Sevgili okuyucularım bu adamın tam soyadını size bildirmem mümkün olmuyor çünkü ben de bilmiyorum. Soyadı bazı mahkeme ve icra belgelerinde Bayraktaroğlu bazılarında Samuray ve bir bölümünde de Samuraybayraktaroğlu olarak geçiyor. Ancak son zamanlarda ilk soyadını kullanıyor. Bu adam yine ekrana çıkıp bir sürü yalanlar söylemiş iftiralar atmış. Öncelikle size bu adamın kimliği hakkında biraz bilgi vereyim.

Memduh Bayraktaroğlu denilen bu şahıs epey uzun süre çek-senethikayelerinden hapis yattı. Cezasını Trakya’da Kofçaz ve Pınarhisar cezaevlerinde çekti Özal affı ile tahliye edildi.

Hakkında çok sayıda şikayetçi vardı. Onlardan biri de rahmetli işadamı Nejat Ferit Eczacıbaşı idi.

* * * * *


Şimdi gelelim ekrandaki yalanlarına… 1990’lı yıllarda ben ve Hüsamettin Cindoruk mafya babası Alaattin Çakıcı ile
anlaşıyoruz Tansu Çiller’e hakaret etmesi için Flash TV’nin sahibi Ömer Göktuğu ayarlayıp Çakıcı’nın ekrana çıkmasını sağlıyoruz. O da canlı yayında Çiller’e hakaretler yağdırıyor!

Hayatım boyunca Çakıcı’yı ve Ömer Göktuğ’u görmedim tanımadım. Çakıcı o süreçte bütüngazetecileri ararken bir kez bana da gazeteye telefonetmişti.

İkincisi ben Almanya’da Frankfurt Eyalet Mahkemesi’ne başvurup Tansu Çiller’in esrar kaçakçısı olduğunu ihbar ediyorum ve bunu mahkeme bizzat açıklamış!

Frankfurt ya da başka yabancı ülkelerdeki hiçbirmahkemeye hiçbir konuda başvuruda bulunmadım. Tümü yalandır.

Üçüncüsü ben Jet Fadıl’la ortaklık yapıyorum!.. Halkı dolandıran Jet Fadıl’ı yerin dibine batıran ağır sözlerle dolu en az 20 yazım arşivde duruyor.

Yalanın iftiranın bu kadarı olmaz demeyin oluyor.

Çakıcı konusundaki yalanlarıyla şunu demeye getiriyor:
“Emin Çölaşan’ın Çakıcı ve mafya ile bağlantısı vardı!”

Şimdi gelelim kendisine! Bu Memduh Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük mafya ve “Baba” olan rahmetli Dündar Kılıç’la şirketortağı ve onun müdürü! Şirketin adı İn-Mar.

Oradan ayrılırken hisselerini Dündar Kılıç’a devrediyor.

Yani kendisinin mafya bağlantısı var mı? Yok canım!..

* * * *


Peki bu Memduh Bayraktaroğlu niçin hapis yatıyor? Çek senetdümenlerinden! Kendisini içeri attıran rahmetli işadamı Nejat Ferit Eczacıbaşı’na Kofçaz Cezaevi’nden yazdığı ve Samuray soyadınıkullandığı mektup bir ibret belgesi. İçindeki vıcık vıcık yalvarışlara dil döküşlere dikkat ediniz. Aynen veriyorum:

“T.C. Kofçaz Kapalı Cezaevi İnfaz Koruma Baş Memurluğu. Sayı:

Sayın efendim sizden merhamet değil ama adalet dileniyorum. Zat-ı alinizin (yüce kişiliğinizin) insan ve adalet sevgisine inanıyorum. Adaletinizi benim için de kullanmanızı istirham ediyorum. Lütfen efendim emir veriniz ve iade-i muhakeme (yeniden yargılanma) olayını sağlayınız.

Şu anda ben bir SABIKALIYIM. Siyaset yapmak dahil tümvatandaşlık haklarımdan mahrumum.

Lütfen sayın efendim yardımcı olunuz. Adalet adına yardımcı olunuz. Benim yüzümdençocuklarımla birlikte perişan olan eşim adınayardımcı olunuz. Ben başıma bu işin geleceğini bilseydim Antalya’da şeref duyduğumberaberliğimizde her türlü saygısızlığı göze alarakzat-ı alinizden yardım talebindebulunurdum.

O gün gerek görmediğim bir talebi şu anda cezaevi koğuşundan diliyorum. Lütfen bu mahkumiyetten beni kurtarınız efendim.Derin saygı ile ellerinizden öperim efendim. Memduh Samuray. İmza.”

Şimdi ekranlara çıkıp yalanlar söyleyen iftiralar atan beni bile mafya ilebirlikte göstermeye kalkışan adam işte bu. Dündar Kılıç’ıngeçmişteki iş ortağı ve müdürü!

* * * *


Şimdi ekranda kendisine sorsunlar:

“Sen hangi suçlarıişleyip de hapis yattın Memduh? Başka sabıkaların da var mı? Soyadını niçindeğiştirdin?.. Şimdi hangi soyadını kullanıyorsun?”

Daha başka sorular da var ama önce birkaç belge daha açıklamak gerekiyor.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1989/ 79 sayılı kararı: “Şikayetçi: DASA Dağıtım A.Ş… Sanık: Memduh Bayraktaroğlu: Sanığın 27 adet sahte senet düzenleyerek ve sahte olduğunu bilerek ciro etmek suretiyle SAHTECİLİK suçuişlediği anlaşıldığından bir yıl sekiz ay AĞIR HAPİS ile cezalandırılmasına 27 adet sahte bononun dosyasında saklanmasına…”

* * * *


Şimdi bir başka yargı kararına bakalım. Şişli 8. Asliye Ceza
Mahkemesi’nin Esas 1994/ 293 sayılı kararı: “Davacı: Kamu Hukuku. Sanık: Memduh Samuray. Suç: Karşılıksız çek keşide etmek… Takdiren bir sene hapsine…”

Yargıtay bu kararı eksik soruşturmadan bozuyor karşılıksız çek bedellerini ödeyen Memduh kurtuluyor. Ancak burada başka bir olay var: Bu dosyada soyadı Samuray olarak geçiyor. Demek ki karşılıksız çekleri keserken bu kez kendi soyadını değil karısının soyadını kullanmış. Ne garip işler!

Bu adamın kaç soyadı var nüfus kağıdındahangisini kullanıyor?

* * * *


Çek senet işlerinin uzmanı olduğu anlaşılan Memduh’lailgili başka belgeler de var. Bir bölümüneözetleyerek bakalım:

“Şişli Asliye Ceza Mahkemesi: Gıyabi tutuklu sanığın (Memduh’un) yakalanması için yazılan müzekkerecevabının beklenmesine… 8 Haziran 1995.”

“Kırklareli Asliye Ceza Mahkemesi: Sanığın (Memduh’un) belirtilen adreste bulunamadığı… Dosya Esas 1994/ 123…”

“Kadıköy Emniyet Müdürlüğü: Adı geçen şahıs Memduh Samuray aranıp sorulmuş ancak temin edilememiştir. 4Ekim 1992…”

“Cumhuriyet Savcılığına İstanbul: …Sanık halen Kırklareli Kofçaz Cezaevi’nde sahte bono tanziminden hükümlüdür. Ticari işlerde suç işlemeyi adet haline getirmiştir.Cezalandırılmasını. Avukat Ali Güven Esin.”

“Şişli Asliye Ceza Mahkemesi: C. Savcılığına. Karşılıksız çek keşide etmekten sanık Memduh Samuray hakkında:
Sanığın duruşmalardan kaçtığı hususunda ciddi kanıtlar bulunmuş olmakla üç adet gıyabi tevkif müzekkeresi
ilişiktedir. Yakalandığında mahkememize gönderilmesi…”

“Memduh Bayraktar kurduğu Fon YapıMalzemeleri şirketi kanalıyla şirketimizi dedolandırmıştır. O tarihte çeki Samuray soyadı ile imzalamıştır… Berk Yapı-Gebze Plastik.C. Serhat Korkut.”

* * * *


Çeşitli zamanlarda farklı soyadları kullanıp insanları
dolandıran hapis yatan hapishaneden mektuplar yazıp yalvaran bu şahıs sonra ne oldu? Belki inanmayacaksınız ama onu da açıklıyorum:

Çeşitli zamanlarda çeşitli gazetelere el atıp köşe yazarı oldu! Ilıcak Ailesi’nin Tercüman ve Akşam Aydın Doğan’ın Milliyet gazetelerinde ve Çiller Ailesi adına herkese ana avrat söven Öncü gazetesinde!.. Bazı gazetelerdepatronlarının iş takibini yapmayı da ihmal etmedi. Sonra ona televizyon programları verildi.

Ayrıca DYP’de Tansu-Özer Çiller ikilisinin danışmanlığına terfi ettirildi!

Oğlu Aşkın ile ÖzerÇiller MARSAN isimli ortak şirket kurdular.

* * * * *

Çeşitli zamanlarda farklı soyadları kullanan Memduh şimdi hapis değil!

Ancak ömrü boyunca davalardan kurtulamadı.İnsanlara iftira atar bir sürü yalan söylerdi. Hakkındadavalar açıldı mahkeme kararlarına rağmentazminatları ödemedi evine haciz memurları geldi.

Uğur Dündar ve Ufuk Söylemez bu kaderkurbanıMemduh’un evinden icra yoluyla eşyakaldırantazminatları tahsil etmeyi ancak bu yollabaşaran kişilerden sadece ikisi.

Günümüzde bu Memduh gibiler çıkıyor piyasaya karanlık vehapiste geçen geçmişlerini unuttuk zannedip ortalıkta yalan söylüyor iftira atıyorlar.

Şimdi kendisinden yani rahmetli “Baba” Dündar Kılıç’ın şirket ortağı ve müdüründen Alaattin Çakıcı ile Emin Çölaşan ilişkisinin ve ayrıca benim Tansu Çiller’i Frankfurt Eyalet Mahkemesi’ne ya da herhangi bir başka yere “Esrar kaçakçısıdır” diye ihbar edişimin Jet Fadıl’la ortaklık ilişkimi bırakın bir yana Fadıl’ı bir cümleyle olsun savunuşumun (!) belgelerini istiyorum.

Herhalde bu belgeler elindedir! Söz veriyorum gönderirse buradayayınlayacağım. Ne bileyim belki de mahkemede kanıtlamayı tercih eder! Şimdi tek kurtuluş yolu “Özür dilerim yanlış yaptım” demesidir.

* * * *


“Sabıkalı” olduğunu itiraf eden yüz kızartıcı suçlardan hapis yatandeğişik soyadları kullanan bu şahsı utanmadan ekranaçıkarıyorlar yalan ve iftiralarından medet umuyorlar. Kendisi bile nasıl kullanıldığını anlamaktan aciz.

Bu şahısla ilgili bilgi ve belgelerin bugün sadece bir bölümünü açıkladım ki onu ekranlara çıkaran ve dinleyen herkes bu Memduh’un kim olduğunu ve geçmişini iyi bilsin.

Elimde daha ne ilginç belgeler var. Hangi işadamlarını Tansu Çiller adını kullanarak nasıl tehdit edip para tırtıklamaya kalkıştığına ilişkin imzalı belgeler ve ötesi!..

Bu yazımı böyle birine ayırmak zorunda kaldığım için sizlerden özür diliyorum… Çünkü ailesinin ve başkalarının yüzüne nasıl baktığını anlamadığım bugibilerin iyi bilinmesi gerektiğine inanıyorum.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

21 Ekim 2012