Suriye’nin sınırımıza yakın yerleşim birimlerinde çatışmalar devam ederken Türkiye-Suriye arasındaki 43 yıllık protokolde iki ülke tarafından da delindi. Hava araçlarının sınıra 5 kilometreye kadar yaklaşması halinde karşı tarafa bilgi verme zorunluluğunun Suriye tarafından uygulanmaması üzerine Türkiye hem Suriye’ye nota verdi hem de benzer uygulamayı önlem amaçlı olarak sürdürme kararı aldı.

Türkiye’nin angajman kurallarında değişiklik yapıldığının açıklandığında Suriye uçak ve helikopterlerinin sınırımıza 5 kilometre yaklaşması halinde vurulacağı belirtilmişti. Ancak Suriye Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin Hükümet tarafından belirtilen 5 km.lik saha içine defalarca girmelerine rağmen karşılık verilmedi. Son olarak sınırımıza 300 metreye kadar yanaşarak belirledikleri hedefleri vurdu. Bu durumun Ankara’nın daha önce aldığı “Suriye hava araçlarının Türkiye sınırına 5 km.den fazla yaklaşmama kararına aykırı olduğu” gündeme getirildi.

O protokolde şunlar yazılı

Suriye’nin tutumuna ve daha önce yapılan açıklamalara rağmen Türkiye’nin “gereğini niçin yapmadığı” soruluyor. SÖZCܒnün konuştuğu askeri yetkililer Suriye’ye niçin karşılık verilmediğini hangi hallerde verileceğini şöyle açıkladılar:

“Türkiye-Suriye Hudut Komisyonu Halep Toplantısı Protokolünün 15 numaralı kararı şu şekildedir:

‘Taraflar karşı taraf hava sınırının kendi uçaklarınca ihlalinini önleyecek her türlü müessir tedbirin alınması ve uçaklarının hudut hattına beş kilometreden fazla yaklaşmasının önlenmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır.

Yangın ve tabii afetler halinde acil ve lüzumlu yardımla ilgili olarak 5 km’lik saha içinde yapılmak istenen uçuşlar bir olaya sebebiyet vermemek üzere en süratli vasıta ile diğer taraf hudut makamlarına bildirilecektir.

Ayrıca ziraî mücadele için 5 km’lik saha içinde yapılması gereken uçuşlar yeterli bir süre önce diğer taraf hudut makamlarına bildirilecektir. Harita yapımı için havadan fotoğraf alımı hakkındaki uçuşlarda bu konuda Türkiye-Suriye arasında akdedilmiş 28 Ağustos 1969 tarihli protokol uyarınca yapılacaktır. Sivil yolcu uçakları hudut bölgesinde uluslararası kaidelere ve mer’i anlaşmalara göre uçacaklardır.’

Sınırımıza girmedikçe

Protokolle belirlenmiş olan 5 km.lik saha olabilecek bir sınır ihlalini önlemeye yöneliktir ve bu saha içine girecek hava araçlarının bildirimde bulunmalarını öngörmektedir. Bu protokolde yer alan 5 km.lik saha kuralını ihlal edecek olsalar dahi kendi sınırları içerisinde kalmaya devam eden ve Türkiye sınırları içerisine isabet edecek tarzda ateş açmayan düşmanca bir hareketi olmayan Suriye hava araçlarına karşı ateş açılmayacak. Eğer Suriye hava araçları Türkiye sınırından içeri doğru bir giriş yaparlarsa angajman kuralları uygulanacak.

Sınırımızı ihlal etmediler

Suriye hava araçları Türkiye sınırını ihlal etmedi. Türkiye sınırları içerisine düşecek şekilde bombalama yapmadı. Ancak burada Suriye Türkiye-Suriye Hudut Komisyonu Halep Toplantısı Protokolünün 15’inci maddesinde yer alan karara uygun davranmadı. Bu durum Dışişleri Bakanlığı tarafından bir nota ile Suriye makamlarına iletildi. Bu da Suriye hava araçlarını vurma anlamına gelmez.”


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

17/11/2012