Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Faşizm Tarihinin Son Sayfaları Türkiye’de Yazılıyor!..

  He­sa­bı­nı ik­ti­dar­dan hiç git­me­mek üze­ri­ne ya­pan muk­te­dir kork­tu!

  Ha­ya­li düş­man­lar ya­ra­tı­yor!
  Sü­rek­li kin ve nef­ret to­hum­la­rı eki­yor!

  Top­lu­mu böl­mek ku­tup­laş­tır­mak­la ye­tin­mi­yor ken­di­si­ne oy ve­ren­ler­le ver­me­yen­le­re kar­şı kış­kır­tı­yor.

  Din üze­rin­den ya­lan­lar­la ay­rış­tı­rı­yor.
  Kar­deş kav­ga­sı çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yor.
  He­def gös­te­ri­yor.

  Ca­dı avı baş­la­tı­yor!
  Ha­ma­si söy­lem­ler­le gaz ver­di­ği hal­kın po­li­si­ni halk­la kar­şı kar­şı­ya ge­tir­mek­ten çe­kin­mi­yor.

  İle­ri de­mok­ra­si (!) id­di­ası ile­ri po­lis dev­le­ti­ne dö­nü­şü­yor.
  4 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı 11 va­tan­da­şın gö­zü­nü kay­bet­ti­ği 50 ağır ya­ra­lı­nın ölüm ka­lım mü­ca­de­le­si ver­di­ği bin­ler­ce in­sa­nın da ya­ra­lan­dı­ğı oran­tı­sız şid­det id­di­ala­rıy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­mak ye­ri­ne “po­li­si­miz des­tan yaz­dı­” di­ye­bi­li­yor!

  Böy­le­ce ye­ni oran­tı­sız şid­det uy­gu­la­ma­la­rı­na da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor.

  * * *

  Dün­ya­nın ilk genç­lik dev­ri­mi­ni ger­çek­leş­ti­ren mil­yon­lar­ca eği­tim­li genç in­sa­nı an­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­na on­la­rı “van­dal­lı­k” ve “iş­gal kuv­ve­ti­” ol­mak­la suç­lu­yor.

  Şid­de­te hiç bu­laş­ma­mış kit­le­le­ri ya­kıp yı­kan­lar­la bir tu­tu­yor!

  Genç­le­rin “öz­gür­lük de­mok­ra­si ve ya­şam bi­çim­le­ri­ne say­gı­” ta­lep­le­ri­ne bi­ber ga­zı cop ve taz­yik­li suy­la kar­şı­lık ve­ri­yor.

  Aşa­ğı­lı­yor alay edi­yor!

  Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­ti­fi ko­nu­mun­da­ki iş adam­la­rı­nı “he­pi­ni­zin ümü­ğü­nü sı­ka­ca­ğı­m” di­ye­rek teh­dit edi­yor!

  İs­tan­bul ser­ma­ye­si­ne ağır dar­be­le­rin yol­da ol­du­ğu me­sa­jı­nı ve­ri­yor.
  Bu­na kar­şı­lık ik­ti­da­rın­da dev­let eliy­le kö­şe­yi dö­nen yan­daş­la­rı­nın ver­gi ce­za­la­rı sil­di­ri­li­yor!

  Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ne ka­tı­lan sos­yal med­ya­da des­tek me­saj­la­rı ya­yın­la­yan sa­nat­çı­la­ra ver­yan­sın edi­yor.

  On­la­rı te­rö­rist ol­mak­la suç­lu­yor “ka­ra lis­te­ye­” al­dı­rı­yor.
  Adam­la­rı bu sa­nat­çı­la­rın di­zi­ler­de oy­na­ma­la­rı­na ve fes­ti­val­ler­de sah­ne­ye çık­ma­la­rı­na am­bar­go koy­du­ru­yor.
  Linç kam­pan­ya­la­rı baş­la­tı­lı­yor.

  Gen­ce­cik in­san­la­ra if­ti­ra­lar ha­ka­ret­ler yağ­dı­rı­lı­yor.
  Hat­ta ölüm teh­dit­le­ri sa­vu­ru­lu­yor.

  Fa­şizm ta­ri­hi­nin son say­fa­la­rı Tür­ki­ye­’de ya­zı­lı­yor!


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  26 Haziran 2013  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  We~
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ugur Dundar kendimi bildim bileli boyledir. Irtica geliyor cocuklar cuma namazina gidiyor diye okula giden çocukların namaz kılması büyük bir suçmuş gibi ekranlara taşıyan Uğur Dündar lise öğrencilerinin yasak olmasına rağmen sarhoş oluncaya kadar içki içtiklerini gösteren görüntülerini sansürlerken Namaz kılanları dehşet bir iş yapıyormuş gibi gösterdigi gunleri unutmadik.Bu ulkede basta sen olmak uzre sen ve senin gibiler yuzunden toplum kutuplasti ayrildi bu ulke. Linc kampasi derken sen bunun en guzel ornegisin Turkiyede.
  ATSIZ, Bunu Beğendi.
  Gözümde küçülmüş insanlarla Büyük hesaplarım olmaz benim...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş