İnterneti budamaya dönük yeni yasa taslağına göre; “Bakan emri” ile bazı sitelere erişemeyeceğiz bazı “kavramlar”ın “olaylar”ın “iddialar”ın peşine düşemeyeceğiz yazılı-boyalı-cilalı basının perdelediği “gerçekler”in izini süremeyeceğiz ama herhangi bir “engel” uyarısı bulunmayacağından “sınırsız” servisinden ötürü tercih ettiğimiz internetin bizim için “mahrumiyet bölgesi”ne dönüştürüldüğünü fark edemeyeceğiz bile.

“Birileri” bizim adımıza bizim için neyin “sakıncalı” olduğuna karar verecek; mahalle kabadayısı gibi o “sakıncalılar”la buluşma ihtimalimizi sezdiği anda bir kuytuda kıstırıp önünü kesecek ve biz bizim dışımızda olup biten bütün bu “koruyucu-kollayıcı(!)” icraatlardan bizden nelerin esirgendiğinden haberdar dahi olamayacağız.

Temiz iş!
Birçok kere “Truman Şov” benzetmesi yapmıştık bir tüyü eksikti bu düzenlemeyle o da oldu. Bize bildirme gereği duymadan bizim tercihimizi umursamadan her türlü “gerçek” bilgiden yalıtılmış bir sete döndürüyorlar ülkemizi. Yanlış kullanıyoruz kavramları; “sanal aleme darbe” vurmuyorlar; tam tersine bizi “sanal bir alem”de yaşamaya mahkum ediyorlar!

Ve size aslında yeni olmayan kötü bir haberim var:
Diyojen feneriyle dünyanın altını üstüne getirse bulamaz “ileri demokrasi” varsayıp sarıp sarmalayanını; buna aklı baliğ her toplumda “kapalı rejim” diyorlar!

Donarak ölüm gibi; acısız hissetmeden “uykuda” bitiriyorlar “temel hak ve özgürlüklerimiz”in işini.

Sansürün baskının müdahalenin daniskası var; şahit yok!
Kılıf da hazır:

“Çocuk ve aileyi korumak”mış bütün niyetleri!

Sevsinler... Yahu siz değil misiniz internete ilk neşteri “çocuk pornosuyla mücadele” vaadiyle attıktan sonra “çocuk pornosunu kutsayan” liberal kadın gazeteciyi daha geçen hafta Dolmabahçe’de “özel seçilmiş” isimlerle yaptığınız “bana inanın toplumun da inanmasını sağlayın” toplantısında baş tacı eden!

Gerçi “korunan bir çocuk” ve “korunan bir aile” de olacak aslında bu “aslında neler döndüğünü görmeyin duymayın bilmeyin” tasarısı yasalaştığında! Bütün bu akıl almaz yasalar -bir yönüyle- paniğe kapılmış bir “baba”nın “çocuğunu ve ailesini koruma” tedbirleri aslında. Velakin Anayasa’yı çiğneme pahasına!

Ne hazindir ki “darbeciler yaptııııı” “faşizmin ürünüüüü” diye “hadi yakalım yenisi yapalım” kampanyası başlattıkları 1982 Anayasası bile “Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz devredilmez vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip” olduğunu kabul eder.

1982 Anayasası’na göre bile “haberleşme” bu temel hak ve hürriyetlerden biridir;

* “Herkes düşünce ve kanaatlerini söz yazı resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.”

* “Basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir.”

* “Herkes vicdan dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.”
Yani hiç kimse “hırsızlık” karşısında “yolsuzluk” karşısında “rüşvet” karşısında “kara para aklama” karşısında “kaçakçılık” karşısında vicdanının sesini duymamaya vicdanından yükselen çığlığı dile kağıda twitter’a “facebook’a blog’lara forum’lara dökmemeye zorlanamaz!

Yani bir insan bu ülkenin soyulduğuna kanaat getirmişse kul hakkı yendiğini düşünüyorsa Hz. Ömer adaletinden sapıldığına inanıyorsa bunu “başkalarının temel hak ve özgürlüklerini çiğnememek” kaydıyla paylaşabilir.

Evet Anayasa devleti yönetenlere bu “temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabilmesi” yetkisi de verir ama orada bile “Anayasanın özüne ve ruhuna demokratik toplum düzeni ve lâik Cumhuriyetin gereklerine uygunluk” şartı getirir.

Aksi yani bu özgürlükleri tamamen kısıtlama ancak ve ancak savaş seferberlik sıkıyönetim gibi “olağanüstü” hallerde mümkün olabilir.
Savaşta mıyız biz şimdi?

Seferberlik mi ilan edildi?
Yoksa sıkıyönetim mi?

Kaldı ki; hadi diyelim frenleriniz patladı duramıyorsunuz ya... Uçuruma doğru bu adımı da attınız. Sonra?

Her duvarın her ağacın her amfinin sınıfın sıranın her kapının başına dikecek bir “bekçi”niz var mı?

Çünkü bu kez bir “tık”la engelleyemeyeceğinizi tecrübe ettiğiniz parklara meydanlara bu ülkenin dağına taşına yazacak millet “hırsızlar imparatorunu”!

Tuvalet kapılarına yazacak; her giren okuyacak; kapıları da söküp açıkta görün ihtiyacınızı diyecek değilsiniz ya!

Olmaz bu saatten sonra ayıplarınız çuvala sığmaz!
Sandıktan taşar! O zaman da 30 Mart akşamı sizi def eden mahallelerin sandıklarını mı çaldıracaksınız “hırsız yamakları”na!
Siz onu da yaparsınız yapmasına da fırsat veren olursa;
Maymun gözünü açtı!
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

12.01.2014