Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tokmak | Sah­te Göz­yaş­la­rı!

  Fa­ci­a “Ge­li­yo­ru­m” di­yor­du ve gel­di.
  An­sı­zın de­ğil göz gö­re gö­re gel­di!
  So­ma kö­mür ma­de­nin­de her üç ay­da bir za­ten ölüm­lü ka­za­lar olu­yor ve ek­mek pa­ra­sı uğ­ru­na ça­lı­şan ma­den iş­çi­le­ri bi­rer bi­rer can ve­ri­yor­du!
  Bu­na rağ­men hiç­bir ön­lem alın­ma­dı… Ve şim­di ih­mal ve vur­dum­duy­maz­lı­ğın acı so­nu­cu:
  Yüz­ler­ce ölü ve ya­ra­lı!
  Son yıl­la­rın en bü­yük fa­ci­ası!
  Bun­dan kim­ler so­rum­luy­sa kı­na yak­sın­lar!
  CHP Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’ne bir öner­ge ve­re­rek So­ma­’da­ki iş ci­na­yet­le­ri için “Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu­” ku­rul­ma­sı­nı is­te­miş­ti.
  Vic­dan sa­hi­bi her­ke­sin ka­bul ede­ce­ği öner­ge­yi MHP ve BDP de des­tek­le­di ama üç haf­ta ön­ce AK­P’­nin oy­la­rıy­la bu öner­ge red­de­dil­di… Ve iş­çi­ler ölü­me terk edil­di!
  Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız 9 ay ön­ce So­ma­’da­ki ma­de­ni gez­miş ve te­si­si çok be­ğen­di­ği­ni söy­le­miş­ti.
  Şim­di ay­nı Ba­kan efen­di “İh­mal var­sa biz bu­na ka­yıt­sız ka­la­ma­yız!” di­yor. İyi mi?
  So­ma ma­den ocak­la­rı­nı öven sen de­ğil miy­din ya­a? So­ma­’da­ki ci­na­yet gi­bi ka­za­la­rın so­ruş­tu­rul­ma­sı için Mec­li­s’­e ve­ri­len öner­ge­yi sen ve se­nin par­tin red­det­me­di mi efen­di?
  Şim­di ne­den “Yü­re­ğim bü­yük bir acı için­de!” di­ye tim­sah göz­yaş­la­rı dö­kü­yor­sun da so­rum­lu ba­kan ola­rak is­ti­fa et­me­yi dü­şün­mü­yor­sun?
  Sah­te göz­yaş­la­rı­nın kim­se­ye bir fay­da­sı yok!
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Tokmak
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  15 Mayıs 2014


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  O değilde yangının hala nerden çıktığını bilmiyorlar. Şaka gibi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş