“Nedir bu başımıza gelenler” diye soranlar vardı. Biraz gecikmeli olacak ama; başlarına nelerin değil de “kim”in geldiğini anlatalım.

- Çocuk denecek yaşta dini eğitim almıştı ama hayatına yön çizecek olan şey “din”i değil “kin”iydi.

- Sanatla ilgileniyormuş gibi görünse de tam bir sanatçı düşmanıydı.

- İyi bir hatipti. Doğduğundan beri nefret ettiği ülke düzenini değiştirmek için yaptığı bazı konuşma ve hareketlerde halkı tahrik ettiği içinhapse bile girdi.

- Tek derdi olan ülke iktidarını ele geçirmek için kendinden öncekilerin hasta ve yaşlı olmasından yararlandı.

- İktidara yürürken yandaşları da az değildi. Zenginlerin çoğu gazeteciler mevcut iktidara muhalif sanatçılar sözde bilim adamları…

- Az oy da almadı hani. Yüzde %44!

- İktidara gelir gelmez halkı ikiye böldü: Kendinden olanlar ve olmayanlar…

- Muhalif halk hareketlerine karşı kendine özel bir polis teşkilatı bile kurdu.

- Ordunun içinde ülkenin felakete gittiğini gören ve tepki gösteren subayları çeşitli gerekçelerle görevden uzaklaştırdı.

- Yandaşları haksız bir şekilde zenginleşirken sadece muhalifleri yargılayacak düzmece mahkemeler kurdu.

- İktidarını üzerine kurduğu büyük nefret ülke sınırlarını aştı ve diğer ülkelere karşı da saldırgan bir tutum içine girdi.

-Sadece bölgesinde değil tüm dünyada kan ve ölümün sorumlusu olarak anıldı.
Böyle oldu.


1945 yılında yıkıntıların ortasında kalan Almanlar’ın “Nedir bu başımıza gelenler” sorusuna geç de olsa bir yanıt yazayım dedim.

Alman mı?

Hitler’den bahsettiğimi anladınız herhalde.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

03 Kasım 2012