İÇİNİZDE iyi niyetli saf yürekli ezberlere inanan bazı okurlarım “Usta Belediye Başkanı” etiketini okuyunca “olsa olsa İstanbul Belediyesi’ni yöneten Tayyip Erdoğan’dır” diye düşünmüş olabilir.

Belediye uzmanı değilim.

Şehircilik eğitimim yok.

Kentleşme üzerine doktora yapma şansım olmadı.

Ancak “Dünya şehirciliğindeki gelişmeleri karşılaştırmalı olarak incelemiş doktora sahibi uzmanlarla” görüşürüm konuşurum bilgi sorarım.

Onlar söylüyor.

Eskişehir’i her seçimde oyunu artırarak (1999’da yüzde 44-2004’te yüzde 45-2009’da yüzde 53) seçilen ve 3 dönemdir kenti yöneten Yılmaz Büyükerşen “ustaların ustası belediye başkanı” unvanıyla tarihe yazılacaktır.
Bozkırda mucize yarattı.

Orta Anadolu bozkırında “Amsterdam Venedik Paris Londra Vencouver ölçülerinde” ve onları da geçen bugünkü Eskişehir’i yeni baştan kurdu.

* * * * *

Bir hafta sonu gidin.

Göreceksiniz.

Eskişehir’in ortasından akan

Porsuk Nehri’nin yatağı temizlenmiş taş döşenmiş.

Nehrin iki yanı bin bir çeşit çiçek hoş bitki güzel ağaçla bezenmiş.

Nehre bağlanan kanallar.

Büyük göletler göletlerde yelkenliler.

Geniş bakımlı temiz caddeler.

Caddelerinde hafif raylı sistemler.

Ferah meydanlar meydanlarında heykeller. Büyük bulvarlar bulvarlara renkli kaldırım taşlarıyla bağlanan sokaklar…

Pis bir betonlaşmaya kurban edilmemiş yaşanılır konutların dizildiği mahalleler.

Parklar.

Tertemiz oteller.

Üniversiteyle bütünleşmiş kent kültürü:

Opera ve tiyatro binaları müzeler.

Bilim sanat kültür parkları.

Açık ve kapalı havuzlar.

Yaz okulları spor alanları sağlıklı yaşam merkezleri sosyal hizmet binaları yoksula aşevleri ve geceleri ışıklandırılmış camileri…

Belediye malını şirketini arazisini mülkünü özelleştirme yoluyla satmadan yüksek borçlara batmadan yolsuzluk kayırma belediyeye yandaş doldurma yapmadan Eskişehir’i böyle bir kent haline Yılmaz Büyükerşen getirdi.

Usta belediyeci ona diyorlar.

* * * * *

İşte bu usta!

Şimdi çığlık çığlığa.

Bağırıyor uyarıyor.

Ankara’da hükümetin hazırladığı “Büyükşehir Belediyeleri Yeni Kanun Tasarısı” ülkemizin kentleşmesine kent bilincinin yükselmesine borçsuz rantsız hastalıksız fakat rüya gibi hülya gibi sorunsuz sağlıklı yaşanabilir kentlerin doğmasını baltalayacak diyor.

Bu tasarıyla:

Kentlerin halk odaklı yapısı gidiyor.

Kentlere “Tek Adamlık” geliyor.

Şehir demokrasisi gidiyor.

Diktatörlük geliyor.

Saydamlık katılımcılık gidiyor.

Hesap verebilirlilik buharlaşıyor.

Kentler vatandaş odaklı olmaktan çıkartılıyor.

Türkiye’de yerel yönetim anlayışı boğazlanıyor kent yönetimleri merkezi yönetim otoritesine vidalanıyor.

* * * * *

Kent Yatırımlarını İzleme ve Koordinasyon Merkezi

Kurumu şehrin valisine yani 1 kişiye bağlanıyor.

Merkezden müdahale ve denetleme yetkileri artırılıyor.

Halkın seçtiği Belediye Başkanı.

Ankara’dan atanan Vali.

İkisi birbirine vurduruluyor.

Çağdaş belediyecilikte SUBSIDIARY (hizmette yerellik hizmette halka yakınlık) diyorlar bu tasarıyla bitiriliyor.

Büyükşehir belediyelerinde bugün 56 milyon insan yaşıyor.

Yine bu tasarıyla belediye hizmetlerinde etkinlik koordinasyon kalite yükseltmek daha az para ile daha çok hizmet götürmek imkanları budanıyor.

Bozkırda mucize yarattı.

Büyükerşen usta çığlığıyla Meclis’i “Bu tasarıyı görüşürken lütfen çok dikkatli olun” diye uyarıyor.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

14 Ekim 2012