Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tokmak | Haşhaşiler!

  Baş­ba­kan Tay­yip Bey Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati’­ni “İ­ha­net ör­gü­tü­” “Dar­be çe­te­si­” “Sin­si vi­rü­s” gi­bi ağır suç­la­ma­lar­dan son­ra “Bü­yük Sel­çuk­lu Dev­le­ti­’nin ba­şı­na be­lâ olan Haş­ha­şi­le­r”­e ben­zet­ti.
  Kim­dir bu Haş­ha­şi­ler?

  Ta­ri­hin ilk bü­yük kan­lı te­rör ör­gü­tü­dür.

  1090 yı­lın­da İs­ma­ilî Mez­he­bi­’ne men­sup din ada­mı Ha­san Sab­bah ta­ra­fın­dan ku­rul­muş Or­ta­do­ğu­’da­ki bü­tün dev­let­le­rin ba­şı­na be­lâ ol­muş­tur.

  Haş­ha­şin Ta­ri­ka­ti önem­li dev­let adam­la­rı­na yö­ne­lik sui­kast­la­rıy­la ta­nın­mış­tır.
  Ta­ri­ka­tın kur­ban­la­rı ara­sın­da Sel­çuk­lu İm­pa­ra­tor­lu­ğu­’nun bü­yük ve­zi­ri Ni­za­mül­mülk (1092) Sel­çuk­lu Ve­zi­ri Mui­ned­din Ka­şi (1127) Ab­ba­si Ha­li­fe­si Müs­ter­şid (1134) ve Ku­düs La­tin Kra­lı Con­rad (1192) gi­bi dev­rin en önem­li dev­let adam­la­rı da var­dır.

  Haş­ha­şi­le­r’­in ta­ri­hi yüz­ler­ce hat­ta bin­ler­ce sui­kast ve bin­ler­ce ölüm­den iba­ret­tir.

  Şeyh Ha­san Sab­bah fe­da­ile­ri­ne haş­haş içi­rip on­la­rı af­yon­la­ya­rak kan­lı sui­kast­la­ra yol­lu­yor­du. Adam­lar kur­ban­la­rı­nın üze­ri­ne in­ti­har fe­da­isi ola­rak gi­di­yor sui­kast sı­ra­sın­da öl­se­ler bi­le (af­yo­nun et­ki­siy­le) cen­ne­te gi­de­cek­le­ri­ne inan­dık­la­rı için ölüm­den hiç kork­mu­yor­lar­dı.

  Şim­di Baş­ba­ka­n’­a sor­mak lâzım:

  Ce­ma­at ma­dem bu ka­dar kö­tü bir ör­güt­tü 12 yıl o ör­güt­le na­sıl iş­bir­li­ği yap­tın?

  Da­ha kı­sa bir sü­re ön­ce “Ne is­te­di­ler de ver­me­dik?” di­ye on­la­ra sem­pa­tik gö­rün­mek is­te­yen sen de­ğil miy­din?

  Ce­ma­at or­du­ya kum­pas ku­rar­ken “Ben Er­ge­ne­ko­n’­un sav­cı­sı­yı­m” de­mi­yor muy­dun?

  So­ruş­tur­ma­lar çev­re­ne ve oğ­lun Bi­lâl’­e yö­ne­lin­ce mi “vi­rü­s” de­di­ğin ör­gü­tün far­kı­na var­dın?

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  16 Ocak 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Eskiden güçlü değildi. Fethullah'la güçlendi.

  Şimdi 2 cambaz bir ipte oynamıyor.

  Al bir haşhaşiyi vur diğer haşhaşiye...


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş