Tartışmalar bilgiye birikime eğitime edebe dayanarak yapıldığında oldukça yararlıdır. İnsanlara yeni görüş açıları yeni bilgiler yeni değerler kazandırır. Sosyalleşmeye belagatin gelişmesine ve doğruyu bulmaya yardımcı olur
Tam tersi de olabilir. Peşin hükümlü olanların bilgisiz fikir sahibi olanların tartışması bir kör dövüşünden öteye geçmez.

Fanatik dogmatik sırf düşmanlık olsun diye üretilmiş bayağı siyasi propagandalar ciddi insanların dürüst insanların gerçeği arayanların malzemesi olamaz.

Üzülerek belirtelim ki; Türk toplumu uzun yıllardır sağlıklı bir tartışma kültüründen çok uzaklaşmıştır. Gazete-dergi yazılarıyla televizyon tartışmaları; düzeysizliğin kültürsüzlüğün düşmanlığın nerelere vardığının göstergesi gibidir.

Sırf düşmanlık olsun diye sırf halkı kandırmak için bile bile yalanlar söylenmekte konular saptırılmakta gerçeklerin üzeri kapatılmaktadır. Takiyye ve demagojiyi en iyi yapanlar en çok saygısızlık edenler en çok bağıranlar özellikle seçilmektedir!..
Ele alınan konu ne olursa olsun mevcut siyasal iktidarın da istediği şekle dönüştürülerek devrim tarihimize saldırmanın aracı olarak kullanılmaktadır.

Ahlakmış insanlıkmış vicdanmış doğruymuş gerçekmiş hiç umurlarında değil!..

Kadrolu siyasi militanlar hiçbir konuyu bilmedikleri halde her konuda sonsuz fikir belirtme hakkına sahip.

Bilgi yok. Fikir yok. Uzmanlık yok. Tek yol saldırmak karalamak hakaret etmek yalan üretmek…

Sahi; bu tartışma programlarında neden konunun uzmanları ve akademisyenler yoktur?

Neden bütün medyada –Türkiye’de insanların kökü kurumuş gibi- sayıları elliye bile varmayan ve siyasi olarak kiralanmış tipler boy göstermektedirler?.. Nitelikleri nedir?

Biliyoruz ki; bunlar hükümete yaranmak için özel olarak seçilmişler; gazete köşelerinde ve televizyon ekranlarında bağırtılmaktadırlar.

Dürüst bir insansınızdır.

Bir ahlaki temel üzerinde eksik ve yanlış bilgilere sahip olabilirsiniz…

Bildikleriniz yanlış olsa da o bilgilerin kendi içinde bir mantığı ve felsefesi vardır.

Bir de bilmediği halde her konuda esip gürleyenlere ne demeli?

İşte bunlar tehlikelidir. Amaçları insanları ve toplumları birbirine düşürerek aradan rant çalmaktır.

Bilinen fıkradır:

"Adamın biri kurbanın dinsel öyküsünü anlatırken “Hz. Davut bir çocuğu olursa onu Allaha kurban edeceğine dair dua etmiş. Ayşe adında bir kızı olmuş. Kurban etmek için dağa götürmüş. Azrail bir keçi getirmiş…”

Derken dinleyenlerden biri dayanamamış. “Yalan” diye bağırmış..

“Neresi yalan” diye sorulunca “Yahu ben bunun neresini düzelteyim? Hz. Davut değil Hz. İbrahim; kız değil erkek; Ayşe değil İsmail; Azrail değil Cebrail; keçi değil koç!.. “

Fıkradaki öykücü yalan ve yanlış ile toplumu aldatanları karıştıranları temsil ediyor.

Fıkraya itiraz eden ise; bildiği ve inandığı doğruları ahlaki ve vicdani ölçüler içinde savunan insanı temsil ediyor.

Bilgi beceri ahlak doğruluk dürüstlük adalet liyakat onda…

Ama iktidar yalancıda.

Cumhuriyet tarihi Atatürk ve Kemalizm konusunda eleştiri getirmeye çalışanlar gerçek öyküyü baştan başa tersyüz etmeye devam ediyorlar!..

Aşağı- yukarı yüz yıldır üretilen ne kadar iftira varsa yalan varsa hakaret ve küfür varsa hepsini peşinen ‘doğru’ kabul etmişler. Hepsini de kullanıyorlar!..

Merak ediyorum.

Bu kadar yalan ve yanlışı bir araya getirip dolduruşa gelenler neden bir ciddi tarih kitabı bir ansiklopedi karıştırıp en basit şekliyle gerçeği öğrenmeyi düşünmezler?..

Onlardan da vazgeçtim. Neden şu internet denilen çöplükte kendi propagandaları dışındaki kaynakları tarayıp doğru dürüst bir araştırma yapmazlar?

Varsa-yoksa düşmanlık!..

Aslında doğruyu ve gerçeği aramak gibi bir niyetleri hiç olmadı. Doğruyu gerçeği aramak ve öğrenmek hem zordur. Hem de bu arada kafalar karışabilir. Ne gereği var? Saldırıyorlar suçluyorlar küfrediyorlar ve en azından şimdilik birey-cemaat-tarikat olarak kazanıyorlar…

İşte bu yüzden de; gerçeklerin peşinde yorulmak yerine; daha da nemalanmak için ne kadar iftira ve yalan üretebiliriz diye birbirleriyle yarışıyorlar…

Bu düşmanlıkları yaratan ağababalar bellidir.

Rıza Nur Kadir Mısıroğlu Mümtaz Göztepe Mevlanzade Rıfat Necip Fazıl V. Vakkasoğlu A. Dilipak Ş. Eygi Saidi Kürdi siyasi ve kişisel nedenlerle birçok iftira ürettiler.

Kitapları okunmasa da bu karşıdevrim propagandaları kulaktan kulağa yayıldı. Özellikle cahil kitle arasında “vay anasına” denilerek anlatıldı. Çok gizli ve gizlenen gerçekler olduğuna inanıldı. Cumhuriyetin kötü olduğu kanısı uyandırıldı. Padişaha ve halifeye ihanet edildiği(!) kâfir olunduğu propaganda edildi.

Savaş alanlarında yenilenler siyasi iktidar peşinde olanlar kişisel ikbal bekleyenler bazı Kürtçüler saltanat ve hilafet sevdalıları Kurtuluş savaşı ve Türk devrimi için söylenmedik yalan bırakmamışlardır…

Cehaletin karanlığında bin yıllardır saltçı yönetimlerin zulmü altında her şeyden habersiz yaşayan bir bölüm halkın özellikle dini de alet edildiği için bu yalanlara inandırılması zor olmamıştır.

Ama; kendini okumuş(!) olarak gören insanların da aynı propagandalara tutsak olması inanılmaz bir basiretsizliktir.

Yalan ve yutturmalar o düzeye ulaştı ki; Atatürk’e her gün bir bakire kız sunulduğuna homoseksüel olduğuna (!);annesinin genel ev kadını olduğuna kadar akla zarar uydurmalar yapıldı!..

Bunların doğru mu- yanlış mı olduğunu araştırmak zor mudur? Bir dedikoduya inanmak çok kolaydır. Ama doğru değildir. Yanlıştır. İnsani değildir. Doğruya ulaşmak ise biraz zordur. Akıl ister iyi niyet ister emek ister… Ama; insana yakışandır.

Temel bilgileri olmayanlar din-tarikat etkisine girenler amaçlarına hizmet edecek bu yalanları cami-dergah-kurs-yurt vb. her yerde utanmadan ağızlarından köpük saçarak günahın dibine batarak kullandılar!.

“Kemalizm Kime Batıyor” yazısı karşısında hakaret ve küfür saldırısı yapanların Atatürk ve Kemalizm konusunda temel bilgilerden bile yoksun oldukları görülüyor…

Demek ki yazıda anlatılanlardan çok alınmışlar!.. Demek ki; Kemalizm’in doğruları karanlığa ilkelliğe haksızlığa ahlaksızlığa hırsızlığa kötülüğe batıyor.

Korkuyorlar…

İlgili yazıma yorum yapan iki kişinin eleştiri olarak yazdıkları kifayetsizlikleri aşağıda özetliyorum. Herkesin okumasında yarar görüyorum. Bir de kendilerini “okumuş” olarak sunuyorlar. Cehaletin ve düşüklüğün derecesine kararı siz verin:

Yorumculardan biri Dr. A. TAN adıyla yazmış. Özetliyorum:

“Kemalizm’i Dünyada Türkiye’den başka alıp kullanan yok!.. Dünyanın en güçlü şirketleri Kemalizm ile mi yönetiliyor?..

Kemalistler Atatürk’ü Allah yaptılar. Darbelerle yönettiler.
Atatürk sarhoş ve batı hayranıdır. İslâm’ı yıkmaya çalıştı. Milletin bin yıllık benliğini bir günde silmeye kalktı… İslam ve Türk halkı düşman olarak görüldü!..

Atatürk; ‘dini ve namusu olanlar her zaman kaybetmişlerdir’(!) demiş!..

Kemalizm Allah demeyi yasaklayan bir rejim!..

Kemalizm’in en sevdiği silah; yalan. Kemalistler hiçbir tenkide izin vermedi. Kemalist olmak faşist olmaya benzer hatta daha tehlikelidir.

Kuran Türkçe okunmaz. Ezan kaldırıldı? Alfabenin değişmesi kötüdür.

Kemalistlerin gösterilecek eseri yoktur. Turistler Osmanlı eserlerine bakıyor.

Osmanlı 600 yıl hüküm sürdü. Cumhuriyet ise 80 yılda sallanmaya başladı. Kemalizm Taş devrinden kalmıştır. Kemalistler Türkiye’yi taş devrine götürdüler.

Türkiye Kemalizm’den kurtulmadıkça yerinde sayacaktır…

Bu kadar saçmalamanın içinde sadece “Osmanlı 600 yıl sürdü” cümlesi doğrudur.

600 yıl sürdü. Ama yüzlerce kez de sallandı ve bunalım geçirdi.

Ötekilerin tümü yalandır yanlıştır iftiradır düşmanlıktır…

Azıcık tarihten bilgisi olan aklı başında hiç kimse bunları söyleyemez…

İkinci karşıdevrimci yorum sahibi de kendisini kısaca Gen diye adlandırmış. Yukarıdaki yalan ve iftiralara benzer eleştirilerde bulunmuş. Okuyalım:

“Kemalizm; Atatürk öldükten sonra onun adını kullanarak halkın tasvip etmediği halkın üzerinde kılıç sallayanların halkı korkutup sindirerek oynadığı bir oyun…

Kemalizm Atatürk heykeli dikmektir.

Atatürkçüler silahı halka doğrultup halkı sindirir. Askere itibar edip darbe çığırtkanlığı yapar.

Sizler; Atatürk’ün mirası üzerine oturmuş onu kullanarak ülkeyi demokrasi dışına çıkarıp vesayet rejimi kurmak isteyen Atatürk maskesi takarak memleketin altına dinamit döşeyenlersiniz!..

Vesayetin gitmesine üzüldünüz her gün siyasi yorum yapan paşalara ses çıkarmadınız? Kemalist olarak her gün tv’lerde boy gösteriyorlar…

Kemalizm’i uygulayan parti ve kuruluşlara Atatürk ‘benim hayallerimi gerçekleştiriyorsunuz’ der miydi?..

Kürtlerin ana dilde konuşması yasaklandı. Kemalizm üniversiteye giden kızların başlarının açık olmasıyla ilgileniyor. Kemalistler milletin dini ile uğraştı. Halka tepeden baktı.

Muasır medeniyet için ekonomi var kalkınma var. Siz hep ötelemişsiniz.

Kemalist devrim çoktan öldü.”

Bu yorumlarda da ciddiye alınacak hiçbir bilgi yoktur. Hepsi birer bilgisizlik belgesi gibidir. Hepsi ucuz siyasi sataşmalardır. Hepsi yalandır. Demagojidir. Çoğu tv’lerde söylenen aslı astarı olmayan bayağı saldırılardır.

Yorumcunun bir karşıdevrimci olduğu ve emperyalizmle bir sorunu olmadığı açıktır.

En büyük hatası ise; her “Atatürkçüyüm” diyeni ya da kendisi gibi düşünmeyeni Kemalist olarak nitelemesi ve şu anda “Kemalizm’i uygulayan(!)” bir partinin olduğunu sanması!..

Cehaleti gizlemek için asılsız suçlamalar sövgüler hakaretler gırla gidiyor. Küfürleri bitirdikten sonra da “saygıyla” diyor.

Saygı ile bunları yazdığına göre saygısız olsa kim bilir ağzına hangi pislikleri alacaktı?

Ahlaksızlığın edepsizliğin ukalalığın sınırı yok…

Din adına yani İslâm adına yalana dolana batıla demagojilere dayanılıyor.

Din dokunulamaz bir paravandır. Arkasına sığınıp her kötülüğü yapmak sanki bir dini görev dahası sevapmış gibi yutturuluyor.

Laik bir toplum düzenine uymayı reddediyorlar. Laik uygulamaları “hani laiktiniz neden karışıyorsunuz?” diye suçluyorlar.

Onlara göre; laikliği yıkmak için yapılan eylemler özgürlük oluyor. 1980 lere kadar dini gereklilik olmayan türban birdenbire en önemli dini değer oluveriyor! Siyasi eylemler inanç kılıfına sokuluyor.

Laikliği korumak demokrasinin gereğini yapmak ise dine müdahale zulüm ve diktatörlük !..

Avrupa’da sürekli olarak dine müdahale edildiğine okullarda resmi kurumlarda dini simgelerin yasaklandığına yüksek minarelere izin verilmediğine beş vakit minarelerden bağırılmasının yasaklandığına tanık oluyoruz.

Demek ki; oralarda da özgürlük yok. Demokrasi yok!..

Avrupa ülkeleri de Latinceden aldıkları işaretlerle kendi alfabelerini yaptılar. Demek ki; bütün Avrupa’nın Latince konuşması ve yazması gerekiyormuş!..

Öyle sanıyorum ki; bu fanatikler yaptıkları düşmanlık derecesinde çevrelerinde itibar görüyorlardır.

Ve bu kişiler; temel eğitimin bölünmesini dokuz yaşındaki çocukları mesleğe yönlendirerek tek tip insan yetiştirilmesini de alkışlıyorlardır.

Okullarda dağıtılan kitaplarda Edison için “küpünü doldurdu” denilerek onun bilime ve uygarlığa katkılarını küçük düşürmeye çalışılmasına itirazları yoktur.

Einstein için de “pasaklı bir Yahudi idi yıkanmazdı” diye yazılmasını beğeniyorlardır.

Darwin’i “gençliği maymunlara fıstık atmakla geçti” diye küçümseyerek daha küçük yaşta “evrim kuramının önemsizliğini aşılamaya çalışmak da özgür ve bilimsel eğitim için uygun olmalıdır!..

Herhangi bir ülkenin insanları yaşadığı zamanı görmek ve geleceği planlamak yerine sürekli olarak ulusal tarihlerine ve kendilerini var eden değerlere sabah-akşam düşmanlık ediyorlarsa tehlikenin çoktan içindedirler.

Bu tehlikeyi yaratanlardan uygarlığa savaş açanlardan kin ve intikam peşinde koşanlardan her kötülük beklenir.
Dinci gericiliğin sicilinde şunlar yazılıdır:

Cehalet nankörlük iftira ve ihanet!..

Bunlara karşı savaşmak her yurtseverin birincil görevidir.
Bu günler de geçecek ve Türkiye Cumhuriyeti; içindeki işbirlikçi düşmanların prangalarından da kurtularak uygarlık yolundaki hızlı yürüyüşünü sürdürecektir.
Bu yıl cumhuriyetimizin 89. Yıldönümünü daha coşkulu daha da güçlü şekilde kutlayacağız!..

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

27 Ekim 2012

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]