Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tokmak | Kötü İşaretler!

  Baş­ba­kan öf­ke­li… Bu öf­ke so­nu­cu­dur ki yol­suz­luk dos­ya­la­rı sav­cı­la­rın elin­den alın­dı bin­ler­ce po­li­sin ye­ri de­ğiş­ti­ril­di em­ni­yet teş­ki­la­tı dar­ma­da­ğın edil­di.

  Oy­sa o po­lis­ler kı­sa bir sü­re ön­ce­ye ka­dar “Baş­ba­ka­n’­ın kah­ra­man­la­rı­” idi.

  “Kah­ra­man­lık des­ta­nı yaz­dık­la­rı­” id­di­a edi­len­ler bir­den­bi­re komp­lo­cu ilan edil­di­ler!

  Baş­ba­ka­n’­a şu­nu ha­tır­lat­mak­ta ya­rar var:
  Öf­ke­nin ate­şi ön­ce sa­hi­bi­ni ya­kar! Öf­ke ile be­ra­ber akıl da uçar gi­der!
  “Ben her­ke­sin baş­ba­ka­nı­yı­m” di­yen ama ba­sın top­lan­tı­la­rı­na bi­le her ga­ze­te­yi ça­ğır­ma­ya­rak ay­rım­cı­lık ya­pan Baş­ba­kan hep çe­liş­ki için­de…

  Şim­di Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz’­e öf­ke­le­ni­yor. Çün­kü bir za­man­lar kah­ra­man ola­rak ni­te­le­yip zırh­lı Mer­ce­des oto­mo­bi­li­ni ver­di­ği sav­cı­nın Tay­yip Bey hak­kın­da­ki suç­la­ma­la­rı ye­nir yu­tu­lur gi­bi de­ğil:

  “Baş­ba­kan yük­sek yar­gı kö­ken­li iki ki­şi­yi ba­na gön­der­di. Bu ki­şi­ler Baş­ba­ka­n’­ın ba­na çok kız­gın ol­du­ğu­nu hü­kü­me­te yö­ne­lik so­ruş­tur­ma­la­rın der­hal dur­du­rul­ma­sı­nı ak­si tak­dir­de za­rar gö­re­ce­ği­mi söy­le­di­ler. Bu gö­rüş­me­den son­ra ko­ru­ma ara­cım alın­dı. Ba­şı­ma ge­le­cek­le­rin so­rum­lu­su bu iş­lem­le­ri ya­pan­lar­dır!”

  Baş­ba­kan Er­do­ğan Ze­ke­ri­ya Öz’­ün söz­le­ri­ne “Tü­müy­le if­ti­ra!“ de­di ama tüm so­ruş­tur­ma sav­cı­la­rıy­la bin­ler­ce po­li­sin ba­şı­na ge­len­ler­den son­ra Baş­ba­ka­n’­a na­sıl ina­na­lım?

  Bir de ace­ley­le ha­zır­la­nan an­ti­de­mok­ra­tik bir ya­sa ta­sa­rı­sı var! Bu ya­sa ile yar­gı ta­ma­men Ad­li­ye Ba­ka­nı­’na bağ­lan­mak is­te­ni­yor!

  Bun­lar ül­ke için hep kö­tü işa­ret­ler!

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  10 Ocak 2014
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ya yeter artık. Hep kötü işaretler. Bıktık artık kötü haber duymaktan. Biraz da iyi işaretler duyalım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş