Deveye sormuşlar:

'Boynun neden eğri?' diye


(Devenin Cevabı Aşağıda)'Medula spinalisin merkezi ilk omurun miyeli sinirlere yaptığı lokal baskıdan ötürü dorsal ve ventral motorik sinirler sıkıştığı için' demiş"ALINTIDIR.