Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dış güçlerin etkisiyle idam cezasının kaldırıldığı” iddiasına dönemin Adalet Bakanı Prof.Dr. Hikmet Sami Türk tepki gösterdi. Türk “Başbakanın bu sözleri tam bir cehalet örneğidir. İdam cezasının kaldırılmasına AKP milletvekilleri de oy verdi. Ayrıca Anayasa’dan ‘idam’ kelimesi AKP iktidarı döneminde gerçekleşti. Başbakan bunları bile bile söylüyorsa demagoji yapıyor. Bundan ne umduğunu da anlamış değilim” dedi.

Türkiye’de idam cezasının 1984 yılından sonra uygulanmadığını Anayasa’da idam cezasının bulunmasının teröristlerin iadesi önünde engel oluşturduğunu belirten Türk SÖZCܒye şunları söyledi:

AKP’liler de oy verdi
Anayasa’da en kapsamlı değişiklik 2001 yılında DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti döneminde gerçekleştirildi. Anayasa’nın 38. maddesine ‘savaş çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları dışında ölüm cezası verilemez’ hükmü konuldu. Bu değişiklik yapıldığında AKP grubu kararı almadığı için idamın kaldırılması yönünde oy kullandılar. İdamın kalkmasına sadece MHP karşı çıktı.

3 Ağustos 2002 tarihinde çıkarılan Avrupa Birliği 3. uyum paketiyle Abdullah Öcalan ve onun konumunda olan idam cezası almış olanların cezası ‘ağırlaştırılmış hapis cezasına’ dönüştürüldü bunlar hakkında şartla salıverilme hükümlerinin uygulanmaması kararlaştırıldı.

Öcalan dosyası niçin gönderilmedi?

Abdullah Öcalan hakkındaki idam dosyasının TMBB’ye sevk edilmemesi Avrupa Esnan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına dayanır. AİHM Öcalan hakkında idam cezası kesinleşince ara karar verdi. Buna göre AİHM esas hakkında karar verinceye kadar Öcalan hakkında idam cezasının infaz edilmemesini öngördü. Öcalan dosyasının TBMM gönderilmeme nedeni tamamen AİHM kararına dayanıyor.

Eşitlik ilkesine aykırı
Öcalan hakkındaki idam cezası infaz edilmiş olsaydı 1984’den beri hiç infaz edilmeyen ve bekleyen idam cezalarının da uygulanması gerekecekti. Onlar arasında da Öcalan’ın mahkum olduğu 125 .maddeye göre mahkum olanlar da vardı. Öcalan’ı ayırıp idam cezasının yerine getirilmesi için kanun çıkarttığınız zaman farklı eşitlik ilkesine aykırı bir işlem yapmış olacaktınız. Anayasa mahkemesine gidildiğinde bu düzenleme eşitlik ilkesine aykırı bulunurdu. Eğer ‘eşitlik sağlayalım aynı cezaya çarptırılanlar da idam edilsin’ derseniz o zaman ülke dar ağaçlarına dönerdi. Bizim idam cezasını kaldırdığımızda AB ülkelerinde idam cezası kalmamıştı.

‘İdam edilmeme sözü’ verilmedi
Başbakan bile ‘dış güçlerin baskısıyla idam cezası kaldırıldı’ diyor. Çok ucuz demagoji yapıyor. Bunlara niçin gerek duyuyor bilmiyorum.

Bazıları derki ‘Öcalan’ı Türkiye’ye teslim ederken idam edilmeme şartı koşuldu’ diyor. Bu doğru değil. Ama yakalandığı gün onun adına AİHM’de dava açıldı. Ara karar olarak mahkeme esas hakkında karar verene kadar idam cezasının infaz edilmemesi kararlaştırıldı. O mahkemede adil bir biçimde yargılanmadığı kararına vardı. Ya yeniden yargıla ya da kararı gözden geçir anlamına gelen bir karar çıktı. Öcalan’ın avukatları yeniden yargılamayı istemediler.

Anayasa’dan çıkartan AKP’dir
Bugünkü iktidar 2004 yılında Anayasa’nın çeşitli maddelerinde bulunan idam cezasıyla ilgili hükümleri kaldırdı. İdame cezası yerine; AKP tarafından 7 Mayıs 2004 tarihinde çıkarılan 5170 sayılı kanunda ‘ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez’ hükmü konuldu.

Bana göre idam cezası ilkel bir anlayıştır. Dönüşü ve bir daha düzeltilmesi mümkün olmayan bir ceza oluyor. İdam edilip de sonradan masum olduğu ortaya çıkanlar da oluyor. Başbakan idamdan söz ediyor ama idam cezası asla gelmemeli. Avrupa Konseyi ülkeleri arasında en son idam cezasını kaldıran ülkeyiz. Yeniden idam gelmesi çok yanlış olur.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

10/11/2012