“Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin alçaklığını hırsızlığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa o millet erdemini yitirmiştir; erdemini yitiren millet bir gün vatanını da yitirmeye mahkumdur”

Bu söz Niccolo Machlavelli’ye ait.

Kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok.
Ancak geçmişten günümüze Türkiye’de hakim olan bir görüşe tepki duyuyorum. “Kaynakların ve adaletin tahsisini gerçekleştiremiyor hak-hukuk tanımıyor ama hiç değilse bizden benim partimden öbürlerinin ne olduğu belli değil” gibi bir mantık olamaz.

Sırf mensubu olduğu görüşün baskın olmasının fanatik hazzını yaşamak için adaletsizliklere haksızlıklara hırsızlıklara göz yummak… Bunun izahı yoktur.

Kuşkusuz toplum ahlakı ile siyaset arasında bir paralellik söz konusu. Aristo’dan sonra ikinci öğretmen olarak anılan Farabi ahlaklı insanların siyaset yapması gereği üzerinde durur.

O’na göre “doğruyu sevip yalandan nefret etmesi paraya pula değer vermemesi adaletli olması ılımlı olması azimli ve iradeli olması” gibi temel prensiplere haiz karakter sahipleri ancak “faziletli şehrin” yönetiminde olmalıdırlar.

Seçmenin hassasiyeti

Yine Farabi‘ye göre yönetici seçil-mişlerin sahip olması gereken fikri kuvvet; değişen zaman ve iklimle birlikte ortaya çıkan arazları ayırt eden daha iyiye yönelmek için araçlar keşfeden maharettir. Kuramsal teorik bilgilerden yararlanılır. Ancak yönetici kuramsal bilgilerine fikri kuvvetini veya maharetini de eklemlemelidir.

Peki bu yeterli mi? Fikri kuvvet belli bir amaca yönelmek adına araçlar keşfetmeye yarar. Amaç kötüyse araç da kötüdür. Yani her şeyin en iyisini bildiğini iddia edip ilmini ve fikri kudretini dev aynasında görmek dahi aslında yetersiz bir yaygaradır.

Eğer amaç iyi ve güzel olan ise o zaman keşfedilen araçlar da ahlaklı olur. Ancak yalnızca ahlaki erdemlere sahip kişiler ahlaki bir amaca hizmet ederler.

Evet siyaset ahlakı deyince akla gelivermesi gerekenler… Günlük politikalar üzerinden cereyan eden çekişmeleri ağza alınmayacak küfürleri bizimkiler ve diğerleri diyerek vatandaşa yönelik bölücü yaklaşımları her türlü haksızlığı ve adaletsizliği siyaset zannedenlere bu ilkeleri hatırlatmak istedim.

Diğer taraftan her vatandaşımızın Machlavelli’nin sözünü dikkate alması ve üzerine düşen görevi yapması gerekir. Çünkü “seçmen” siyasetin şekillenmesinde oldukça önemli bir konumda… Dolayısıyla her bir birey o tek bir oyunu kullanırken son derece titiz davranmalı.

Geçmişi kötülerken

Diyelim ki bundan 20-30-40 yıl sonra dönemin Türk Hükümeti’nin Başbakanı ve Bakanları çıksalar;

İstanbul’dan Trabzon’a 4 saatte giden hızlı tren yaptık

Yurt içi uçuşlarda azami fiyatı asgari ücretin onda birine sabitledik
Her mahalleye su deposu ve jeneratör yerleştirdik

Çöpleri oracıkta geri dönüştüren çöp konteynırları koyduk;
2013 yılındaki çarpık zihniyet bunları yaptı mı ey bre gafiller! deseler. Ömrüm yeterse derim ki: “o günün teknik teknolojik ve ekonomik imkanlarıyla bugününkiler bir mi bre gafil!”

Geçmişle günümüzü sıhhi tesisat inşaat ulaşım sağlık enerji gibi teknik ve teknolojik imkanlar üzerinden karşılaştırmak anlamsız ve komiktir. Gelişmiş ülkelerde üretilen teknoloji tüm dünyada bir yandan bahsi geçen sektörlerde üretimi daha erişilebilir hale getirirken bir yandan da yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Bundan yirmi yıl önceki karayolu ihtiyacıyla bugünkü karayolu ihtiyacı bir olmadığı gibi yirmi yıl sonra da bir olmayacak.

Özetle illa bir mukayese gerekliyse; bilmem kaç sene önce haksızlık hırsızlık adaletsizlik vardı işte belgeleri; şimdi yok işte belgelerimiz demek gerekir.

Zalimler unutulur…
Sokrates idama mahkum edilince karısı ağlayarak:
- Ah Sokrates! Haksız yere öldürülüyorsun dedi; o da gülerek:
- Ne o? Yoksa sen benim haklı yere mi öldürülmemi isterdin? dedi.
Acılı arkadaşlarına ölmeden önce şöyle söylemişti:
“Neşelenin ve yalnızca bedenimi gömdüğünüzü söyleyin.”

Zalimler gün gelir unutulurlar; fikrin çilesini çekenler ve hakikati ne pahasına olursa olsun haykıranlar ilelebet yaşarlar.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


16 Aralık 2013