Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tokmak | Kıskançlık!

  İna­nın ger­çek­ten şa­şır­mış du­rum­da­yım…
  Hu­kuk ve in­san­lık adı­na ya­pı­lan ve al­kış­lan­ma­sı ge­re­ken bir ha­re­ke­tin ik­ti­dar par­ti­sin­den de mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­den de tep­ki gör­me­si ha­zin­dir.

  Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Prof. Me­tin Fey­zi­oğ­lu özel yet­ki­li mah­ke­me­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon da­va­la­rın­da bu mah­ke­me­le­rin ver­di­ği mah­kû­mi­yet ka­rar­la­rı­nın bo­zu­lup da­va­la­rı­nın ye­ni­den gö­rül­me­si için iyi ni­yet­le ça­lış­ma­lar ya­pı­yor ama tak­dir edi­le­ce­ği yer­de suç­la­nı­yor iyi mi?

  AKP söz­cü­sü Hü­se­yin Çe­lik Fey­zi­oğ­lu­’nun şov yap­tı­ğı gö­rü­şün­de… Ana mu­ha­le­fet par­ti­si CHP onu gün­dem de­ğiş­tir­mek­le suç­lu­yor. MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li ise Fey­zi­oğ­lu ile gö­rüş­me­yi red­de­di­yor!

  İk­ti­da­rın te­la­şı­nın se­be­bi bi­li­ni­yor ama mu­ha­le­fet han­gi ak­la hiz­met edi­yor bu­nu an­la­mak zor!

  Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun ama­cı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve­ya CHP baş­kan aday­lı­ğı imiş… Ay­rı­ca yol­suz­luk olay­la­rı­nı da göl­ge­li­yor­muş… Fa­lan fi­lan…
  Bi­zim par­ti­ler çok uya­nık ya… Ze­hir ha­fi­ye gi­bi he­men onun ama­cı­nı an­la­mış­lar! As­lın­da bu tep­ki­ler ba­şa­rı­lı bir çı­kı­şı kıs­kan­ma­nın ifa­de­si­dir!

  Fey­zi­oğ­lu ile gö­rü­şen Kı­lıç­da­roğ­lu ılım­lı gö­rü­nü­yor ama ne­den­se par­ti­sin­den çı­kan çat­lak ses­le­re en­gel ola­mı­yor!

  Bu ara­da ço­ğu suç­suz olan tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler ce­za­evin­de çi­le çe­ki­yor!

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  11 Ocak 2014
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Muhalefet partilerin tepkisini anlıyorum. Kıskanılması gayet normal. Geçen akşam genç bakış programında fikirlerine hayran kalmıştım. Ama maalesef çalışmaları Ergenekon ve Balyoz davalarındaki haksız yere tutuklananları kurtaracağını hiç sanmıyorum.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş