Somali

Somali’ye götürülen heyette bir sanatçı tek ayakkabı ile yürümeye çalışan bir çocuk görüp “Ay canııımmm” demiş o kadar yol gidip ilgilendiğini belgeletmek için foto muhabirlerini yanına çağırarak “Ayakkabını mı kaybettin?” diye sormuş.

“Yok..” demiş çocuk sevinçle yürümeye devam ederek “Bir tane buldum..!”

Alıntıdır.