Nasreddin Hoca - Düşünen Hindi

Küçük bir papağanın onbeş altına satıldığını gören Nasreddin Hoca bir koşuda evine gidip kümesteki hindisini tutmuş. Apar topar pazara götürüp başlamış bağırmaya :

- Satılık hindii.... Satılık hindii.... Yirmi altına satılık hindi
!

Şaşırmış pazardakiler.

- Yahu hocam demişler. Bir hindinin yirmi altın ettiği nerde görülmüş.

- Ne olmuş diye çıkışmış Hoca. Demin bir kuşu onbeş altına sattılar.

- Ama o papağandı demişler. Tıpkı insan gibi konuşuyor o.

- Olsun demiş Nasreddin Hoca. O konuşuyorsa bu da düşünür !

Alıntıdır.