Usta yazar tarih araştırmacısı Turgut Özakman kendisiyle yapılan bir röportajda“Biz dahi yetiştiremedik. Dahi nedir bilmiyoruz. Yalnızca bir dahi yetiştirdik. Onu da bilgisizliğimiz nedeniyle doğru yorumlayamıyoruz…” diyerek Atatürk‘ü doğru anlayamadığımızı söylemişti.

O ne sadece Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başkahramanı “Gazidir ne dayısının çiftliğinde kargaları kovalayan “Mustafa”dır ne Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran “Kemaldir ne de milletine uygar dünyanın yolunu açan “Atatürk”tür. O bunların hepsidir. O “Gazi Mustafa Kemal Atatürk”tür.

İşte bu eşsiz özellikleri nedeniyle Atatürk‘ü bize unutturmak istiyorlar.

Bu oyunu bozmak için onu içtenlikle seven ve sayanların Atatürk‘ü doğru tanıyıp tanıtmaları gerekiyor.

Gerçek Atatürkçülük onun kimliğini düşüncelerini ilkelerini ve eserlerini doğru anlamak yaşamak ve yaşatmaktır. Asla şekilcilik değildir.

Şunu unutmamalıyız ki milli birlik ve beraberliğimizi bozarak vatanımızı bölmeye ve rejimimizi değiştirmeye çalışanların önündeki en büyük engel Atatürk’tür. Bu tehlikeler karşısında bizi birleştirip bütünleştirecek tek lider de Atatürk’tür.

***

İş Bankası…

Türkiye Sanayi ve Madenler Bankası… Devlet Sanayi Ofisi… Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası… Barut ve Patlayıcı Maddeler Tekeli… İspirto ve Alkollü içkiler Tekeli… Devlet Demiryolları ve Limanları Genel idaresi… Devlet Hava Yollan… Emlak ve Eytam Bankası… Yüksek iktisat Meclisi… Türkiye Merkez Bankası… Türkiye’nin değişik bölgelerinde 16 büyük fabrika… Sümerbank… Etibank… Denizbank… Halk Bankası…

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu… Zirai Kredi Birlikleri… Zirai Kredi Kooperatifleri… Ziraat Okulları…

Yüksek Ziraat Enstitüsü… Yüksek Veterinerlik Enstitüsü… İpekböcekçiliği Enstitüsü ve İpekböcekçiliği Okulları… Tohum Islah istasyonları… Örnek Çiftlikler… (Atatürk Orman ve Yalova Halk Çiftlikleri gibi) Yonca Tohumu Temizleme Kurumu… Elektrik işleri Etüd idaresi… Devlet istatistik Umum Müdürlüğü… Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü… Toprak Mahsulleri Ofisi… Ankara Türk Sigorta Şirketi… Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi…

Yüksek İktisat Meclisi…

***

KURULDU…

***

Demiryolları…

Tramvay…

Tünel…

Kömür İşletmeleri…

Reji İdaresi…

Telefon Şirketleri…

***

YABANCILARDAN SATIN ALINDI…

***

Ziraat Bankası geliştirildi…

Aşar Vergisi kaldırıldı…

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanmaya başlandı…

Ticaret ve Sanayi Odaları yasal statüye kavuştu…

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu Gümrük Tarife Kanunu Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Kabotaj Kanunu ve Hayvanları iyileştirme

Kanunu gibi kanunlar çıkarıldı…

***

Bunlar Kemalist Ekonomi Modelinin uygulamaları.

Bir başka deyişle Cumhuriyet’in dikili ağaçlan…

Maalesef bugün bunların çoğu yok! Söküldüler…

Atatürk’ün “Demirağlar Projesi” hakkında bir yabancının Avusturya’nın ilk Türkiye Büyükelçisi August Ritter von Kral ın yazdıkları da çok düşündürücü:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük demiryolu atılımına girişmesinin üzerinden 12 yıl geçmiş bulunmaktadır. Dünya bir ulusun yaşamında çok kısa sayılabilecek bir dönemde sağlanan bu tartışılmaz başarının tanığıdır. Önemli şehirlerin tümüne yakın bir bölümü demiryollarıyla birbirine bağlanmış ya da bağlanmak üzeredir.

Günümüzde demiryolları en geri kalmış Doğu bölgelerinden Batı bölgelerine ve Anadolu’yu çevreleyen üç denizin kıyılarına ulaşmış bulunmaktadır.

1924 yılında devletçe işletilen hatların uzunluğu bin 378 kilometre iken 1936 yılı sonunda Türkiye kamulaştırılan özel hatlara ek olarak yeni yapılanlarla birlikte 5 bin 824 kilometre demiryoluna sahip olmuştur.”

Avusturya Büyükelçisi dünyayı bu tartışılmaz başarının tanığı olarak gösteriyor bundan gurur duyması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başbakanı Tayyip Erdoğan ise “Neyi ördün? Türkiye’yi demirağlarla biz örüyoruz!” diyor.

AKP zihniyeti Atatürk‘ü küçümsüyor ve unutturmaya çalışıyor.

Aslında milletin Atatürk’ün düşünceleri ilkeleri ve çağdaşlık anlayışı etrafında bütünleşmesinden korkuyorlar.

Bu beyhude çabalara karşın onu sevenler bugün Anıtkabir‘e Dolmabahçe‘ye ve “Ata“sına olan sevgisini gösterebileceği her yere koşuyor.

Türkiye bugün Atatürk’ü daha iyi çınlıyor anlatıyor ve anıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü ölümünün 74. yılında şükran ve minnetle anıyor onun ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

* Sinan Meydan: AKL-I KEMAL 3. CİLT


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
10 Kasım 2012