Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Soner Yalçın: “Paralel Yapı” Hafiyeleri

  “Paralel Yapı” gündemden düşmüyor. Artık ortaya çıktı ki “cemaatin başı” istihbarata çok meraklı. Bir din adamı sürekli istihbarat vurgusunu niye yapar? ABD’de “dört duvar arasında” yaşayan bir Hocaefendi bunca istihbarat bilgisini nasıl biliyor? Türkiye’de neler olup bittiğiyle ilgili raporlar mı gidiyor? Bunları kim götürüyor? İstihbarat teşkilatını nasıl oluşturdu?

  Bu örgütlenme modeli Yıldız Sarayı’ndaki “paralel yapı”ya ne kadar benziyor?..
  Abdülhamit denince ilk akla gelen “jurnal” sözcüğü!
  Çok sayıda hafiyeden istihbarat teşkilatı kuran II. Abdülhamit’in amacı; siyasi rakipleri hakkında bilgi toplamak ve kendine karşı hazırlanan darbe veya ayaklanma girişimlerini önlemekti. Teşkilat devlete değil direkt padişaha bağlıydı.
  Padişahın evhamlı halini bilenler; görev rütbe nişan ve para almak için doğru ya da yanlış binlerce jurnali Yıldız Sarayı‘na gönderdi.

  Kuşkusuz hafiyeler arasında rekabet vardı ve “Hafiye Teşkilatı” içinde yükselebilmek için herkes yoğun bir “mesai” içindeydi. “Paralel Yapı” 33 yıl sürdü.

  II. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra jurnaller Yıldız Sarayı’ndan alınarak Harbiye Nezareti’ne götürüldü. Asker ve milletvekillerinden oluşturulan bir komisyon jurnalleri önemlerine göre tasnif etti. İttihatçıların iktidardan düşmesiyle jurnaller yakılarak yok edildi.

  Asaf Tugay o komisyonda bulunan bir subaydı. “İbret/Abdülhamid’e Verilen Jurnaller ve Jurnalciler” (1. cilt) ve “Saray Dedikoduları ve Bazı Maruzat” adlı kitapları yazdı.

  Faiz Demiroğlu’nun “Abdülhamid’e Verilen Jurnaller” adlı kitabında da hayli ilgi çekici jurnaller var!

  Benim asıl ilgimi İlknur Haydaroğlu’nun tesadüfen bulduğu 112 sayfalık bir risale çekti. Kimin yazdığı belli değildi. Yazılış yılı 1909 idi.

  Meçhul yazar direkt II. Abdülhamit’e bağlı “Paralel Yapı” hakkında ilginç bilgiler verip çok sert yorumlarda bulunmaktaydı. Örneğin…

  Şeyhülislam Cemalettin Efendi komisyoncu Reşat Efendi vasıtasıyla Viyana’dan bir avize getirtmiş; bunu gören gümrük memurunun durumu yanlış değerlendirmesi sonucu; veliaht Reşat Efendi’nin Viyana’dan bir avize getirterek Cemalettin Efendi’ye hediye ettiği şeklinde jurnallenmişti. II. Abdülhamit cuma namazı sırasında avizeden söz edince Cemalettin Efendi avizeyi padişaha hediye etmiş karşılığında büyük ödül almıştı!

  Şeyhülislam Cemalettin Efendi’nin oğlu Muhtar Bey‘le ilgili de bilgisi vardı: Hiçbir eğitim almamasına rağmen 19 yaşında Şurayı Devlet Mülkiye Dairesi üyesi olmuş; Mektebi-i Mülkiye Hukuk ve Daruşşafaka mezunları 300 kuruş maaş alırken o 15.000 kuruş maaş almıştı. Keza…

  Muhtar Bey son zamanlarda pederi Şeyhülislam Cemalettin Efendi’nin kendisine verdiği Fatih civarındaki konağı kasten yaktırıp sigortadan para almıştı!

  Meçhul yazara göre “Paralel Yapı”nın sadece İstanbul’da 23 merkezi vardı.
  Hafiyeler dört sınıfa ayrılıyordu:

  Birinci sınıf hafiyeler saray mensuplarıydı. Bunların jurnallerinin neredeyse tek amacı vardı; padişahın gözüne girmek için rakiplerini sürekli karalamak.

  İkinci sınıf hafiyeler birinci sınıf jurnalcilerin adamlarından oluşuyordu!
  Üçüncü sınıf hafiyeler birinci ve ikinci sınıf hafiyelerin emrindeki küçük memurlardı. Memur olmayanlar ise polis bütçesinden para alıyorlardı. Yani bunlar hafiyeliği para için yapıyordu.

  Dördüncü sınıf hafiyeler ise saraya sürekli jurnal gönderenlerdi. Eğer jurnalleri hakkında bilgi alınmak için saraya çağırılır iseler üçüncü sınıf hafiyeliği terfi ediyorlardı; yani artık maaşlı oluyorlardı!

  Burası Osmanlı… Risale’nin kopyası/korsanı çıkarılmış ve kimi hafiyeler hakkında övünç dolusu yazılar konuluvermişti.

  Geliniz II. Abdülhamit’in kurduğu “paralel yapı”nın önemli isimlerini/“imamlarını” tanıyalım. Hafiyeleri tanıdıkça sanki bugün hâl⠓yaşadıklarına” şaşıracaksınız. Hadi bakalım kim kime benziyor bulabilecek misiniz?
  ARAP İZZET PAŞA: Meçhul yazarın kaleme aldığı risalede “hafiyeler listesinin” başında; babası Holo Paşa olduğu söylense de Şam’da “piç” olarak dünyaya geldiği belirtilen Arap İzzet Paşa vardı. Suriye’deki Ermeni jurnalleri sonucu göze girmiş vezirliğe kadar yükselmişti. Padişah üzerinde büyük nüfuzu vardı. Herkes ondan korkuyordu ve herkes emrindeydi. Çok para sahibi olunca hafiyeliği küçümseyip “hafiye” diyenleri cezalandırdı. 1908’deki 31 Mart isyanından sonra büyük bir servetle İtalya’ya kaçtı. Oradan Mısır/Kahire’ye gitti.

  SALİH MÜNİR PAŞA: II. Abdülhamit’in güvendiği Mahmut Celalettin Paşa’nın oğluydu. Abdülaziz’in intihar etmediğine öldürüldüğüne tanıklık ederek Paris Büyükelçiliği’ne kadar yükseldi. Ek olarak Brüksel ve Bern elçiliklerinin de kendisine verilmesinin sebebi diplomatlıktan ziyade Avrupa’da hafiye gibi çalışmasıydı.

  FAİK BEY: Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın uşaklarından “Musahib Lütfi Ağa”nın oğluydu. Şımarık küstah padişaha olan yakınlığını her türlü tahrik ve ocakları sürdürmek için jurnal illetini kullanan Saray Cici Beyi idi.

  (Teşkilat-ı Mahsusa’nın kurucularından Kuşçubaşı Eşref’in babası) Mustafa Nuri ile Faik Bey’lerin evi Yıldız’da yan yanaydı. Bir gün…

  Mustafa Nuri Bey’in kızı Adile Hanım bahçede gezinirken Faik Bey laf attı. Adile Hanım babasına şikayet edince ortalık karıştı. Faik Bey yaşadıklarını unutmadı; hafiye olunca ilk Mustafa Nuri’nin Arap çöllerine sürgüne gönderilmesine neden olan jurnali verdi: “Evinde çok silah var!”

  CELAL PAŞA: Meçhul yazar “zekadan yoksul cahil merkep” tabirini kullanıyor. Maarif Nazırlığı zamanında II. Abdülhamit’e verdiği jurnal nedeniyle 150 çuval dini kitabın Çemberlitaş hamamında yakılmasına neden olmuştu.

  ZEKİ PAŞA: Yazara göre haysiyetsiz bir askerdi. Askeriyede ne olup bittiğini ve Avrupa gazetelerinde okuduklarını her gün padişaha jurnal diye anlatıyordu. “Kendisinin gayet aç gözlü olduğu unutulmamalıdır. Bir balık çiftliği için padişahın ayağına kapandı.”

  BÖCEK BAŞI NECİP MELHAME: Meçhul yazarın “alçak” dediği Necip Melhame’nin Avrupa’da dolandırmadığı kuyumcu yoktu. İstanbul’da çevirmediği fırıldak kalmamış sonunda Nafia müsteşarlığını kapmıştı. Tünel imtiyazları için paralar almıştı. Suriye’de nargile hırsızlığı yapmıştı.

  NAZİF SURURİ: Babası Sururi Paşa’nın Mithat Paşa’yı mahkum etmesinin mükafatını aldı. Sarayın has adamı oldu. Haydarpaşa’ya yapılması gereken tıbbiye binasının yanında -İngiliz toprağı sayılan- İngiliz mezarlığı vardır; öğrenciler olay yaratıp oraya kaçabilir jurnalini verdi. Tıbbiye mektebi binaya nakil olmadı!

  Ve liste:
  Cemil Monla İbrikdar Kamil Ağa Ahmet Ratip Paşa Reşit Paşa Tatar Şakir Paşa Recep Paşa gibi isimler vardı!..

  HÜSEYİN BEDRETTİN: Dördüncü sınıf hafiyelerin sorumlusuydu; jurnalleri ilk açıp o okuyordu. Teşrif-i Hümayun Müdürü! Arap İzzet’in en birinci adamlarındandı. Arap İzzet verilmesi icap eden jurnalleri buna yazdırıp verdirirdi.

  KEMAL BEY: Basının sansürcü başı; matbuatın hafiyesi idi. Bu şahıs vaktiyle adi muharrirdi; matbuat idaresine sokuldu mayası gözükmeye başladı. Sarayda o derece nüfuz ve itibar sahibi idi ki bir aralık Maarif Nazırı Paşa’yı azlettirmeye bile muvaffak oluyordu. Kemal Efendi matbuat memurlarından Leon Efendi namına bir nişan almış idi. Meğer bu Leon Efendi terzi imiş.

  SAİD BEY: Said Bey Memduh Paşa’nın mühürdarı iken onu da jurnal etmişti.

  YUSUF ETVAN: Sabık Adliye müfettişi ve Bingazi mebusu idi; hafiyeliğine binaen Meclis-i Mebusan’dan kovuldu.

  AGAH BEY: Hafiyeliği ortaya çıkınca Harbiye‘den atıldı.

  KADRİ BEY: Serhafiye Kadri Bey’i tarikatta bilmeyen veyahut işitmeyen yoktu; “Dervişanım” diye insanları kandırdı.

  ANDON GÖCEYAN EFENDİ: Faik Bey’e mensup olup cemiyet-i rusumiye (vergi dairesi) azalığına yükseldi. (II. Abdülhamit’e yapılan) Bomba olayında Andon’nun bir ayağı sakatlandı. O münasebetle bir müddet herkes bu herifin şerrinden kurtuldu.

  HAMDİ BEY: Kayınbiraderi komiser Müfit vasıtasıyla Üsküdar ve Kadıköy ve civar halkına etmediği zulüm kalmadı. Üsküdar ahalisi bunu pek güzel bilirdi. Kendisinden başka kimsenin Üsküdar hakkında malumat vermesi işine gelmezdi.

  BEKİR SIKTI EFENDİ: Posta ve telgraf mektupçusuydu. Postanenin sözü geçen memuruydu; postaneye gelen her telgraftan İzzet Paşa’yı haberdar ederdi.

  BASURCU AGAH:
  Arabistan’dan gelen (doktor olmadan doktorluk yapan) mütetabbiblerdendir. İmzasını daima “Tabib-i Hazret-i Şehriyari” cümlesi ile atardı. Hayli bir nüfuza malikti fakat kendisi adi ve bayağı bir şahıstı. Her işe burnunu sokardı.

  BAHRİ PAŞA: Adana valisiydi. Adana’da aleyhinde bir şarkı vardı.

  BİLAL BEY: İstanbul vapuru komodoruydu. Hamdolsun devr-i hürriyet bu kara yüzlüyü de ortadan kaldırdı.

  BABA TAHİR: Devr-i istibdatın bile havsalasından taşan haydutlardan idi. Matbaasının/gazetesinin en muhterem muharriri Nazif Sururi olmasından kendisinin ne makule şahıs olduğu anlaşılabilir. Devr-i istibdatta çevirdiği fırıldakların had ve hesabı yoktu. O sayede rütbe-i balayı ihraz eyledi ve birinci rütbelerden nişanlar aldı. Kendisi “Maumat” ve “Servet” adlı iki gazete çıkarır idi. Gazeteleriyle bir çok ticaretgahları haraca kesti. Nihayet devletin nişanını taklit ederek bunu parayla satmağa başladı ve güya iradelerini istihsal ettiğini söyleyip Servet gazetesiyle neşretti.

  TÜYSÜZ TAYYAR:
  Adi bir matbuat kalemi katibi iken birden bire Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesi azalığına tayin oldu. Bereket versin ki tensikatta büsbütün deff olundu.

  ZİYA BEY: Düyun-ı Umumiye memurini bir polis hafiyesi demek daha doğru olur. Hayli canlar yaktı ocaklar söndürdü. Böyle bir casusu devletin müfettiş tayin etmesi doğrudan doğruya millete bir ihanet demektir.

  SAADETTİN PAŞA:
  Merkez kumandanı olan bu şahıs her türlü kalıplara girdi.

  BOYALI CEMAL: Seryaverdir; Sarayın fevkalade emniyetini kazanmış idi. Hatta Maarif Nazır-ı Zühdü Paşa’nın cenazesi Babıali önünden geçerken o zaman sadrazam bulunan Said Paşa daire-i sadaretten çıkarak bir müddet cenazeyi takip eyledi ve bunu gören Boyalı melunu hemen bunu saraya jurnal etti ve Said Paşa ne için dışarı çıktığı sual edildi. Bıyığı boyalı sahte genç olan bu şerrin etmediği alçaklık kalmadı ki bunlar risale şeklinde ayrıca teşhire layıktır. Ferik üniformasıyla kumara gider hile yapar dayak yer yine utanmazdı. Cahil iki söz söylemekten aciz gayet kaba öküz gibi bir şahs-ı adidir.

  SALAHİ BEY: “Asaletiyle” jurnalcilik edenlerden biri de budur. Telgraf ve Posta Nezareti meclis-i idare riyasetine nail olmuştur. Evvelce gazetecilik yapardı. Şimdi yine eski mesleğine döndü.

  ZÜLÜFLÜ İSMAİL PAŞA:
  Fenalıktan zevk alırdı. Can yakmaktan katiyen müteessir olmaz denilebilir ki kalpsiz yaşayan bir mahluktu. Mekatib-i Askeriye de pek çok talebe eczacı Refik ile bunun yüzünden kovuldu. Mekteplerde talebeden biri biraz cüret ibraz etse o cüret o talebenin her felakete uğramasına kafi idi.

  ECZACI REFİK PAŞA: Mektepte talebenin cebine dolaplarına muzır addedilen kağıtları koydurup jurnal edip mektepten attırırdı. Saray en ziyade tahkik hizmetlerinde kullanılırdı. Ali Şamil’den yediği dayak meşhurdu.

  BAĞDADİ ALİ EFENDİ: Saray kitapçılarından olup ilmiye rütbesinden İstanbul payesini kazandı.

  HASAN BEY: Memduh Paşa’nın mühürdarı ve kayınbiraderi olan bu şahıs Dahiliye Nezaretinde pek çok memurun/polisin canını yaktı. Kayserili adi bir seyis iken Dahiliye Nazır-ı Tarhuncu Memduh Paşa sayesinde hep yükseltildi. Bacanağını bile jurnal etti.

  Liste uzayıp gidiyor…
  “Paralel Yapı” listesinin birinde 990; diğerinde 988 kişi vardı!..
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  6 Temmuz 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  II. Abdülhamit'den bile beter kazdığı kuyuya düştüler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş