Sürekli dile getirdiğimiz tartıştığımız kavramlardan biri oldu “yargının bağımsızlığı.” Yargı bağımsızlığının tanımlanmasını bir yana bırakıp bu kavramı “adaletin” ideolojilerden ve iktidardan arındırılmış hali ola­rak tekrar ele alalım.

“Adalet” sadece yargı erkiyle kısıtlı bir kavram değildir. Üç erkin de kapsaması gereken üç erki de kap­sayan bir kavramdır.

Ancak son günlerde toplumun hatırı sayılır bir kesiminin yargıya olan güveninin sarsılması yürütmenin yargıya tahakkümünü akla getiriyor.

İşin daha da kötüsü iktidarın müdahalelerinin sıkça konuşulması yanlış dahi olsa bu durumun uygulana­biliyor olma ihtimalinin normalleşmesi halkın “adalet” anlayışının ideolojileştiğini de gösteriyor.

Toplumun tüm kesimleri tarafından tarafsızlığı kabul edilmesi gereken HSYK için halk oylaması yapılıp “tarafsızlığına inanıyor musunuz?” diye sorulsa evet yanıtı muhtemelen iktidar partisiyle aynı oyu alır.

Mesele eve giren hırsıza müdahalenin suç olup olmadığı değil. Bu hukukun kendi içinde halletmesi gere­ken bir şey…

Esas mesele terör suçundan yargılanan terörle mücadele etmiş birilerinin olması. Ve toplumun bu dava da ikiye bölünüp karşılıklı taraf tutması!

Vurgulanması gereken bir de soru var: Adalet (yargı) bir intikam aracı olarak mı kullanılmalıdır? Elbette hayır. Zira intikam sübjektif adalet ise objektif bir kavramdır. Genel bir deyişle “adalet herkes içindir.”

Ne yazık ki son dönemde yaşanan süreç “bu bir intikam süreci mi?” sorusunu akıllara getiriyor. Eğer öy­leyse bu durum hem uygulayıcıları açısından hem de devlet dediğimiz örgüt açısından utanç verici.

İntikam alınır “adalet” ise gerçekleştirilir. Dikkat edilirse birinde “almak” diğerinde “gerçekleştirmek” söz­cüğünü kullandık.

İntikam almak bir zümreyi bir şahsı alakadar edebilir. Fakat “adalet” bütün bunlardan bağımsız hatta bunlara rağmen bizatihi kendi adına gerçekleştirilir. Zira “adalet” mülkün/varlığın temelidir.
Sözü Allah’ın kelamına bırakalım:

“Siz ey imana ermiş olanlar! Sizin ebeveyninizin ve akrabalarınızın aleyhine de olsa Allah rızası için haki­kate şahitlik yaparak adaleti gözetmeye azmedin. O kişi zengin de olsa fakir de olsa Allah’ın hakkı onla­rın her birinin (hakkının) önüne geçer. Öyleyse kendi boş arzu ve heveslerinize uymayın ki adaletten uzaklaşmayasınız. Çünkü eğer (hakikati) çarpıtırsanız bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” Nisa/135

Nuşirevan Adaleti

Geçen haftaki yazımda hükümdar Nuşirevan’dan ve O’nun övülen adaletinden bir hikaye ile bahsettim. Hikayenin bugüne uyarlanması kişiler üzerinden değil ancak “adalet” kavramı üzerinden mümkündür.

Demem o ki bugün için Nuşirevan kadar adil dahi olsa krallara tiranlara tahammülümüz yok! Hele ki mevcut sistem içinde hükümdar olmaya çalışana hiç tahammülümüz yok.
Keşke olsa diyenler çıkabilir… Ancak sular tersine akmaz.

“Bahar esintisi kuş cıvıltısı”

Bir hafta kadar önce Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen if­tar yemeğindeydim.

Belediye başkanı Enver Demirel tarafından halka açık olarak verilen yemekte MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de yer aldı.

Sayın Bahçeli yemekten sonra yaptığı konuşmasında iktidarın dış ve iç politikadaki başarısızlıklarını sert bir dille eleştirdi.

Özellikle terörle mücadelede iktidarın sınıfta kaldığını belirten Bahçeli‘nin şu sözü oldukça dikkat çekiciy­di: “Tencere tava sesinden rahatsız olanlar terör örgütünün seslerini bahar esintisi kuş cıvıltısı mı zan­nediyor?”

Sayın Bahçeli bu cümlesiyle aslında Gezi olaylarını bana göre şöyle özetledi: İktidar terörle mücadele ye­rine terörle mutabakatı tercih etti. Devlet terörle anlaşır mı? Anlaşmaz. O zaman acil yeni teröristler yara­tıp onlarla mücadele etmek lazım.

Doğru söze ne denir?

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

12 Ağustos 2013