Türkiye’de oluşan tepkilerin sorumlusu dış mihraklar…
Ortadoğu’da olan bitenden de onlar sorumlu.

Tamam veri kabul ettik diyelim bu tespiti.
Peki bu kadar kolay mı bir ülkeyi karıştırabilmek; daha doğrusu Ortadoğu neden tek şekerli çay gibi ko­layca karışıveriyor:

Ekonomide ve eğitimde geri kalmışlık mezheplerin dinin önüne geçmesi büyük sebepler. Ancak şu so­nuç da çıkıyor:

her şeye rağmen kopmayan bir toplumsal yapıdan bahsedemiyoruz. Toplumlarda bireyle­ri bir arada tutan ortak geçmiş ve ortak gelecektir. Ortadoğu’da birçok ülkenin halkı ortak geçmişlerini sahiplenmedikleri ve ortak hedefe yönelemedikleri için mutabakattan uzak kalıyor.

Gelelim bize;

Birilerine göre; hükümete halk bazında bir tepki toplumun bir kısmının kendiliğinden harekete geçtiği üzere olamaz. Tabii ki dış mihrak kaynaklı gelişir! Dedik ya bunu veri alalım. Yani doğru kabul edelim.

Peki biz neden hemen karışıveriyoruz?
Ekonomik geri kalmışlık? Olur mu canım daha neler! Halkımız zenginlikten benzine ne kadar para vere­ceğini şaşırmış durumda!

Körüklenen mezhep farklılıkları? Hiç sanmam Başbakan demiyor mu “Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben de Aleviyim.” O halde bütün Sünniler de Alevi!

Ne kaldı? Toplumsal hafızamızın ve hedeflerimizin ortaklığı.

Demek ki neymiş: Bu denkleme göre toplumu bir araya getiren ismini kimliğini veren kurucu değerlerini itibarsızlaştırmayacaksın ki geçmişin tüm toplum tarafından ortak kabul edilsin ortak hedef konulduğun­da yadırganmasın.

Zayıflığın Adresi

Bizi niye karıştırıyorlar? Yine cevap geliyor: Önünü alamadıkları ekonomik büyümemiz! Dış mihraklar fark etti ki;

Dünya’nın en büyük 17. ekonomisiyiz.
IMF’ye borcumuz kalmadı.
İnanılmaz büyüme rakamlarımız var!

Sevgili “dış mihrakçılar” şu notları bilginize sunalım:
1980’den beri dünyanın en büyük 20 ekonomisi içindeyiz bazı yıllar 15. bile olduk.

İMF’ye borcumuzu kapattık ama dış borçta rekora gittik: 340 milyar dolar

Büyüme rakamlarımız ise: Son 10 yılın ortalaması önceki 80 yıl ile eşit.

Bunlar bir yana;
Son 10 yılda Türkiye’nin ekonomik atılımlarının Avrupa ve ABD’yi korkuttuğunu düşünmek komik olur. Aleyhinize durumlardan bu senaryo ile sıyrılmaya çalışmak ise özellikle seçmeni kolaya almak olur.

Rusya Çin Brezilya Hindistan Meksika gibi ülkelerin son 10 yılda ve önümüzde ki 50 yılda dünya eko­nomisinde ki yerine baktığınızda dış güçlerin işi gücü bırakıp bizimle uğraşmayacağını anlamak zor değil.

Ve son olarak;
Dış güçler Türkiye’de veya genel anlamda Orta Doğu’da bazı emelleri uğruna karışıklık çıkarmış çıkarı­yor ve çıkaracak olabilirler. Ancak her başarısızlığı dış mihraklara bağlamaya çalışmak basit siyasettir. Sıfırdan bir Türkiye ekonomisi yaratmış gibi davranmak sorunları örtmeye çalışırken bu basit siyaseti kul­lanmak dış ve iç politikada amiyane tabirler kullanıp çocukça davranışlar sergilemek Türkiye gibi köklü siyaset ve diplomasi tarihine sahip bir ülkeye yakışmamaktadır.

Cami-cemevi meselesi
Cami-Cemevi tartışmaları yine gündemimizde.
Alevilik nedir ne değildir

Aleviler Kur’an’ı nasıl anlar Cemevi ibadethane midir vb. tartışmalar temelde teolojik tartışmalardır. Me­sele nedir;

talep edilen hakların verilmesi… Bunun demokratik zeminde tartışılması gerekir. Sünni bir ba­kış içinde “Alevilik”le ilgili subjektif görüşlerini ortaya koyanlarla bir yere varılamaz. Çözüm üreteceklerin yapacağı şey çok basit: Çoğunluğun Alevi olduğunu düşünsünler “azınlık Sünni olsaydı ne istenirdi” so­rusunu cevaplasınlar; problem çözülecektir.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

16 Eylül 2013