Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tokmak | Si­ya­si Bir Dep­rem Da­ha!

  Doğ­ru olan buy­du: İs­ti­fa!
  On­lar ar­tık “Ba­ka­n” de­ğil “Ba­ba­” idi­ler. Oğul­la­rı bü­yük yol­suz­luk­la suç­la­nan Ba­kan­la­rın da­va­nın se­la­me­ti ba­kı­mın­dan gö­rev­de kal­ma­ma­la­rı ge­re­ki­yor­du…

  İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ve Çev­re Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar (geç de ol­sa) is­ti­fa et­ti­ler…

  Bu­ra­ya ka­dar her şey nor­mal… An­cak ba­kan­lık­tan da mil­let­ve­kil­li­ğin­den de is­ti­fa eden Çev­re Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r‘­ın söz­le­ri öy­le ko­lay ko­lay at­la­tı­la­cak bir sar­sın­tı de­ğil!

  Suç­la­nan en te­pe­de­ki adam: Baş­ba­kan Er­do­ğan!
  Bay­rak­tar “Baş­ba­ka­n’­ın da is­ti­fa et­me­si ge­re­kir!” de­di ne­de­ni­ni şöy­le açık­la­dı:

  “So­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da var olan ve onay­la­nan imar plan­la­rı­nın bü­yük bir bö­lü­mü Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın ona­yıy­la ya­pıl­dı. Baş­ba­ka­n’­ın da is­ti­fa et­me­si ge­re­kir!”

  Müt­hiş bir söz! Bu­ra­da asıl üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­re­ken ko­nu Baş­ba­kan Er­do­ğa­n‘­ın müs­ta­fi Ba­kan­la­ra bas­kı ya­pıp “Be­ni ra­hat­la­ta­cak bir açık­la­ma ya­pın!” de­me­si…

  Di­ğer iki Ba­ka­nı bil­mem ama Er­do­ğan Bay­rak­tar diş­li çık­tı ve is­yan ede­rek de­di ki:

  “Baş­ba­ka­n’­ın rüş­vet ve yol­suz­luk ifa­de­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bir ope­ras­yon se­be­biy­le is­ti­fa edin ve be­ni ra­hat­la­ta­cak dek­la­ras­yo­nu ya­yın­la­yı­n’ şek­lin­de ta­ra­fı­ma bas­kı ya­pıl­ma­sı­nı ka­bul et­mi­yo­rum! So­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da­ki imar plan­la­rı­nın bü­yük bö­lü­mü onun ona­yıy­la ya­pıl­dı. Bu mil­le­ti ve va­ta­nı ra­hat­lat­mak için Baş­ba­ka­n’­ın is­ti­fa et­me­si ge­rek­ti­ği­ne inan­dı­ğı­mı ifa­de edi­yo­rum.”

  Doğ­ru­su şa­şır­tı­cı bir du­rum! Pe­ki Baş­ba­kan is­ti­fa eder mi? Et­mez! Tam ter­si­ne yi­ne ba­ğı­rır ça­ğı­rır in­san­la­rı suç­lar!

  Onun her za­man­ki tak­ti­ği ve mem­le­ke­ti­mi­zin ha­li pür me­la­li bu!


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  26 Aralık 2013

  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İstifa etmesin. Seçime az kaldı ne de olsa..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş