Evet elin Amerikalısı artık öyle tanımlı*yor.

Türkiye için Erdoğan’ın ülkesi diyor.

Yok bunu söyleyen sıradan bir Ame*rikalı değil.

Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey.

Peki ne yaptı da Erdoğan’a bu paye veriliyor?

Mustafa Kemal Atatürk misali taru*mar edilen bir imparatorluğun küllerin*den yeni bir millet ve devlet mi yarattı?

Hayır tersini yaptı!

Bin yıldır et-kemik misali olan Ana*dolu insanını birbirine düşürdü!

Tam on yıldır nerede ise her gün et*nik tasnifler yapıp zihinleri bulandırdı.

İlaveten açıktan mezhepçiliğe yorum*lanacak ajitasyonlar yaptı.

Yetmedi inanç ve kavramlar üzerin*den ayrılık tohumları ekerek toplumu cepheleştirdi.

Yoksa bütün bunları yapmanın karşı*lığı mıdır ABD Genelkurmay Başkanı’nın Türkiye’ye Erdoğan’ın ülkesi de*mesi?

Hayır bunlar değil de Erdoğan Türki*ye’yi bölgesinde ve Dünya’da en büyük yaptığı için mi bu yakıştırma?

Tam tersine bugünün Türkiye’si aske*rinin başına çuval geçiren ve Lozan’ı hâlâ tanımayan ABD’den Sevr peşinde koşuşturan Avrupa Birliği’ne Kıbrıslı Rum’dan İsrail’e Iraklı Maliki’den Beşar Esad’a İran’dan Rusya’ya herkesler den nerede ise her gün tokat yiyor.

Kısacası Erdoğan’la beraber Türki*ye’nin itibarı iki paralık!

Hem demokrasi ile yönetilen hangi ülke sıradan bir lider ile anılır?

Kim Fransa’ya Hollande İspanya’ya Brey’in ülkesi diyebiliyor?

Bir ülkenin onu yöneten ile anılması*nın adı diktatörlük ya da Sultanlık değil midir?

Yoksa Dempsey’in bu yakıştırması Türkiye’deki rejimin bu şekilde görülme*si ve tanımlanması mıdır?

Ülkeler ancak çok istisnai hallerde Atatürk misali yaratıcı büyük kahraman*lar ile özdeşleştirilerek anılabiliyor ki Tayyip Erdoğan’ın kahramanlık kavramı ile zerre olsun nasıl bir alakası olabilir?
Yeni milli oluşum geliyor!

Kamuoyu nabzını en iyi tutanlardan biri olan Adil Gür dün açıkladı.

Buna göre yeni oluşum talebi yüzde 30′iarın üstünde.

Bırakın tarafsız araştırmacıları AKP’nin Siyasal İleti*şim Ofisi’ne yaptırdığı ankete göre kararsız olanlar ya da yeni bir oluşumu bekleyenlerin yüzdesi AKP’den son*ra ikinci sırada!

Çıkın sokağa duya*cağınız şey şudur:

- AKP’den nefret ediyorum ama Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’ye ülke teslim edilebilir mi?

Evet bugün Türki*ye’nin gerçeği budur ve muhalefetteki boş*luk en büyük sorun*dur.

Olması gereken ki*şisel hırs ve hesapları aşıp belli ilke ve inanç*larda buluşmaktır ki bunun adı Atatürk’ün Milli-Üniter devlet ek*senidir..

Buradan hareketle sağ-sol gibi soğuk sa*vaş kavramlarını çöpe atıp tıpkı Kurtuluş günlerimizde olduğu gibi bir araya gelme*miz artık vecibedir.

Peki bu nasıl mı olacak?

Cindoruk’un önder*lik ettiği Milli Anayasa Hareketini derhal partileştirerek!
Fethullah Gülen’in kaç gazetesi var?

Sorsanız üstünde kayıtlı gazetesi yok.

Dahası aldığı emekli imam maaşı ile geçiniyor derler.

Lakin nasıl oluyorsa ABD’de yüz küsur dönümlük bir alanda on küsur yıldır süper malikanede yaşar.

Keza emekli imam maaşı ile nasıl oluyorsa Zaman Gazetesine her fır*satta milyarlık ilanlar verir.

Daha fazla örneklemeye gitme*den Fethullah Gülen’in kamuoyu ka*naatine göre aslında 30 milyar do*larlık bir parasal güce hükmettiğini belirtelim.

İlginçtir hiç kimse bu değirmenin suyu nereden geliyor demiyor!

Güya F Tipi ile limoni olduğu söylenen AKP de bunun hiç üstüne gitmiyor.

Neyse bugünkü konumuz Fethul*lah Gülen’in dolaylı serveti değil kontrol ettiği medya organlarıdır.

Zaman. STV gibiler zaten tescilli.

Buna Bugün ve Kanaltürk’ü de ilave etmemiz gerekiyor.

Bitmedi Radikal Gazetesinin as*lında F Tipine ait olduğu ve Doğan ambalajı ile yayın yaptığı yaygın id*diadır.

Öyle çünkü Aydın Doğan’ın F Ti*pinin eski mensubu olan Eyüp Cana onca başarısızlığa yani tirajda çakılmasına rağmen teslim olması düşünülebilir mi?

F Tipinin medyası bunlarla sınırlı değil!

Sözcünün sahibi onca yayın ve yazıya rağmen hâl⠓Hayır ben Işık Evlerinde yetişmedim ve F Tipi ile alakam yok” demiyor diyemiyor il*ginç değil mi?

Bitmedi F Tipi başka başka yerle*re de nüfuz etti ki günü geldiğinde belgeleriyle bir bir açıklayacağım.

Kısacası medyanın gerçek baro*nu zannedildiği gibi Aydın Doğan değil F Tipidir.
İşte Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı istihbaratı

Ne dedi Tayyip Erdo*ğan hatırlayalım:

Bir istihbarat aldık ve Ankara’daki Cumhuri*yet Bayramı kutlamasını ondan ötürü yasakladık.

Emin olun doğru söylüyor gerçekten bir istihbarat aldılar!

Peki ne tür bir istih*barat mı?

Yüz binlerin milyonların Cumhuriyetine ve Atatürk’üne sahiplene*ceği istihbaratı!

Evet Erdoğan’ın ya*saklama nedeni budur.

Belli ki büyük bir in*san selinin Cumhuriye*te ve büyük önderine sahiplenmesinden ve bu böyle bir görüntü*nün yeni bir dip dalga yaratmasından endişeli*ler.

Evet Tayyip Erdo*ğan devletinin kitleleri sindirme adına yeni me*todu korku salmaktır.

Buradan hareketle özellikle bu noktadan sonra Türk bayrağını kapıp o kitlelere dâhil olmak artık milli bir iba*det özelliğindedir. Ben Pazartesi günü öyle ya*pacağım ve Türkiye Gençlik Birliğinin yiğit*leri ile beraber yürüye*ceğim.

Emin olun zerre bir provokasyon yapamaz*lar çünkü böyle bir şey AKP’ye mal edilir ve Tayyip bunun altından kalkamaz!Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Cumartesi 27 Ekim 2012 02:08