Bakmak ve görmek farklı kavramlardır unutma...Zorda olan düşmanın olsa da yardım et...

Çerkez Atasözü

Şansın ne zaman yüzüne güleceği belli olmaz her zaman tetikte ol..
Kimsenin seni sarhoş görmesine meydan verme...
Biri seni kucakladığında ilk bırakan sen olma...
Bir dirhem et bin ayıp örter.
Türk Atasözü


Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir...

Camus


Fırsat herkesin ayağına gelir ama fırsatı değerlendiren azdır...

Bulwer Lyton

Eşini çok iyi seçmelisin
Çünkü senin mutluluğunun veya mutsuzluğunun %90'ını oluşturabilir...


Dostlara acılarını paylaştığını göstermek

birlikte yas tutmakla değil onlara el birliği ile yardım etmekle olur.
EpikurosSabırhiç yüzünü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir.

Cüneyt Bağdadi


Yaşam her Omuza bir yük yükler

Önemli olan bu yükü hedefe taşıyabilmektir.
Mediter