“Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır” diyor Âşık Veysel.

Kara toprak hepimizi en şefkatli anne olarak bağrına basacaktır bu bir gerçek. Çünkü toprak bir şey beklemeyen dost hiçbir eksiği görmeyen bütün kötülüklere iyilikle karşılık veren annedir. Gönül ve sevgi kurumu tasavvufta anne toprağa baba göğe benzetilmiş ve şöyle denmiştir: “Üzerinde gezdiğimiz toprak başımızın üstündeki semadan yücedir.”

Gök; parıltılı cilveli çekicidir ama kara bahtımızın bütün ak bereketleri kara topraktan çıkar. Kara günlerde bizi o kucaklar. Tasavvuf tarihinin “önder” diye yücelttiği ölümsüz Cüneyd el-Bağdadî (ölm. 296/908): “Sûfî yani gönlünü ve hizmetini Hak yoluna adamış kişi toprağa benzer” diyor ve ekliyor: “Bakın toprağa ona her türlü çer-çöp kirli şey atılır; fakat ondan hep güzel şeyler zuhur eder.”

Anadolu’nun koca gönüllü Âşık Veysel’i Cüneyd’den bin yılı aşkın bir zaman sonra bu gerçeğe şöyle değinecektir:

“Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine karşıladı beni gülünen
Benim sadık yarim kara topraktır.”

Evet kara toprak böylesine cömert ve sevecendir. Ne var ki yalnız kara toprağın ‘sadık yar’ olacağı bir dünya derdi çekilecek bir dünya değildir. Mutluluk için ‘insan dostlar’ da lazım.

Kur’an; dostluk (uhuvvet) sırrının erdiriciliğini mucize boyutlarda ele alan ezel dostunun kelamıdır. Her şeyden önce iman beraberliği zaman öncesi başlayan ve zaman üstü değeri olan bir dostluk olarak veriliyor. Îsar ahlakı -ki başkalarının mutluluğunu kendi çıkarlarına yeğlemektir- bir dostluk ahlakıdır.

İman sırrı ezelde mîsak denen bir mukaveleyle ve Yaratan-yaratılan arasında başlayan bir dostluk oluşturur. (bk. A’raf 172) Bu dostluk ahdine vefa önce Allah’a bağlılığı ardından da iman çerçevesi içine girmiş olanlara ve giderek Allah’ın tüm kullarına dostça davranmayı gerektirir. “Aldatan bizden değildir” diyor emin dost Hz. Muhammed. Çünkü aldatmak dostluk sırrını tahrip etmektir. Aldatanlar Emin Elçi’nin bağlıları olamazlar. İman eri odur ki varlığı özellikle insanı büyük dostun rengini çizgisini kokusunu taşıyan haberci olarak görür ve dost hatırına sever. Çağları dize getirmiş Yunus Emre’nin dediği gibi “yaratılanı Yaratan’dan ötürü sever.”

AHDE VEFA YOKSA…


Kur’an ezel dost Allah’a ezelde verdiğimiz sözün dünya planında hatırlanmasına ve gereklerinin yapılmasına ‘ahde vefa’ diyor ve bunun zedelenmemesine özen göstermemizi istiyor. (bk. Bakara 27) Ve ezel dostunun en büyük dostu zamanlarüstü Peygamber: “Ahde vefası olmayanın imanı da olamaz” diyor. Ne ilginçtir ki en büyük Allah dostu Yüce Peygamber’in eşsiz çilelere katlanarak tanıttığı mesaj karşılığı insanlıktan istediği tek şey Ehlibeyt’ine sevgi ve dostluktur. (bk. Şûra 23)

Ve ne ürperticidir ki Arab’ın o masum Resul’ün bu masum isteğine verdiği cevap onun “cennet çiçeğim” diye koklayıp öptüğü torunlarının birini zehirleyerek birini de hançerleyerek öldürmek olmuştur.

Allah’ın anne-baba-evlat-kardeş gibi kan ve beden bağı ifade eden ilgilerden uzaklığı tanrılığın bir niteliği olarak Kur’an tarafından ısrarla ifade edilir. Ama aynı Kur’an’a göre “Allah’ın dostları vardır” ve “Allah dostları için ne korku vardır ne de hüzün dünya ve ahirette muştular vardır onlar için.” (Yunus 62-64)

Tasavvufta Yaratıcı’dan ‘dost’ diye söz edilir. Bir derviş için en büyük eriş bu ölümlü dünyadan mezar denen sonsuzluk istasyonunun taşına ‘Hû Dost’ yazdırabilmeyi gerçekten hak etmiş olarak ayrılabilmektir.

Mezar taşına ‘Hû Dost’ yazdırmayı gerçekten hak edenlere selam olsun!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

24 Şubat 2013 12:03