Domuz Fıkrası...


Ahmet Bey Mehmet Bey'e hakaret davası açar ve kazanır. Mehmet Bey Ahmet Bey'e 'domuz' demiştir .Mehmet Bey yargıca sorar:

- "Bu kararınız Ahmet Bey'e domuz dememi yasaklıyor ama bir domuza Ahmet Bey dememi de yasaklıyor mu sayın yargıç?"

- "Hayır Mehmet Bey bunda bir sakınca yok."

Bunun üzerine Mehmet Bey Ahmet Bey'e dönüp seslenir:

- "Size iyi günler 'Ahmet Bey'..."ALINTIDIR.