Irk kelimesi Urug(Türkçe) kelimesinin güncel sürümüdür. Uyruk kelimesiyle de ilişkili olsa gerektir. Türkiye’de ‘milliyetçilik’ kelimesi resmi ideolojinin de kutsamasından ötürü sorgulanmamakta; lakin bu kelimenin Türkçe karşılığı olan ‘ırkçılık’ farklı bir olumsuz algı yaratmaktadır. ‘Irkçılık’ demekten çekinen sistem yanlısı güruh bu kelimenin Moğolca karşılığı olan ‘ulus’ kelimesini tercih etmektedir. Bu işin 2. boyuttaki zuhurudur.

Türk milleti 20. yy’da oluşturduğu ulus-devletlerden önce genel itibariyle emperyal(imparatorluk) devletler oluşturmuştur. Her Türk devletinin geçmişten günümüze resmi ideolojisi ve ideali ‘adaletle dünyayı yönetmek’ ola-gelmiştir. Bu bahisten hareketle adında ‘Türk’ kelimesi geçen Gök-Türk Devleti dahi çok-ırklı bir devlettir. Türk-emperyal geleneklerinde devlet bütün şubeleriyle Türk ırkı tarafından yönetilmemektedir. Ancak stratejik öneme sahip olan şubeler Türk ırkı tarafından yönetilmektedir. Söz-gelimi eğitim alanını Türk ırkından olmayan eğitmenler teşkil etmişse de; askeri alandaki yetkililer Türk ırkından müteşekkil olmuştur. Aslında eğitim alanı da büyük stratejik öneme sahip olsa da eski devirlerde kültürel erozyonun potansiyeli fark edilemediğinden bu mevzu göz-ardı edilmiş ve bu satırların yazarı ‘ve’ den önce tam 7 tane yabancı kelime kullanmak zorunda kalmıştır.

İslam öncesi ve sonrası devirlerde her zaman büyük resmi idealleri olan Türk imparatorlukları Türk ırkçılığını bir ideal olarak değil bir savunma sistemi olarak benimsemiştir. Bu ırkçılık özellikle başkentin ve -devletin sigortası olan-Hakan’ın ailesinin Hakan’la kan bağı olanlar tarafından muhafaza edilmesi olsa-gerektir. Fakat şanlı imparatorluğumuz Osmanlı Devleti devrinde ırkçılıktan ideal olarak imtina edilmekle beraber savunma prensibi olarak da imtina edildiği devirler olmuştur. Bu devirlerde Fatih Sultan Han (k.s.) Yahudilerce zehirlenmiş en güvendiğimiz kitlelerden olan Bosna halkı dahi isyan etmiş(Bosna’da Osmanlı öncesi ‘kaptanlık’ sistemine Osmanlı devrinde de müsaade edilmiş ve eyaletin başına Türk olamayan paşalar atanmıştır.) birçok isyanlar ve ihanetlerle koskoca devletimiz tarihe gömülmüştür. Bunun farkına varan Ulu Hakan Abdulhamid Han-ı Sani (K.s) şahsi ve ailevi güvenliğinin Karakeçili Aşireti tarafından sağlanmasını istemiştir.

Bizim ırkçılık prensiplerimiz de bugün benzer şekilde olmalıdır. Irkçılık bir amaç değil; meşru amaçlara giden bir araç olmalıdır. Bizler geçmişte ruslarla mücadele esnasında isyan eden -dindaşlarımız- Arap ve Kürtlerden dolayı ordumuzun bir noktaya odaklanmaktan alı-konulmasını istemiyoruz.

Yüce Oğuz boyunun ağabeyliğinde büyük ideallerimize yürürken çarlık Rusya’sı döneminde bizim emperyal ideallerimizi sekteye uğratmaya çalışan Kazaklar’a bile tahammülümüz yoktur. Bu bahisle mücadelenin stratejik noktalarının kontrol sistemi mücadeleyi başlatması gereken Oğuz kanlı Türk ırkından teşekkül etmelidir. Hatta büyüyen hudutlardaki mümessillerimiz dahi Şanlı Oğuz boyundan olmalıdır. Büyük ideallerimize ulaşana dek ‘biat etmek’ prensiplerimizi bu doğrultuda oluşturmalıyız.

Hele dini müştereğimiz olmayan gürcü rum ermeni fars gibi etnik unsurların eğitim ve sanat alanında dahi kabul edilebilir olmadığını idrak etmiş olmalıyız.

Meşru hedeflerimizin harita dışa-vurumları olacaktır. Bu harita-ideallerimiz Kızıl Elma(Roma’nın Müslüman-Türk elince işgali) Turan(Türk birliği) İlayı Kelimetullah (Allah’ın adını bütün dünyaya duyurmak) Nizam-ı Âlem (Allah’ın nizamıyla dünyayı yönetmek) İttihat-ı İslam ( İslam Birliği) gibi çoğu din eksenli(çok uluslu dini birlikler) prensipleri ifade edebilir. Dev coğrafyaları hedefleyen bu çok-milletli ideallerde dahi mücadeleye ağabeylik yapacak olan Türk ırkının mücadele esnasında bir savunma prensibi olarak Türk Irkçılığını ilke edinmesi elzemdir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen ufuk insan şanlı Peygamberimiz(sav) de beraber mücadele ettiği kitleyi akrabalarından oluşturmuş ya da birçoğuyla sonradan (kız alıp verme vasıtasıyla) akraba olmuştur. Çünkü mücadelelerde muvaffak olabilmek için esas olan mücadele esnasında sırt sırta verebileceğin güvenilir dava arkadaşlarının olmasıdır. Bu da bahsimizin denklemini oluşturmaktadır.

Sonuç olarak; Türk ırkçılığı amaç değil araç olarak meşrudur ve elzemdir. Yoksa bütün coşkunla önündeki hedefe yürürken sırtından bıçaklanacaksın. Olayın sıcaklığından ötürü bu bıçak darbesini hissetmeyecek ve tam savaş alanında bu işin menfi tesirini göreceksin. Bu şanlı Türk tarihiyle sabittir. Tarih de –malumunuzdur- tekerrürden ibarettir.

Türk Irkı sağolsun!Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
09/10/2013 - 09:39