Bizde Bunlar Fıkrası...


Bir Amerikalı bir rehberle birlikte Avustralya'yı gezmektedir. Büyük bir çiftliğe gelirler ve bir koyun sürüsü görürler.

"Bunlar nedir?" der Amerikalı. Rehber "Koyun" deyince de "Ne koyunu yahu? Bizde koyunlar bunların 2-3 katıdır" der.

Daha sonra ineklere rastlarlar. "Peki bunlar nedir?" der

Amerikalı "İnek" cevabını alınca da "Bizde inekler bunların 2-3 katıdır" der. Bir süre sonra yanlarından kangurular geçince Amerikalı yine sorar "Bunlar nedir?". Rehber bu sefer başını bile kaldırmaz "Çekirge"...
ALINTIDIR.