Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Yılmaz Öztuna | Büyük İskender Makedondur. Cengiz Han Moğoldur.


  BÜYÜK İSKENDER HEYKELİ ATİNA İLE MAKEDONYA'YI GERDİ

  Makedonya’nın başkenti Üsküb’ün en mutena meydanına dikilen dev İskender heykeli.

  Yazarlık hayatımda okuyucularımdan en fazla soru aldığım bir konu Cengiz Han Türk mü Moğol mu? muammasıdır. Şimdi de Büyük İskender Yunanlı mı Makedon mu? furyası başladı. Zira Makedonya Cumhuriyeti başkenti Üsküb’ün en mutena meydanına muazzam bir İskender heykeli dikti ve... Atina’da kıyamet koptu. Yunanistan bir Yunan olan İskender’in Makedonya ilgisi nedir ne demektir yaygarasına başladılar. Malûm Yunanistan Makedonya’nın hem NATO’ya hem Avrupa Birliği’ne üyeliğini engelliyor. Makedonya Yunanistan’ın bir eyaletinin adı olmakla bir devletin de adı olamazmış! Dostumuz Yunanlılar’ın bu çeşit fantezi ve fantastik iddialarına biz Türkler alışığız ama böyle bir girişim gerçekten sınırları aştı.

  Efendim Milâd’dan önce 4. asrın adamı olan İskender’le 13. asrın başlarının şahsiyeti Cengiz’in ille alâkasını bulmaya zorlanırsam benzerlik şudur: İkisi de bütün insanlık tarihinin en büyük iki cihangiri kıt’alar aşan büyük askerleridir. İskender Yunanistan’dan kalkıp bütün Anadolu’yu İranlılar’dan alarak Mısır’a İran’a Türkistan’a Hindistan’a kadar bizzat gitti. Cengiz Çin ile Orta Avrupa arasında cihangirlik yaptı. İskender’in ölümü (M.Ö. 323) ile Cengiz’in ölümü (1227) arasında tam 1550 yıl var.
  BÜYÜK İSKENDER BİR MAKEDONDUR

  Büyük İskender bir MAKEDON Hükümdarıdır

  Büyük İskender bir Ârî ırk olan ve bugünkü Makedonlar gibi bir Slav Bulgar ırkı olmayan Eski Makedon ırkındandır. Fakat Yunanca konuşan Yunanlı’laşmış bir hanedana mensuptur. Hocasının Aristo olduğunu söylemek İskender’in hangi kavimden olduğunu net şekilde açıklar. Aristo gerek Antikite’de gerek Hristiyan ve Rönesans Avrupası’nda ve gerek başlangıcından günümüze İslâm dünyasında en büyük bilge (üstad hoca) kabûl edilen emsalsiz bir filozof mütefekkir bilgindir (klasik İslâm literatüründe Aristo hâce-i evvel Eski Yunan felsefesini Arapça’ya nakleden Türk asıllı Fârâbî ise hâce-i sânî sayılır).

  O halde İskender açık ve kesin şekilde Makedon’dur. Bir millete mensubiyet için o milletin kanından gelmek asla gerekmez milliyet kültürle oluşur. Ama bu kökeni ve taht şehri kendi topraklarında bulunan İskender’i Makedonya Cumhuriyeti’nin sevip benimsemesine de asla ve kat’â engel değildir. Ancak at üzerinde kılıç çeken Üsküb’deki heykeli anlaşılan Yunanistan tarafından tehdit şeklinde algılandı. Halbuki günümüzün Makedonya devletinin Yunanistan’dan bir talebi yoktur.

  MAKEDONYA 1912’DE OSMANLI’DAN AYRILDI

  Osmanlı Makedonyası denen bölge 1912 sonunda Türkiye’nin elinden çıktı. Sırbistan’la Yunanistan arasında paylaşıldı birkaç ilçe Bulgaristan’a verildi. Osmanlı Makedonyası “Vilâyât-ı Selâse = 3 Eyalet” denen 96.400 kilometre kare Ege Denizi’ne çıkışlı bir coğrafya bölgesi idi. 1910’a doğru 4.2 milyon nüfus içeriyordu. Şu 3 eyalet: Selânik 35.000 km2 1.415.000 n. (28 ilçeli 4 sancak = il) + Manastır 28.500 km2 1.061.000 n. (23 ilçeli 5 sancak) (Manastır 3. Ordu’muzun merkezi idi) + Kosova (merkezi Üsküb) 32.000 km2 1.726.000 n. (32 ilçeli 6 sancak). Manastır eyaletimiz aşağı yukarı bugünkü Makedonya Cumhuriyetidir.

  Selânik eyaletimiz Yunanistan’dadır. Kosova (Üsküb) eyaletimiz de bugünkü Kosova Arnavut Cumhuriyeti’dir.

  İskender’den sonra gelen Romalı Sezar cihangir olarak İskender’i geçemedi. Tıpkı Cengiz’den 2 asır sonra gelen Timur’un -Moskova ile Delhi ve Çin arasındaki askerî faaliyetine rağmen- Cengiz’i geçemediği gibi...
  CENGİZ HAN BİR MOĞOLDUR

  Cengiz Han bir MOĞOL Hükümdarıdır


  1908’den sonra pek çok Türk’e adını vermekle beraber Cengiz bir Moğol hükümdarıdır. Göktürk hâkanlarından inen dolayısıyla Mete Oğuz Han’ın kutlu kanını taşıyan bir aileden gelen Cengiz’in dedeleri Moğol’laşmışlardı Türkçe değil Moğolca konuşuyorlardı. Ancak Cengiz’in 4 oğlundan üçünün muhteşem Çağatay Altınordu İlhanlı Kırım gibi namlı Türk devletlerinin hükümdarlarının babaları olması üstelik Cengiz’in ordusunda çok Türk bulunması Gökalp ekolü tarihçilerimiz ve politikacılarımızın onu benimsemesine sebep oldu.

  Meşrutiyet’ten sonra bir Osmanlı şehzâdesine bile Cengiz adı verildi ki bizim Enver’in eşi Nâciye Sultân’ın ağabeyi Osmanlı albayı Şehzâde Abdülhâlim Efendi’nin oğludur.

  MOĞOLİSTAN’IN SİMGESİ

  Biz Türkiye’de Cengiz heykelleri yapsak Moğolistan sevinir mi yadırgar mı bilmiyorum. Bugün Moğolistan’da Cengiz Özbekistan’da Timur; Türkiye’de Atatürk ne ise odur. O ülkeler Cengiz ve Timur heykelleri ile doludur. Timur’un Semerkand’daki muhteşem türbesi bizim Anıt Kabri’miz gibidir. Cengiz’in mezarı ise bilinmiyor -Attila’nınki gibi- gizlenerek gömülmüştür. Her ikisi de hiçbir arkeolojik araştırmada henüz bulunamadı. Attila ise Türk’tür. Attila ve Cengiz pagan’dır zaten Attila Peygamberimiz’den 2 asır öncedir. Cengiz’in 1 oğlunun nesli Budist diğer 3 oğlunun nesilleri ise Sünnî-Hanefî-Mâtürîdî Müslüman olmuşlardı ki Selçuklu ve Osmanlı’nın mezhebidir.

  Çocuk yaşta okuyucularım da var. Bu kadar özel isim akıllarında kalmayabilir. Özetliyorum: Büyük İskender Safkan Makedon'dur ve Cengiz Han Safkan Moğol’dur. Moğollar bir Türk boyu değildir Moğolca bir Türk lehçesi değildir. Keza Türkçe ile akraba olduğu nazariyesi bugün tutulmuyor. Ancak Türkçe ile Moğolca birbirlerine kelime alıp vermişlerdir ki kelime alış verişinin dil akrabalığı ile ilgisi yoktur (tay ekli bütün kelimeler ve ulus gibi bazı kelimeler Moğolca’dan alınmıştır).  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  02 Temmuz 2011 09:07

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Moğollar bir ırk değildir. Moğol adı ilk Cengiz han sayesinde duyulmuştur. Tıpkı Osmanlı gibi siyasi bir addır. Cengiz Han Orta Asya'daki Türk boylarını toplayarak Moğol ordusunu kurmuştur. Ordunun tümü Türklerden oluştuğuna göre Moğollar da Türktür Cengiz Han'da Türk'tür. Osmanlı gibi Türk İmparatorluğudur. Ayrıca Makedonlar'ın da Türk olduğunu savunuyorlar. İskender'de proto Türkü'dür. (Göktürklerden öncesi yaşadıkları için ön Türkler denir.)


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Sürmenaj Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Moğollar bir ırk değildir. Moğol adı ilk Cengiz han sayesinde duyulmuştur. Tıpkı Osmanlı gibi siyasi bir addır. Cengiz Han Orta Asya'daki Türk boylarını toplayarak Moğol ordusunu kurmuştur. Ordunun tümü Türklerden oluştuğuna göre Moğollar da Türktür Cengiz Han'da Türk'tür. Osmanlı gibi Türk İmparatorluğudur. Ayrıca Makedonlar'ın da Türk olduğunu savunuyorlar. İskender'de proto Türkü'dür. (Göktürklerden öncesi yaşaıkları için ön Türkler denir.)
  Söyledikleriniz kısmen doğrudur değerli Sürmenaj.Genellikle Cengiz Han Türk müdür ? Değil midir ? Sorusuna verilen cevap her zaman kişisel kanaatten öteye gidememiştir.Bilimsel bir gerçekliği yoktur yani.Moğollar karışık ve az sayıda bir halktır.Günümüz Moğolistan'ında da durum bu vaziyettedir.Kısacası tarih boyunca olduğu gibi şimdide azınlıkta kalmıştır bu halk.Tarihçiler ve antrepologlar Moğollara halk veya millet diye hitap edilmesi görüşünce farklı bakış açılarına sahiplerdir.Verdiğiniz Osmanlı örneği ise tam oturmuş konuya.Eğer sorunun cevabına gelirsek; Cengizhan Türk'türMoğollar ise Osmanlı gibi karışık milletlerden oluşan bir topluluktur.Makedonların veya İskender'in Türklüğü konusuna değinmek istemiyorumfazlaca malumatım olmadığı için.
  Yakup Cemil and Sürmenaj like this.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş