“Marx’tan kapitalizmi Lenin’den emperyalizmi Mao’dan sosyalizmi öğrenebiliriz.”

Kimden neyi öğrenebileceğimiz konusundaki bu sözleri ben söylemiyorum. 27 Mayıs 2013 tarihli Aydınlık gazetesindeki yazısında Doğu Perinçek söylüyor.

Doğu Perinçek İşçi Partisi Genel Başkanıdır.

İşçi Partisi “Milli Merkez” adlı oluşumun temel taşıdır.

Milli Merkez ise “Atatürk’te birleştik” diye yola çıkan bir siyasal girişimdir.

Kısacası “Atatürk’te birleşiyoruz” ama “Marx’tan kapitalizmi Lenin’den emperyalizmi Mao’dan sosyalizmi” öğreniyoruz!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Yanlış anlaşılmak istemem. Marx da Lenin de Mao da dünya tarihinde yeri olan büyük devrimcilerdir. Tarihin akışını ve önderlik ettikleri toplumların kaderlerini değiştirmiş büyük liderlerdir bu kişiler... Bu isimleri duyduğumda “kırmızı görmüş boğa” gibi sapıtanlardan da değilim. Aksine emekten yana toplumcu bir düzenin Türkiye için tek çıkış olduğunu düşünüyorum.

Ama böyle bir düzeni Marx’ı Lenin’i Mao’yu taklit ederek mi kuracağız yoksa “fikri hür irfanı hür vicdanı hür” bireyler olarak “özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” anlayışını ilke edinip “en gerçek yol gösterici” olan bilimi kılavuz alarak mı?

Beğenelim ya da beğenmeyelim halkımızın eğitim düzeyi de siyasal eğilimleri de toplumsal ve kültürel koşullanmışlıkları da ortadadır. Yıllardır Türkiye’yi yönetenlerin nasıl emperyalizmin işbirlikçiliğine soyunduğunu devlet gücünü ve medyayı kullanarak en kaba yalanları topluma nasıl pompaladıklarını da yaşayarak biliyoruz. O zaman Doğu Perinçek’in bu söylemi ulusal güçleri işbirlikçilere karşı birleştirici bir söylem midir? Bu ideolojik üslup aslında kime hizmet etmektedir?

Bir taraftan “Atatürk’te birleştik” diyerek ulusal birlik çağrıları yapıp ulusalcı-Kemalist kesimi denetimine almaya çalışacaksın diğer yandan da “Marx’tan kapitalizmi Lenin’den emperyalizmi Mao’dan sosyalizmi öğrenebiliriz” şeklinde konuşacaksın!

Bu lafları eden birinin ulusal birlik çağrılarına bu millet itibar eder mi? Böyle bir söylem aslında ulusal bir direnme cephesinin temeline dinamit yerleştirmek değil mi?

Kısacası “Marx Lenin Mao…” diyerek bugün saflarına kimi kazanabilirsin ki?

Sosyalizmi öğreneceğimizin iddia edildiği Mao’nun Çin’i bile bugün kapitalizme yelken açmışken Mao Türkiye’ye nasıl örnek gösterilebilir? Lenin’in profesyonel devrimciler örgütü olarak şekillendirdiği parti anlayışının devrimden sonra nasıl baskıcı bir diktatörlüğe dönüştüğü tarihi bir gerçek olarak ortadayken bugün artık Lenin’i nasıl örnek alabiliriz? Bırakın bu tür teorik ve ideolojik tartışmaları bu isimlerin halkta yarattığı önyargı daha zihinlerde egemenken şimdi bu şekilde toplumun önüne model olarak konulmaları aslında ulusalcı bir muhalefet cephesinin oluşumunu sabote etmek değil midir?

Öcalan ile çekilmiş boy boy resimleri ortalardan dolaşan birinin Marx Lenin Mao propagandası yaparak “Atatürk’te birleşmeyi” sağlayabileceği iddia edilebilir mi? Yoksa Doğu Perinçek’in amacı tam tersi mi?

Diğer bir ifadeyle önce “Milli Merkez” diyerek “Atatürk’te birleştik” lafını dilden düşürmeyerek Kemalist ve ulusalcı bir jargonla kitlelerin gözünde ulusal bir cephe yaratıldığı izlenimi oluştur. Daha sonra da çıkıp Marx Lenin Mao edebiyatıyla emperyalizm işbirlikçilerinin ekmeğine yağ sür… “İşte Atatürk’te birleşen ulusalcıların gerçek yüzü budur. Bunlar aslında Leninisttir Maocudur” şeklinde bir karşı saldırının yapılması için malzeme sağla… Perinçek kimin değirmenine su taşıyor acaba?

“Marx’tan kapitalizmi Lenin’den emperyalizmi Mao’dan sosyalizmi öğrenebiliriz.” Peki Kemalizm’i de yakın geçmişte “Kemalizm artık tarihte kalmıştır ve Türkiye’nin geleceği üzerinde rol oynama şansına sahip değildir” diye tanımlayan “Kemalist rejim aynı zamanda burjuvazi ve toprak sahiplerinin emekçiler üzerinde diktatörlüğü idi. Kemalizm burjuva sınıfsal karakteri nedeniyle Kürt halkına ulusal baskı uyguladı. Bu baskı ayaklanan Kürt kitlelerine karşı kırımlara vardı” şeklinde konuşan hatta Mustafa Kemal Atatürk’ü “Kürtlere katliam yapmış biri” şeklinde niteleyenlerden mi öğreneceğiz?

Ne güzel demiş atalarımız:

“Kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmaz.”


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

30.5.2013