Yıl 1911…Trablusgarp Harbi…Bugünkü Libya İtalyanların ani taarruzuna uğramış İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti çaresiz İtalyan Donanması Akdeniz yollarını kesmiş denizden yardıma imkân yok ve Libya o günlerde İmparatorluğun sınırları içinde bir vatan toprağımız… Bir avuç kahraman subay değişik kılık ve adlarla Mısır sınırını aşarak Trablusgarp topraklarına giriyorlar İtalyanları kudretli donanmalarının ateş hattının içinde hapsediyorlar: Dünya hayretler içindedir: Enver’ler Mustafa Kemal’ler Ali Fethi’ler Eşref’ler Nuri’ler Fuat’lar hepsi oradadırlar.


Mustafa Kemal Komutanı olduğu Derne’den Şark Kolu Komutanı Fuat (Bulca) ile birlikte Enver’in (Daha sonraki Harbiye Nazırı-Başkumandan) davetlisi olarak Genel Karargâhın bulunduğu Bingazi’ye gelirken şehrin girişinde bir kalabalık görürler: Cabub’dan gelen meşhur bir falcının çevresinde toplanan halk geleceğini öğrenmek merakındadır. Fuat: -Bir de biz baktıralım… diye ısrar eder. Böyle konularda ilgisiz Mustafa Kemal güler fakat arkadaşını kırmaz sağ avuçlarını açarlar ünlü falcıya… Yaşlı adam Mustafa Kemal’inkinin çizgilerini elindeki kırmızı boyaya batırılmış tavus tüyü ile ölçüp biçince yerinden fırlar: – Ve minel garaib..Sen Padişah olacaksın ve on beş sene o mevkide kalacaksın.. der.

Bu sefer sadece Mustafa Kemal değil Fuat da gülerler falcıya iki gümüş kuruşu külahının içine bırakıp yürürler…

Anne tarafından akrabası ve rüştiyeden itibaren sınıf arkadaşı olan Fuat Bulca(1881-1962) bu anının 27 yıl sonra Atatürk tarafından hatırlanışını şöyle anlatır: “Hastalığının artık teşhis konulduğu günlerdi. Henüz Savarona’ya geçmemişti. Dolmabahçe’de idi.

İyi hatırlıyorum balkondan karşı kıyıları seyrediyordu ve vakit akşamdı. Yanında ben Cevat Abbas (Gürer) ve Hasan Rıza (Soyak) vardık. Birden bana döndü uzun uzun yüzüme baktı. Âdetâ gözleri dolu dolu idi: – Fuat…Bingazi girişindeki falcıyı hatırlıyor musun? İtiraf edeyim ki birden irkildim. Nereden hatırlayacaktım.1911 nerede idi 1938 nerede…

27 yıl geçmişti aradan… Gülümsedi ve yanımızdakilerin hiçbir şey anlamayacaklarını bilerek hatırlattı: – Bana On Beş Sene Padişahlık Yapacaksın diyen bedevi falcıyı.. Her şey bir anda o an yaşıyormuşum gibi hafızamda canlandı: 1923’de Cumhurbaşkanı olmuştur. Arap falcıya göre bu makam başta olmaktı yani Padişahlıktı.

Ve 1923’e 15 eklerseniz çıkan rakam 1938’di. Boğazıma bir şeyler tıkandı. O çelik iradesiyle hemen toparlandı Cevat Abbas ve Hasan Rıza’yı işaret etti yine gülümsedi:

- Bu sırrı sakın bunlara anlatma… Aramızda! dedi. “ (*)

Milletin ters talihini değiştirme kudretini gösteren bu Dehâ’nın gücü avucundaki çizgilere yazılan kaderi karşısında çaresiz kalmıştı ne yazık ki! O büyük insanı Türk’ü Komutanı Devlet adamını; “ebediyete akıp giden” her günde başımıza gelen her felâkette sıkıntıda başarısızlıkta daha çok özlüyor anıyor anlıyor ve Ona karşı daha büyük bir sorumluluk duyuyoruz. Er veya geç Ona lâyık olmayı başaracak ve emanetini sonsuza dek yaşatacağız. Nur içinde yatsın.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

10 Kasım 2012

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]