Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Savcı Zekeriya Öz Sakın Ergenekoncu Olmasın!..

  Sev­gi­li okur­la­rım
  Dün öy­le­si­ne ge­liş­me­ler ya­şan­dı ki “gül­sek mi ağ­la­sak mı­” de­mek bi­le olup bi­te­ni an­lat­mak için ye­ter­siz kal­dı.


  Ör­ne­ğin yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu baş­la­dık­tan son­ra “e­ti­k” ge­re­ği is­ti­fa et­me­si ge­re­ken ba­kan­lar­dan Za­fer Çağ­la­yan sa­bah sa­at­le­rin­de “Bu so­ruş­tur­ma­dan bir şey çık­maz!” di­yor­du.

  Ba­ka­nın “Bir şey çık­ma­z” de­di­ği sı­ra­da gö­zal­tın­da­ki Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü­’nün evin­den ayak­ka­bı ku­tu­la­rı­na dol­du­rul­muş mil­yon­lar­ca do­lar çı­kı­yor­ bazı şüphelilerin konutlarında her yerden para fışkırıyordu.

  Aya­ğa dü­şen do­lar­lar­la bir­lik­te yol­suz­luk alış­kan­lı­ğı­nın ba­ba­dan oğu­la ge­çe­rek çağ at­la­dı­ğı (!) an­la­şı­lı­yor­du.

  Bu ra­hat­lı­ğın ar­dın­da; med­ya­nın ku­şa­tıl­ma­sı An­ka­ra­’nın is­te­me­di­ği hiç­bir ha­be­rin ana akım med­ya­da yer al­ma­ma­sı yar­gı­nın si­ya­sal­laş­ma­sı po­li­sin des­tan (!) yaz­ma­sı kı­sa­ca­sı “bi­ze kim­se do­ku­na­ma­z” an­la­yı­şı ya­tı­yor­du.

  Sa­de­ce Söz­cü gi­bi bir­kaç ba­ğım­sız ya­yın or­ga­nın­da “rüş­ve­tin ar­tık do­ğal ha­le gel­di­ği­” ya­zı­lı­yor­du.

  Ama dört dört­lük bel­ge­li yol­suz­luk ve rüş­vet ha­ber­le­ri­miz bi­le ik­ti­dar ta­ra­fın­dan he­men ya­lan­la­nı­yor yol­suz­lu­ğa adı ka­rı­şan­lar ye­ri­ne ha­ber pe­şin­de ko­şan­lar suç­la­nı­yor­du.

  * * *

  Ama hiç bek­len­me­dik bir an­da son yıl­la­rın en bü­yük en yı­kı­cı yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı.

  Ope­ras­yo­nun bo­şalt­tı­ğı ba­ğır­sak­lar­dan et­ra­fa pis­lik­ler sa­çıl­dı.

  Yol­suz­luk buz­da­ğı­nın ucu­nun gö­rün­me­si­nin bi­le AKP ik­ti­da­rı­nı gö­tü­re­ce­ği an­la­şıl­dı.

  Bu ne­den­le so­ruş­tur­ma­nın se­la­met­le yü­rü­me­si­ni sağ­la­mak ye­ri­ne “de­ve­ku­şu­” yön­te­mi­ne ya­na­şıl­dı!

  Po­lis mü­dür­le­ri gö­rev­le­rin­den alın­dı ba­zı sav­cı­lar dos­ya­dan uzak­laş­tı­rıl­dı.
  Ge­liş­me­ler is­ti­fa et­me­di­ği gi­bi ken­di­si­ni yar­gı ye­ri­ne ko­ya­rak “Bu so­ruş­tur­ma­dan bir şey çık­ma­z” di­yen Ba­kan Çağ­la­ya­n’­ın ön­gö­rü­sün­de­ki (!) hak­lı­lı­ğı or­ta­ya çı­kar­dı!..

  * * *

  Sev­gi­li okur­la­rım
  Hiç kuş­ku­nuz ol­ma­sın ki AKP di­ğer­le­ri­ne ben­zer şe­kil­de bu de­va­sa yol­suz­luk skan­da­lı­nı da ört­bas et­me­ye ça­lı­şa­cak.


  Bel­ki si­ze abar­tı­lı ge­le­bi­lir ama ope­ras­yo­nu ya­pan­la­rı “ka­os or­ta­mı ya­ra­ta­rak hü­kü­me­ti ça­lı­şa­maz ha­le ge­tir­mek­le ya­ni dar­be gi­ri­şi­min­de bu­lun­mak­la­” suç­la­yan­lar bi­le çı­ka­cak!

  O ne­den­le ken­di­ni­zi şim­di­den şa­şır­ma­ma­ya ha­zır­la­yın!

  Hat­ta za­ma­nın­da onu ye­re gö­ğe sığ­dı­ra­ma­yan­lar Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz’­ü “er­ge­ne­kon­cu­” ola­rak yaf­ta­lar­lar­sa sa­kın hay­re­te ka­pıl­ma­yın!

  * * *

  De­di­ğim gi­bi AKP skan­da­lın üs­tü­nü ör­te­bil­mek için ya­yın ya­sa­ğı ge­tir­mek da­hil her tür­lü ön­le­me baş­vu­ra­cak.

  Ama bun­la­rın hiç­bi­ri işe ya­ra­ma­ya­cak.
  Ne de­miş­tik?


  Yol­suz­lu­ğun ku­rum­sal­laş­tı­ğı gü­ze­lim ül­ke­miz­de bek­le­yin da­ha ne­ler çı­ka­cak!

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  19 Aralık 2013

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Akpnin yolsuzluk rusvet iddialari siyasetciler tarafindan senelerdir soyleniyordu. Biri de cikip kanitlamadi. Hep bos laf olarak kaldi. kii gercekten chp veya mhp tarafindan kanitlanmis olsaydi akp muhalefetten silerdi onlari. Bu isin arkasinda buyuk gucler olmasa operasyon da olmazdi. Cemaat yazarlari sinyalini de vermisti. Onlar bunlarin olacagini biliyordu. Akp suanda cok zor durumda.. Gucu yetmiyor. Cemaatten tum destek kesildi aralari bozuldu ya her yolu da deneyecektir. Ben cemaatin siyasetimize karisip bunlari yasatmasina karsiyim. Artik bir baskasinin ic islerimize karismadigi bir basbakan basimizda olmali.. Yoksa cok operasyonlar yasar Turkiye..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş