğraşacağız ve en son orada öleceğiz. Ancak ondan sonradır ki düşmanlar bu ülkeye sahip olabilirler. Cenabı Hakka çok şükrederim ki bu kanaatlerimde ve bu kanaatlerimi açıkça izah eden ifadelerimin hiçbirinde aldanmadım. Olaylar sözlerimi ve kanaatlerimi doğruladı. Fakat doğrulanan benim kanaatlerim benim duygu ve fikirlerim değildir. Zaten millette var olan duygu idi fikir idi kanaat idi. Eksik olan billurlaşmamış olmasından başka bir şey değildi.

  21-Cumhuriyet rejimi kurulunca bana en çok direnenler Osmanlı’nın batıcıları olmuştur. Bir örnek olarak işte bunlardan ittihatçı Cavit Bey’in Batı yanlısı görüşü: “Büyük Avrupa devletlerinin yardımı olmaksızın ve bu yardımı sağlayacak ödünleri vermeksizin Anadolu’nun ortasında tek başımıza devlet kurup yaşamamız mümkün değildir.” Ve tarih 1945’ler iç bedhah yine sahnede!… CHP Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Feridun Cemal Erkin: “Türkiye kaderini ancak Amerika ve Büyük Britanya’ya bağlarsa esenliğe kavuşabilir.”

  22-Ben irticaya da hurafeye de karşı oldum; ancak aynı kefeye koymadım onları. İrticayı en ağır biçimde mahkûm ettim özellikle hıyanet karakteri yüzünden. Bize göre hıyanet “ülkeyi bir biçimde emperyalist sömürgecilerin denetim veya esareti altına sokmaya çalışmaktı.”

  23-Bunlara bir örnek İskilipli Atıf Hoca’dır. O Müdafaai Hukuk mücadelesine ihanet etmişti. Suçu Türkiye Cumhuriyeti’nin Teşkilatı Esasiye Kanunu’nu tamamen veya kısmen tağyir etmekti. Asılma sebebi buydu şapka risalesi değildi.

  24-Atıf Hoca Millî Mücadele’de Batı Anadolu’yu işgal eden Yunan ordusuna karşı çıkılmaması için çaba gösterdi düşman safında yer aldı; mahkemece belgelenmiştir bu. Başında bulunduğu Teali-i İslam Cemiyeti’nin imkânlarını kullanarak İngiliz ve Yunan işgallerine direnilmemesi için çalışmış bu yolda hazırlattığı beyannameleri Türk köylerine dağıtmıştır. Millî Mücadele’ye değil ihanet en küçük bir yamukluk bile bizim affedeceğimiz şey değildi.

  25
  -Milletin bağımsızlığını kurtarmak gayesinden ibaret olan millî azmi ihlal için düşmanlarımızın en önce girişmek istedikleri çare iç nifak idi. Çünkü en çok başarıyı milletimizin yaşamsal çıkarlarını idrak edemeyerek münafıklara kapılmalarından bekliyorlardı. Biz de ulusal bağımsızlığı temin için özellikle içerdeki nifak sokucu girişimlere karşı kesin karar ve önlemler aldık. Anzavur Gâvur İmam gibiler milletimizi birbirine kırdırmaya araç olan fesat başlarındandı.

  26-Yurttaşlarım unutmayın! Direncinizi kıracak bir araç düşmanın Türkiye’yi içerden oyarak çökertmesidir. Düşman ülkede mevcut siyasi nifaklardan ve yüksek makamların teslimiyetçilik eğiliminden istifade ederek çalışır her zaman. Dış düşmana karşı aldığınız önlemleri gösterdiğiniz birliği iç düşmanlara iç bedhahlara karşı da daha uyanıklıkla daha bir şiddetle uygulayınız.

  İLK KURŞUN

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  — 6 Oca 2015

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Güzel yazı. Teşekkürler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş