Anayasa diyor ki;
Görev ve yetkileri
MADDE 104 - Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar:

Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak

Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak Kanunları yayımlamak

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak

Kanunların kanun hükmündeki kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar:
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek

Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak

Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek

Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek Genelkurmay Başkanını atamak

Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak

Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak

Kararnameleri imzalamak

Sürekli hastalık sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak

Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak

Devlet Denetleme Kuruluna inceleme araştırma ve denetleme yaptırtmak
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek

Üniversite rektörlerini seçmek

c) Yargı ile ilgili olanlar:
Anayasa Mahkemesi üyelerini Danıştay üyelerinin dörtte birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini Askerî Yargıtay üyelerini Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

***

Bir zahmet açın anayasayı okuyun. Daha fazlası var!..
Bu kadar geniş yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanı;

17 Aralık’tan bu yana rüşvet-yolsuzlukların paçalardan akan fotoğrafları ortada sergilenirken

Ayakkabı kutularına doldurulan paralar ortada dururken
Baldız-bacanak rüşvet alışverişlerinin görüntüleri üç film arka arkaya mantığıyla tüm gösteri platformlarında izletilirken

Savcılar diğer savcılarla kapışıp savcı ve hakimlerin bir bölümü polisin diğer bölümü ile kanlı bıçaklı olurken

Ne olduğu meçhul silah dolusu TIR ve otobüsler her gün garip bir şekilde faş edilirken

Türkiye yabancı ajanların cirit attığı topraklar olurken
Fırsattan istifade terör örgütü vatan topraklarında tam hakimiyeti tesis ederken

Tam manasıyla devlet krizi yaşanırken
Cumhurun başı ne yapıyor?..

Ancak bir ay sonra zoraki bir şekilde sadece “HSYK krizine” el koyuyor..
Kemal Kılıçdaroğlu ile 45 Devlet Bahçeli ile 30 Selahattin Demirtaş ile 35 Recep Erdoğan ile 60 dakika görüşüyor.

Cumhurun başı uçan tekmelerin yumrukların günlerdir hakim olduğu Meclis çatısı altında yaşanan krize el koyarken devletin zirvesinde çözüm arayışlarına topu topu 170 dakika ayırabiliyor.

Böylesine bir krizde tüm liderleri bir masa etrafında toplaması gereken Cumhurun başı(bundan da vazgeçtik) ilk başta Başbakan’ı çağırıp uzun uzun görüşmesi gerekirken önce muhalefet liderlerinden başlıyor kısa kısa “dostlar alışverişte görsün” görüşmelerine..

Pazartesi sabahı kahvaltıda bir araya geldiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun anlatacaklarını dinlediğimde “Köşk’teki görüşme en az 3 saat sürer” demiştim kendi kendime.

Ne yaptı Cumhurun başı?
Ateş topu “HSYK kanunu” ile sınırladı gündemi. Diğerlerini taca attı. Çünkü; önüne geldiğinde kanunu onaylamasa; bağlı olduğu AKP ayağa kalkacak içerideki “operasyonun başlangıç noktası Abdullah Gül. Cemaatle birlikte hareket ediyor” homurtuları ayyuka çıkacaktı. Her zamanki gibi noterlik yapıp onaylasa bu sefer muhalefet topa tutacaktı.

Ne yaptı Cumhurun başı?
Tavsiyede bulundu; “HSYK’da uzlaşın” !
Bu kadar geniş yetkileri olan Abdullah Gül raket misali aldığı önerileri Recep Erdoğan’ın önüne attı.

Yani; “Aman bana değmeyin” dedi.
Aslında Abdullah Gül’ün klasik siyaset anlayışıdır; eti çürüterek yemek.
Büyük devlet krizinin Çankaya Köşkü’nde yan başlığa bağlanarak 170 dakika formülü ile çözme gayretinin gerçek sebebini Gül’ü çok yakından tanıyan biri olarak söyleyeyim mi?..

Kafanızı çok zorlamayın. Abdullah Gül Tayyip Erdoğan’dan çok korkar. Erdoğan’ı kızdıracak açıktan hiçbir siyasi adımı atmaz. Onun için Pazartesi günkü Köşk trafiği bile mucize sayılabilecek bir harekettir. Bundan bir adım ötesini de beklemeyen Çankaya’dan..

Not: Klasik Salı Meclis kulislerinde AKP’den paket halinde 15 milletvekilinin
istifasının geleceği konuşuluyor.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

15.01.2014