Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tokmak | Adalet Krizi!

  Keş­ke Prof. Me­tin Fey­zi­oğ­lu gi­bi kim­se­ler si­ya­si par­ti­ler­de ve par­la­men­to­da yer al­sa keş­ke onun gi­bi ak­lı­se­lim sa­hi­bi genç in­san­lar ül­ke yö­ne­ti­min­de da­ha et­kin ol­sa­…

  Di­ye­cek­si­niz ki Mec­li­s’­te Fey­zi­oğ­lu gi­bi hu­kuk­çu olan ki­şi­ler yok mu? Var el­bet­te­… Var ama ço­ğu “Tav­şa­na kaç ta­zı­ya tu­t” di­yen cins­te­n… İk­ti­dar par­ti­si­nin ka­yı­ğı­na bi­nin­ce in­san­lı­ğı ve ev­ren­sel hu­ku­ku tem­si­li de­ğil “Sa­hi­bi­nin se­si­” ol­ma­yı ter­cih edi­yor­lar!

  Ger­çek hu­kuk­çu­lar Prof. Me­tin Fey­zi­oğ­lu gi­bi olan­lar­dır.
  Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Prof. Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun öne­ri­siy­le Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz gi­bi tar­tış­ma­lı da­va­la­rın ye­ni­den ele alın­ma­sı için ça­lış­ma­lar baş­la­tı­lı­yor.

  Oğ­lu­nun adı­nın yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­na ka­rış­ma­sıy­la sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çi­ren Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Prof. Fey­zi­oğ­lu­’nun öne­ri­le­ri­ne sı­cak bak­tı­ğı an­la­şı­lı­yor.

  Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun ada­let kri­zin­den çı­kış for­mü­lü özet­le şöy­le:
  1) Tas­fi­ye ha­lin­de­ki özel gö­rev­li mah­ke­me­ler kal­dı­rıl­sın ve ver­dik­le­ri mahkûmi­yet ka­rar­la­rı bo­zul­sun.

  2) Ge­rek­çe­siz mahkûmi­yet ve­ya tu­tuk­la­ma ka­rar­la­rı ne­de­niy­le öde­nen taz­mi­nat­la­rı ku­sur­lu hâ­kim­ler öde­sin.

  3) Ba­ğım­sız ola­rak “Ad­li Kol­luk Teş­ki­la­tı­” ku­rul­sun.

  Fey­zi­oğ­lu­’nun öne­ri­le­ri man­tı­ki ve hu­ku­ki­dir. Top­lum vic­da­nı an­cak Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rın­da­ki hak­sız­lık­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sıy­la tat­min olur ve ada­let kri­zi böy­le çö­zü­lür.

  Ba­zı et­kin ki­şi­le­rin ada­le­tin bir gün ken­di­le­ri­ne de lâ­zım ola­ca­ğı­nı unut­tuk­la­rı­nı gör­dük ve bu­gü­ne ka­dar ne çek­tiy­sek ada­let­siz­lik­ten çek­tik!

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  6 Ocak 2014
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ne çektiysek Akp zamanında çektik.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş