* Biz falan kişinin bilmem neresinin kılı değil sadece Allah’ın kuluyuz.

* Ilımlı Müslüman sentezci Müslüman Muhammed’siz Müslüman Yahudi ve Hıristiyanları küstürmeyici Müslüman dinlerarası diyalogcu Müslüman değiliz. Biz “Muhakkak ki Allah katında yegâne din İslâm’dır!“ (Al–i İmran 19)’a inanan sahih Müslümanlarız.

* İlkel kaba saba vahşi hak hukuk bilmez nezaketsiz zarafetsiz estetikten nasipsiz bedevi değil insanlık medeniyetini İslam medeniyetiyle inşa eden medeni Müslümanlarız.

* Biz Allah tarafından bize ihsan edilen verili kimliğimizi kutsayan ırkçı ve kavmiyetçi değiliz. Biz ortak toplumsal hukuki ve kültürel değerlerde birleşerek en üst seviyede güçlü bir toplumsal yapıyı esas alan yani kazanılmış kimliğimizi dava edinen milliyetçiyiz.

* İslam’dan yalıtılmış seküler ve ulusalcı değil Müslüman Türküz.

* Avrupa Birlikçi değil Türk–İslam birlikçisiyiz.

* Biz sadece Filistin Mısır Suriye diyen Türkleri yok sayan Amerika vesayetçisi bir Arapçı İslam birlikçisi değiliz. Biz Filistin Mısır Suriye Doğu Türkistan Kerkük Afganistan diyen bölüp parçalamayan bütünlüklü Türk–İslam birlikçisiyiz. Arap değil Türk’üz ama Arap düşmanı da değiliz.

* Biz küresel ekonomi değil millî ekonomi evrensel eğitim değil millî eğitim çok kültürlülük değil millî kültür diyeniz.

* Biz hümanist enternasyonal dünya vatandaşı değiliz. Biz dünyada İslam milleti Türkiye’de Türk milletiyiz.

* Hiçbir şey olmayıp her şey olmayı kutsayan liberal ve demokrat değil “senin dinin sana benim dinim bana” özgürlükçüsü Müslümanız.

* Biz abdestli kapitalist doları seccade yapan ve Müslümanın zengin olanını seven Müslüman değiliz. Biz “yetimi itip kakmayan yoksulu doyurmaya teşvik eden ufacık bir yardıma bile engel olmayan dini yalanlamayan namazlarımızla gösteriş yapmayan namazlarımızı ciddiye alan Müslümanlarız.” (Maun Suresi)

* Biz kâğıt oyunlarıyla servetler yığan üçkâğıtçı parayla para kazanan köleleştirilmiş mazlum kitlelerin alın teri kanı ve kemikleri üzerinde kuleler saraylar kâşâneler inşa eden vicdansız imansız kapitalist değiliz. Biz alın teriyle emeğiyle helâl mülküyle sadece hakkı olanla geçinmeyi şeref bilen kazandığına şükreden tâ kâlû belâdan beri beri mü’min mütevekkil hüznü zevk edinen temiz Müslümanlarız.

* Demokrat politikacı değil seçim–biat–şura siyasetçisiyiz.

* Biz parti ve devlet kodamanlarının patron geri kalan ahalinin maraba olduğu Sosyalist ve Komünist değiliz. Biz eşitliğe değil adalete ve “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır” (Necm 53/39)’a inanan komşusu açken tok yatmayanız.

* Biz Kral Arthur’un komutasında Selahattin Eyyübi’nin ordularına savaş açan mankurtlar sürüsü değil Kral Arthur’a karşı savaşan bizzat Selahattin Eyyübi’nin ordularıyız.

* Biz İslam ülkelerini paramparça etmeye memur NATO’nun Amerika’nın operasyonel birliği değil Atatürk’ün İslam ülkelerini emperyalizm karşısında istiklâline kavuşturmaya memur istiklâlci Türk ordusuyuz.

* Biz İslâmcı görünümlü muhafazakâr demokrat etiketli Amerikan vesayetçisi gizli PKK dostu kindar kripto değiliz. Biz gizlisi saklısı olmayan her şeyiyle ortada olan apaçık apaydınlık Müslüman Türkleriz.

* Biz gâvurun Sünni–Şii diye ikiye bölüp Sünni bloğun başına geçirdiği Müslümanı Müslümana kırdırma operasyonunun taşeron ülkesi değiliz. Biz ister Şii ister Sünni bütün İslam dünyasını birleştirip Haçlı–Siyon emperyalizminden kurtarmaya memur Selçuklu ve Osmanlının torunları olan soylu Türkleriz.

* Biz İslam ülkelerini paramparça edip Müslümanları köleleştirsin diye NATO ya da başka adlar altındaki Haçlı ordularını göreve çağıran Amerikan vesayetçisi mankurt sürüler değiliz. Biz tarih boyunca İslam’ı ve Müslümanları yok etmek için saldırılar düzenleyen çapulcu Haçlı sürülerini darmadağın eden kendi vatanının hür dağlarının ve özgür ovalarının efendisi asil Türkleriz.

* Biz sırtımızı Amerika’ya Avrupa’ya Rusya’ya Çin’e ona buna dayamıyoruz. Biz gönlümüzü ve sırtımızı sadece Allah’a ve Türk milletine bağlamışız.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] - Yeni Mesaj Gazetesi

23 Ekim 2013