İmam hatip liseleri Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Aydın din adamları yetiştirmek amacıyla bu okullar izleri silinmek istenen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle açılmıştı. Dahası Diyanet İşleri Başkanlığı da Atatürk’ün emriyle kurulmuştu.

1923-1924 öğretim yılında ülkemizde 23 lise 29 imam hatip lisesi 72 de ortaokul bulunuyordu. İmam hatip liselerinin öğretim süresi de ilkokuldan sonra 4 yıl olarak belirlenmişti. İlk ilahiyat fakültesi de aynı yıl İstanbul'da açıldı. Ancak imam hatip liselerine ilgi olmadı. Öğrencisiz kalan okullar birer birer kapatılmak zorunda kalındı. 1930 yılında da İstanbul ve Kütahya imam hatip liselerinin 1933 yılında da ilahiyat fakültesinin öğrencisizlik nedeniyle öğretimine son verildi.

Din dersi isteğe bağlıydı
İlkokul programında Kur'an-ı Kerim ile Din dersi ilkokul 3. sınıftan başlamak üzere haftada ikişer saat okutuluyordu. Daha sonra bu derslerin okutulma süresi haftada birer saate indirildi. 1930 yılında ise din dersi programı sadece 5. sınıf öğrencilerine anne- babaları isterse haftada yarım saat verilmeye başlandı. Köy ilkokullarında ise Perşembe günleri dersler yarım saat zorunlu olarak okutuluyordu. Bu 1940 yılına kadar devam etti.

CHP iktidardadır. Dönemin Başbakanı Şemsettin Günaltay din adamı ihtiyacını dikkate aldı ve İlkokul 4 ve 5'nci sınıflarında 1949 yılından itibaren isteyen öğrencilerin haftada 2 saat Din dersi alması uygulamasına geçilmesini sağladı. Bu derse katılmak isteğe bağlıydı. Aynı yıl "imam hatip kursları" açıldı. Burada da öğrencilere Kur'an-ı Kerim öğretiliyordu.

1951- 1952 öğretim yılında Demokrat Partili Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Ankara İstanbul Adana Isparta Kayseri Konya Maraş'ta imam hatip liseleri açıldı. 1960-1961 ders yılında mesleki teknik öğretimdeki öğrenci sayılarını inceliyorum. O öğretim yılında erkek sanat okullarında 16 bin kız sanat okullarında 19 bin ticaret ortaokullarında 6 bin imam hatip ortaokullarında ise 3 bin 300 öğrenci var. Bugün imam hatip ortaokulları hep konuşuluyor ama aynı dönemde kapatılan erkek kız sanat ortaokullarını başta Milli Eğitim yetkilileri olmak üzere AKP’li hiçbir siyasetçi gündeme getirmiyor. Sahi o ortaokulları mesleki ve teknik liseleri siz niçin konuşmuyorsunuz?

Rakamlarla imam hatip liseleri
Önce şunu belirtelim 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim uygulamasına geçildiğinde genel ortaokulların mesleki ortaokulların yanı sıra imam hatip ortaokulları da kapatılmıştı. Yani kapatılan yalnız imam hatip ortaokulları değil tüm ortaokullardı. Zorunlu ilköğretimle birlikte kızların okullaşma oranı önemli ölçüde yükseldi. Bu bile tek başına önemli başarıdır.

1996-1997 öğretim yılında imam hatip liselerinde 192 bin öğrenci bulunuyordu. Bu sayı üniversiteye girişteki katsayı düzenlemesi nedeniyle 1997-1998 öğretim yılında 168 bine 2000-2001 öğretim yılında 77 bine düştü. Ancak değişen bir şey olmamasına rağmen 2004-2005’de öğrenci sayısı 104 bine 2008-2009’da 149 bine 2010-2011’de 235 bine yükseldi. Başbakanın iddia ettiği gibi geçmiş dönemde imam hatip liseleri kapatılmadı. Ancak öğrenci sayısının yeterli olmadığı yerde diğer okullar için hangi işlem yapılıyorsa imam hatip liseleri için de aynı uygulamalar gerçekleştirildi.

İmam hatip liselerinde başlangıçta öğrenci sayısında azalma olmasına karşın 1997-1998 ile 2010-2011 dönemini karşılaştırdığımızda öğrenci artış oranının yüzde 22 civarında olduğunu görüyoruz. Dahası meslek lisesi mezunlarına tanınan yükseköğretime geçiş ayrıcalıkları bu okullardaki öğrenci sayısının da önemli ölçüde yükselmesinin yolunu açmıştı.

AKP gelmeden önce de vardı
Unutulmasın ki AKP iktidara gelmeden önce bu ülkede 550 imam hatip lisesi vardı. Bu okullarda öğrenim görenlere iş adamları vakıf ve şirketler tarafından burs verilmeye başlanması özendirici diğer önlemlerle imam hatip lisemsi sayısı 694’e ulaştı ve 125 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Yine tüm özendirici önlemlerle birlikte bağımsız 697 imam hatip liseleri bünyesinde de 350 olmak üzere 947 imam hatip ortaokulu açıldı. Bu okullara da 103 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Sayı 5-6 bin daha artabilir.

Aslında Milli Eğitim Bakanlığı imam hatip ortaokulu ve liselerinde öğrenci patlaması bekliyordu. Ancak diğer ortaokul ve liselerde de Kur’an-ı Kerim Hz.Muhammed’in Hayatı derslerinin “seçmeli” olması nedeniyle beklenen olmadı.

“Terörist yetiştirmediği için imam hatipler kapatıldı” iddiası asla doğru olamaz. Çünkü bu okullara özgü hniç bir uygulama olmadı. Gerçekler siyasetçilerin çoğu kez söylediği gibi olmuyor… İşte imam hatipler de en çarpıcı örnek…

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

19 Eylül 2012