Efe: Kızanlarbu dağların sahibi kim ?

Kızanlar: Erimiz!

Efe: Yiğidi kim?

Kızanlar: Efemiz!

Efe: Susuz derelerde kavak biter mi ?

Kızanlar: Bitmez!

Efe: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi ?

Kızanlar: Tütmez!

Efe: Yiğit kime derler ?

Kızanlar: Sözünde durup efesiyle ölene.

Efe: Korkak kime derler ?

Kızanlar: Sözünden dönen aman dileyene.

Efe: İnsan dünyaya niçin gelir ?

Kızanlar: Ölmek için!

Efe: Doğup ta ölmekten kuşkulanan bebeler?…

Kızanlar: Dertlenip.hortlamaya !…

Efe: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır ?

Kızanlar: Dayak haktır.


Efe: Yiğitlerde ne yoktur ?

Kızanlar: Merhamet.

Efe: Korkaklar zeytini nerde düğerler?

Kızanlar: Ağaç dibekte.

Efe: Yiğitler yağı nerde kavururlar ?

Kızanlar: Zalim göbeğinde.

Efe: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu ?

Kızanlar: Olsun!

Efe: Su dualı yatağan böğrüne batsın mı?

Kızanlar: Batsın!

Efe: Doğru söylediğinize Nasuh tövbesi olsun mu ?

Kızanlar: Olsun!


Zeybeklikte Kızan seçimi çok büyük önem arz etmektedir.Zira Efeyi Efe yapan en kuvvetli unsurdur Kızanlar..Güven vermeyenkuşku uyandıran ahde vefa bilmeyentavır ve davranışları ekip ruhu taşımayanları Kızanlığa kabul etmezler. Efe ve Zeybekler görmüş geçirmiş kişilerdir. Aynı yoldan yıllar önce kendileri de geçtiği için karşılarına gelen genç bir delikanlının açık ve gizli niyetlerini az çok sezerler. Ve gözlerinden tavırlarından karşısındaki insanın ruhunu okurlar.

Derler ki; edep erkan yol bilmeyenden Kızan olmaz. Çünkü güven vermeyen Kızan olası bir çatışma sırasında her türlü olumsuz durumun yaşanmasına sebebiyet verebilir. Kimisi de iyi niyetlidir fakat tecrübesizliği sebebiyle fazla heyecan gösterebilir. Zeybekliğe ya da Efeliğe yükselebilmek için nefsi davranarak hem kendisinin hem de Zeybek Çetesinin telef olmasına sebep olabilir.

İşte bu yaşamsal sebepler nedeni ile Kızanlar Zeybek Çetesinin en önemli aktörüdür. Dolayısı ile ekibe katılmak için gelen bir Kızan adayı Zeybekler tarafından çok sağlam bir istihbarat taramasından geçirilirler.Özellikle de bir kefalete bakılır.Yani Efe ve Zeybekler tarafından güvenilirliği onaylanmış bir kişinin kefilliği gerekir.Böyle bir araştırmanın yapılmamasıZeybek Çetesi için güvenlik zafiyetine sebep olabilir ve zaman içerisinde de hasımları tarafından pusuya düşürülerek yok olmalarına neden olabilir.Bu yüzden üzerine her Zeybek kostümü giyeni ya da her güzel Zeybek oyunu oynayanı aralarına Kızan diye alsalar idi zorlu dağlarda sürdürdükleri var olma mücadelesi daha da çetin olurdu.


Güvenilirliği ispatlanmış bir Kızan ise artık ailenin en küçük evladı gibidir. Bütün getir götür işleri ondan sorulur. Aynı zamanda da neşe kaynağıdır. Büyükleri tarafından sevilir sohbet edilir nasihat edilir korunur ve kollanır. Bu şekilde yetişen bir Kızan zaman içerisinde edindiği tecrübe ve aldığı eğitim ile potansiyel Zeybek ve sonrasında deneyimli bir Efe adayıdır.

Konuya örnek olarak en uygunu sanırım Gökçen Hüseyin Efe verilebilir. Meşhur Efelerden Çakırcalı Mehmet Efenin hem akrabası hem de genç yaşta Kızanı olan Gökçen Efe hakikaten Efe gibi Efedir.


Zeybeklikte el almak denilen bir tabir vardır. Söylencelere göre Gökçen Efe Çakıcı Mehmet Efe‘den el almıştır. Bu sebepten olmalıdır ki Demirci Mehmet EfeYörük Ali Efe ve diğer Efeler Zeybekler Gökçen Efe‘yi ayrı severlermiş. Gökçen Efe‘nin böylesine sevilmesinin sebeplerinden birisi de adam olmasıdır. Ve gözünü budaktan sakınmayan iki eli kanda da olsa dostu için yardıma koşan bir Zeybek olmasıdır. Özetle bir Zeybekte olması gereken vasıfları taşıyor olmasıdır. Ve tabi ki Kahramanca savaşarak Şehit olmasıdır…

Kısacası Kızan Kızanlığını bilirse Efe de Efeliğini bilir ve Kızanları Zeybekleri kardeş olarak görür öyle sever.

Genel itibari ile incelendiğinde Zeybeklerin büyük çoğunluğu Yörük Türkmen Göçebe geleneğinden yetişmiş ve yerleşik hayata en son geçmiş ailelerin içerisinden çıkmıştır.Düzenle uyum sağlayamamışyöneticilerin haksızlıklarına sessiz kalamamışsevdiğine kavuşamamışgözünün önünde meydana gelen bir olumsuz hadiseyezulme müdahale etmişzulmediciye ceza kesmiş Türk evladıdır onlar.

Zeybek değilken Efe değilken zulme ve zulmediciye Efelenmişlerdir. Neticesinde de canlarını koruyabilmek ve yaşayabilmek için mecburen dağa çıkmışlardır. Sonrasında da dağ yaşamındaki maceraları ve kararlarıonları ya ölüme sürükleyip yok etmiştir ya da efsaneleştirmiştir..

Halk arasında çalıkakıcı olarak tanımlanan soyguncu namert ve her türlü ahlaki nitelikten erdemden yoksuntaklit Zeybek ekipleri dışındagenel olarak Efe ve Zeybeklerin karakterleri bir birlerine çok benzemektedir.Halkın koruyucusu ve yardımcıları olmuşladır.Bu özellikler aslında Türk gelenek ve göreneklerinde vardır. Mazlumu korumaksilahsıza silah çekmemek. Muhtaç durumdakilere ayrım yapmadan yardım etmek… Zeybeklerin büyük bölümü bu erdemleri taşıyan insanlardır. Ve bu sebeple her Zeybek çetesinde Kızanlara çok önem verilir. Çünkü Kızanlar o Efe‘nin ve bağlı oldukları Zeybek çetesinin ileride manevi sancağını dalgalandıracaksancaktarlardır.O geleneğin mirasçılarıdırlar.

-”Zeybekler kurdukları geniş haber ağı sayesinde takip güçlerinin her hareketinineler yaptıklarınınerelerde kaldıklarınıgittikleri yönleri sürekli haber alırlar.Bu durum kendilerine üstünlük sağlar.Hızlı biçimde hareket etmelerinekolayca yer değiştirmelerine yardımcı olur.Aynı zamanda istedikleri anda takipçileri pusuya düşürebilirler.Pusu alanları isepusuya düşenler için genellikle kaçmanınkurtulmanın zor olduğuçetin dağlık bölgelerdar geçitleryanı yönü geçit vermeyen kayalık derin boğazlardır.Böyle bir yerde Zeybekleristerlerse pusuya düşürdükleri bir taburu bile kolayca yok edebilirler.Bu yöntemlere;Çakırcalı Mehmet EfeYörük Ali EfeDemirci Mehmet EfeGökçen Efe gibi yaşamlarını ve yöntemlerini bildiğimiz bir çok ünlü Zeybeğin başvurduğu görülmektedir.Zeybeklerin genellikle yeri yurduduraklama ve konaklama yerleri belli olmaz.Bugün bu dağda yarın bir başka dağda olabilirler.Daha çok geceleri kendilerini kollayarak tedbirli bir şekilde menzillerine ulaşırlar.Gidiş geliş sırasında pusu ve tuzaklara karşı önlem olarak belirli aralıklarla giderler.Genellikle toplu olarak bir yerde bulunmazlar.Durakladıkları noktalarda kesinlikle çevreyi nöbetçi ya da nöbetçilerle gözlem altına alırlar.(A.Haydar Avcı.Zeybekler ve Zeybeklik Tarihi.S.262)”

Velhasıl Zeybekler için istihbari faaliyetler ve güvenlik önlemleri hat safhadadır. Hal böyle olunca da her önüne gelen Kızan olarak kabul edilmez. Çünkü Zeybek Çetesinde en önemli unsur Kızanlardır..

Zeybeklik kurumu 16.yüzyılda ilk ortaya çıktığı dönemlerden günümüze kadar gelen süreçte her ne kadar çok zulümlere uğramış olsa da kimliğini korumayı başarmıştır. Kimi Zeybekler eşkıyalık da yapmıştır. Dağ yaşamında ekip olarak hayatta kalabilmekvarlığını sürdürebilmekzulmediciler ile mücadele edebilmek içingereksinimlerini karşılamak adınavar yemezlere ceza kesmeleri doğaldır..

Zeybekler tarihin akışında varlık savaşlarını sürdürürlerkenher dönem ortaya çıkmış başka zulmediciler ile mücadele etmek mecburiyetinde kalmışlardır.İşin özü aslında şudur; Kızan Zeybek-Efe karakterleri haksızlık karşısında susmayan ruhları asi el kapısında rızık kazanamayan kendi özgür dünyalarında yaşamayı arzulayan devlet dahil kimseye boyun eğmeyecek ve her türlü deliliği yapabilecek cesarete sahip olan savaşçı delikanlılardır. Bu sebeple çeşitli dönemlerde Zeybekler af edilmiş dağdan düze indirilmeleri sağlanmış ve kimi zaman iç güvenlik meselelerinde kimi zaman da devletin varlığı için savaşlarda cephelerde kullanılmışlardır…

”-Zeybekler İzmir-Aydın-Kuşadası-Manisa yolları üzerinde birbirine birer saat uzaklıkta kahvehaneler açarak yollardan gelip geçenlerin istirahatlarını sağlarlar onları eşkıyadan korurlar buna karşılık yolculardan ve tüccarlardan geçit akçesi olarak belirli miktarda para ve mal alırlardı.

Hükümet Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdıktan iki yıl sonra gönderdiği yeni bir fermanla; yollar üzerindeki kahveleri kapatmış bu nedenle sayıları binleri asan eli silahlı binlerce Zeybek de açıkta bırakılmış bunların pek çoğu bölgede çaresiz kalarakeşkıyalık faaliyetine girişmişlerdir. (Uluçay:1968:20).

İşsizlerin sayısının artmasında Zeybeklerin yapmış oldukları faaliyetlerin yasaklanması da etkili olmuştur.

Nitekim Kel Mehmed‘in ayaklandığı sırada Zeybeklerin yaşam koşulları çok kötü bir durumdaydı.

Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması’nda yerel yöneticilerin halka karşı kötü tutumları ve artan vergilere karşı Zeybekler Yörükler ve şehir esnafı ortak hareket ederek ayaklanmışlardır. (Uluçay1968: 8 )

Görüldüğü üzere Zeybekler yaşadıkları her çağda halkın koruyucusu kurtarıcısı umudu mazlumun sığınağı zalimin korkulu rüyaları olmuşlardır. Dolayısı ile varlıklarını sürdürebilmeleri için hayatta kalmaları ve yerlerine yeni Zeybekler yetiştirmeleri gerekmektedir. Bunun içindir ki; Zeybekliğin en önemli unsuru Kızanlardır..

Eğer bir Kızan Kızan gibi yetiştirilmemişse onun diğer Zeybek ekipleri ile rekabetinin çalıkakıcılar ile mücadelesinin ya da zaptiyeler ve zulmediciler ile savaşınınuzun soluklu olmasını beklemekhayal olur.. Kızanlığın çilesini çekmemiş Zeybeklik Ocağında yanıp pişmemiş olanların dağda yaşama şansı yoktur.

Ayrıca Zeybekler arasında da bu kişilere itibarlar edilmez ve Zeybeklik geleneği üzerineonlara her zaman kuşku ile bakılır.Güven sağlamış ve Kızanlık yaparak olgunlaşmış bireyler isetüm Zeybek çetelerinde her daim el üstünde tutulmuşlardır.

Çünkü artık onlar mazlumların Kahramanları zalimlerin korkulu rüyaları ve Kuva-yı Milliye döneminde de Yunanlıların tabiri ile düşmanlarını heybetleri ile ürküten DÖRT KOLLULAR dır.

Bu geleneğin 21.yüzyıldaki mirasçıları olan genç DÖRT KOLLULARI da Ülkemizin umudu yarınları ve Kahramanlarıdırlar.. Hangi coğrafyada doğmuş olurlarsa olsunlarTürk evladı olan herkes haksızlık karşısında susmayandirenen zulmediciye sen haksızsın diyebilen her yiğit EFE RUHludur ve EFELİK RUHUnun bu çağdaki sancaktarıdır. Dolayısı ile Zeybeklik ve Efelik sadece Ege Bölgesinde değil Türk evladının yaşadığı her yerde yaşatılmalıdır…

Zeybeklik Töresinin mirasçısı kardeşlerime bu zorlu mücadelelerinde başarılar diliyorum…

Eyvallah..


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


16 Aralık 2013

İLK KURŞUN