Fransa soykırım inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasayı çıkarmanın arifesinde İstanbul’da Fransız Sarayında düzenlediği törenle Yaşar Kemal’e ülkelerinin en büyük onur ödülünü verdi. Bakın benim aklıma neler geldi?

Yaşar Kemal’ in İnce Memet romanında Çukurova’nın yoksul köylülerinin sömürü düzeninin simgesi Abdi Ağa’ ya karşı destansı mücadelesi anlatılır. Türkmen boylarının geleneksel kültür havzası Torosların Çukurova’nın destanlarını ağıtlarını her türlü folklorik ürününü derleme sürecinde edindiği dil ve anlatımın yazarın romanlarına yansıdığını görürüz.

Topraklarına el koyup adeta köleleştirdiği köylülerin Abdi Ağa’ ya ırgat yarıcı maraba olmak dışında bir seçenekleri yoktur. Abdi Ağa’ nın yarıcılarından biri de İnce Memet’ tir. Gelişen olaylar sonucu silaha sarılıp Toroslara çıkan eşkıya İnce Memet çukurdaki yoksulların umudu Abdi Ağa’ nın korkusudur. At ayağı çabuk ozan dili çevik olur biz romanın sonuna gelelim: İnce Memed Abdi Ağa’ yı cezalandırır topraklarını da yoksul köylülere taksim eder.

Toroslara doğru atını sürüp karlı zirvelerde imi timi bellisiz olan İnce Memet Türkiye’ de solun yükseliş sürecinde roman sayfalarından çıkarak ezilenlerin destansı simgesine dönüşür. İnce Memet tiplemesi ezilen emekçinin ağa kapısındaki yoksul köylünün direnişinin Abdi Ağa ise sömürünün sembolüdür artık.

Teorik olarak köylüyü sömüren ağa işçiyi sömüren burjuva karşıtlığı yoksullar açısından olması gerekendir. Sınıfsal konumu gereği ezilenin yanında olması gerekirken sömürüye hizmet edenler tarih boyu var olagelmiştir. Abdi Ağanın yanaşmalığını tercihle İnce Memet’ le birlikte saf tutmak olarak ta niteleyebiliriz bu durumu.

Yaşar Kemal okurlarını İnce Memet safına yönlendirir. Roman sayfaları içinde kaybolan okurlar Anavarza’ da köylülerle birlikte çakırdikeni yakıp Abdi Ağa’nın evini basar İnce Memet’ le at sürer Ağanın yanaşmalarına lanet okurlar. Edebiyatın gücü burada ortaya çıkar:

Bazı roman kahramanları yazarından daha çok ün kazanır. Bir karakter tanımı olarak bir simge olarak insanların insanlığın ortak değerlerine dönüşür. Türk okuru için İnce Memet bu tanımlamaya fazlasıyla uymaktadır.

Çukurova’ dan Toroslardan giderek Türkiye’ den daha geniş bir coğrafyaya dünyaya baktığımızda Abdi Ağa olarak tanımlanabilecek devletlerle ezilenler sömürülenler olarak tanımlanabilecek devletleri halkları topluca görebiliriz.

Abdi Ağa yoksul köylülerin topraklarına el koymuş onları kapısına bağlamıştı. Küreselleşme çağının Ağaları ABDi ve ABdi Ağaların ise Çukurova’nın bir bölümüyle yetinmeleri söz konusu bile olamaz! Onlar kendilerini yoksulların coğrafyasında bulunan petrol başta olmak üzere her türlü enerji ve zenginlik kaynağının sahipleri saymaktadırlar. ABDi ve ABdi Ağanın yanında yoksulların tüm geri kalmış halkların ancak ve ancak ırgatlık marabalık gibisinden özgürlükleri olabilir. Yarıcılık ortakçılık haklarını özgürce kullanabilirler!

Genişletilmiş Ortadoğu Projesiyle 22 ulus devleti dağıtacağını doğal kaynaklarına el koyup halklarını sürüleştireceğini ilan eden ABDi Ağanın yanaşmaları kimler dersiniz? Roman kahramanlarının sanal dünyasında İnce Memed’e alkış tutup Abdi Ağaya lanet okumak çok kolay. ABDi Ağanın racon kestiği gerçek dünyada İnce Memet yandaşlığı yoksulların omuzdaşlığı zor olsa gerek! Bazı fonlu aydınlarımız seçkinlerimiz ABDi Ağaya yanaşıp yanaşmalığına soyunmayı çıkarlarına daha uygun bulmuş olacaklar…

ABDi’nin petrol kuyularının başına nöbetçi dikip yanaşmalık görevi verdiği peşmergelere methiyeler düzmek ulus devlete karşı emperyalist arkalamalı demokratlığa soyunup bölücü terörü kutsamak aslında bizleri şaşırtmamalı.

Toroslarda Yörüklerin kıl çadırlarında kök boyalı kilimlerin üzerinde dinlenen Avşar bozlakları Çukurova’dan Halep’e yankılanan barak havaları yazarlarımızın hem ilham kaynağı hem de halk pınarının katışıksız gıdasıydı. Yaş kemale erdikten sonra uzandıkları Stokholmler Brükseller gördürülen Nobel rüyaları uyandırılan ödül hülyaları ileri yaşlarda dengeleri bozmuş olmalı. Kamil olunacak kemal yaşlarında İnce Memet yandaşlığından ABDi ve ABdi yanaşmalığına soyunmanın bu açıdan aslında şaşılacak hiçbir yanı yok…

Av.Hüseyin Özbek 16 Ocak 2007

19 Aralık 2011

Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]