Yeni Türk Ceza Kanunu tasarısı

Türk Ceza Kanunu’na yeni maddeler eklenerek fiili uygulamaya uygun hale getirileceği duyumunu almış bulunuyoruz. İşte TCK’ya eklenmesi düşünülen yeni maddelerden birkaçı:

Başbakan aleyhinde konuşma yapanlar 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu konuşmalar ikiden fazla kişi tarafından duyulacak şekilde yapılırsa verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Hükümetin icraatlarını eleştirecek şekilde yayın yapan gazete ve dergilerin sahipleri suç işlemek için teşekkül oluşturmuş (çete kurmuş) olarak kabul edilir ve yayını yapan gazete ve dergilerin sahipleri çete lideri çaycıları ve odacıları çete üyeleri ve bu gazete ve dergileri bir şekilde okuyanlar ise çete sempatizanı olarak kabul edilmek suretiyle çete liderlerine 20 çete üyelerine 10 ve sempatizanlara ise 5 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir.

Hükümet aleyhinde yayın yapan internet siteleri kuranlar da yukarıda yazılı olduğu üzere cezalandırılırlar. Bu siteleri kuranlar asker iseler ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Hükümeti ve/veya cemaati hedef alacak şekilde kitap yazan kişiler velev ki bu kitaplar basılmamış olsa dahi ömür boyundan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. Kitap yazma olayı düşünce bazında kalmış ise verilecek ceza 5 ila 15 yıl arasında hapis olur.

Meclis’te olup da az buçuk bile olsa etkili muhalefet yapmaya yeltenerek iktidar partisini zor durumda bırakma tehlikesi oluşturan parti genel başkanları ve milletvekilleri kaset ifşaatı cezası ile cezalandırılır.

Rüyasında darbe yaptığını gören askerler 235 yıldan 335 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüya gören asker general ise verilecek ceza 35 katına kadar artırılır. Bir başka generalin rüyasında birlikte darbe yaparken görülen diğer generaller hakkında da aynı ceza uygulanır.

Türk Askeri Türk Devleti Türk Milleti ve Atatürk aleyhinde propagan yapanların ve hakarette bulunanların cep telefonlarına SMS ile “HMMM BİR DAHA YAPTIĞINI GÖRMİYİM” mesajı gönderilir. Bu eylemlerin devamı halinde “ARTIK YAPTIKLARINI GÖRMÜYORUM” mesajı gönderilir.

Görevi kötüye kullanan yolsuzluk yapan çalan çırpan belediye başkanları ve başkan yardımcıları iktidar partisine mensuplarsa kulak çekme ve tek ayaküstünde durma diğer partilerden olmaları halinde ise 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

Misyonerlik yapanlara yardımcı olmayanlar 5 yıldan 10 yıla kadar misyonerlik yapanlara engel olanlar ise ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak tövbe ettikten sonra Dinlerarası Diyalog adına papaz haham ve imam önünde iman ve nikâh tazeleyenler derhal salıverilirler.

10– Amerikan İngiliz ve benzeri ülkelerin demokrasi mücadelesi veren askerleri aleyhinde “Haçlı Ordusu” gibi ağır benzetmelerde bulunanlar demokrasi düşmanı ilan edilirler ve bu sapkın fikirlerinden vazgeçene kadar ağırlaştırılmış hücre hapsine tıkılırlar.

11– Fenerbahçe aleyhinde yapılan yayınlar ile aleyhinde verilen kararlar Başbakan aleyhinde yapılmış gibi cezalandırılır!

NERDE HABER - ORDA YORUM
Girişim zirvesinde Babacan’ın Avrupa’yı eleştiren sözlerine Biden’ın özel bir cevap verdiği ortaya çıktı. NYT “Biden genç köpekbalıklarının denizinde ABD’nin hâlâ balina olduğunu hatırlattı” dedi.

Asıl sorun sizde değil bizde Sayın Biden! Hamsi gibi davranmayı bırakıp köpekbalığı olduğumuzu bir hatırlasak balina malina dinlemeyiz evelallah!

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin “Biz milletten emir aldık. Şer örgütü PKK’nın kökünü kazıyacağız. Hiç kimse kalkıp bunların siyaset yapmasını da istemesin. Silahla siyaset olmaz.” dedi.
Sen onu PKK’ya gelin siyaset yapın diyen Başbakanına söyle!

İsrail gizli servisi Mossad’a yakınlığıyla tanınan DEBKA’nın İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre Türkiye İsrail’le barışmayı kabul etti ancak karşılığında İsrail–Filistin barış görüşmelerinde rol oynama garantisi aldı.

Zaten rol yapmaktan başka bir şey yaptıkları mı vardı ki?!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Ankara Çankaya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışında Türkiye’nin topyekûn yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bu yenilenme çağrısının Meclis’in ve Köşk’ün de içinde bulunduğu Çankaya’dan yapması son derece manidar değil mi?!

Gülgun Feyman 12 Eylül’den sonraki süreçte devletleştirildiğini ve aldığı o darbe ile gelen giden hükümetlerin arpalığı haline dönüştüğünü söylediği Türk Dil Kurumu eliyle Türkçeye büyük darbeler indirildiğini söyledi.

Bu durumda acilen Fransız Dil Kurumu’nu kurmamız lazım!!!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

12 Ocak 2012