Ailenin Başı Kadın mıdır Erkek midir?


Görmüş geçirmiş hatta ermiş bir dede ile konuşurken sormuşlar;


- Dede ailenin başı kadın mıdır erkek mi?

- Erkek baştır.

- Peki kadın nedir?

- Kadın boyundur başı nereye isterse oraya çevirir...ALINTIDIR.