Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tokmak | İktidarın İntikamı!

  Er­ge­ne­kon da­va­sın­da Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz’­ü baş ta­cı eden­ler şim­di onu yer­den ye­re vu­ru­yor­lar!

  Baş­ba­kan o gün­ler­de sav­cı­yı ye­re gö­ğe sığ­dı­ra­mı­yor­du. İyi ko­run­ma­sı için ken­di zırh­lı ara­ba­sı­nı bi­le Ze­ke­ri­ya Be­y’­e tah­sis et­miş­ti­…

  De­vir de­ğiş­ti. 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan son­ra Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz Baş­ba­ka­n’­ın ber­ta­raf edil­me­si ge­re­ken düş­ma­nı ilan edil­di.

  Baş­ba­kan Er­do­ğan 4 Oca­k’­ta Dol­ma­bah­çe­’de­ki ofi­sin­de “Bir yar­gı men­su­bu yıl­da 20-22 de­fa tu­rist ola­rak yurt dı­şı­na gi­der mi? Bu­nun ge­li­ri ne­dir?” di­yor­du.

  Baş­ba­ka­n’­ın yan­da­şı Sa­bah ga­ze­te­sin­de hü­kü­me­te kar­şı yar­gı dar­be­si yap­mak­la suç­la­nan Ze­ke­ri­ya Öz’­ün “Du­ba­i ge­zi­si” ay­rın­tı­la­rıy­la an­la­tıl­dı.

  Sav­cı be­ra­be­rin­de 8 ki­şi ile Du­ba­i’­ye git­miş Zaa­bel Sa­ray ad­lı lüks otel­de kal­mış 6 ge­ce­lik oda ve kar­şı­la­ma üc­re­ti 16 bin 377 do­lar ye­mek­ler 7 bin 812 do­lar bü­fe har­ca­ma­la­rı 5 bin 575 do­lar ol­mak üze­re top­lam fa­tu­ra 31 bin 588 do­lar tut­mu­ş… Türk li­ra­sı ola­rak 70 bin li­ra­ya ya­kın bir pa­ra­…

  Bu­na uçak bi­le­ti üc­ret­le­ri­ni de ek­le­mek ge­rek. Âde­ta bir ser­ve­t… Hiç­bir dev­let gö­rev­li­si al­tı gün için böy­le bir pa­ra­yı ken­di ce­bin­den öde­ye­mez!

  “17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nıp ser­best bı­ra­kı­lan işa­da­mı Ali Ağa­oğ­lu “Sav­cı­nın mas­raf­la­rı­nı biz kar­şı­la­dık!” di­ye açık­la­ma yap­tı. Bu da işin di­ğer il­ginç ya­nı­…

  Bir şir­ket tüm bu har­ca­ma­la­rı ba­ba­sı­nın hay­rı­na yap­maz ta­bi­i ki­…
  An­ca­k… Bu olay ik­ti­dar men­sup­la­rı­nın ve Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­in bu­laş­tı­ğı yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı ke­sin­lik­le ha­fif­let­mez!

  Bu­na sa­de­ce “ik­ti­da­rın sav­cı­dan al­dı­ğı in­ti­kam” de­nir. Bü­tün yol­suz­luk­lar ise ye­rin­de ka­lır!

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  8 Ocak 2014
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Atv de Zekeriya Öz’ün Dubai gezisini göstermişlerdi. Kendilerinin katıldığı gezileri de yayınlasalar. Milyon dolar harcayıp krallar gibi yaşatılıyorlar. Eminim gezi ayrıntılarını da Başbakanın oğlunun yolsuzluk iddialarını unutturmak için medyaya mahsus yansıttılar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş