Bende de var Fıkrası.. Temel Fıkraları..

Bir inşaata amele alınacaktır. Alınacak elemanları kalfa Cemal'in seçmesi istenir. Adaylar kalabalıktır. Bu durumda Cemal sınav yapmaya karar verir.

-Pize 1 kişi lazımdur. Pu nedenle sizu imtihan edeceğum.

Bir ara gözü Temel'e ilişir. Burnundan tanımıştır.

Hemşehrisini işe almak ister. Önce Temel'i sınava alır ve sorar.


-Hemşerum söyle baa bakalum.. Sana 3 kuzu verdum sonra 2 kuzu daha verdum kaç kuzu oldi?
-6 tane oldi. Cemal biraz bozulur ama çaktırmaz.

-Tabi bu soru biraz zor oldu piraz taha kolayini sorayum.

-Sana 2 kuzu verdum sonra 1 tane taha verdum kaç kuzi oldi ?

-Tört kuzi oldi. Cemal sinirlenir Ama hemsehrisinide işe almak ister.

-Peçi 1 kuzi verdim sonra bir kuzi taha verdum kaç etti ?

-Üç etti. Bunun üzerine Cemal iki tokat çakar ve tekrar sorar.

-Pir kuzi verdum kaç kuzin oldi?

-İçi tane. Cemal iyice sinirlenir ve Temeli iyice döver.

-Ulan hemşeru teyup işe almak istedum sende tam salakmişsun. Ula sağa pir kuzi vermişsem pir kuzin olur anladun mi?

-Olir mi der Temel.

-Penum evde bir kuzi de kendumin var.


ALINTIDIR.