Kadın Budalası Fıkrası:..
Psikolog karşısındaki sinir hastası bir genci teste tabi tutmaktadır. Kağıt üstüne bir dikdörtgen çizip:

- "Bu size neyi hatırlatıyor?" diye sorar.

Hasta: - "İçinde kadın bulunan bir yatağı" diye cevap verir. Arkasından psikolog kağıda büyükçe bir kare çizer.

Hasta bu kez: - "İçi kadın dolu bir oda" der. Derken çok büyük bir dikdörtgen çizdiğinde hasta bu sefer de:

- "Bu da içi kadın dolu bir ev" deyince psikolog dayanamaz:

- "Tamam beyefendi" der. "Siz bir kadın budalasısınız" Ama psikolog daha lafını bitirmeden hasta bağırır:

- "Ne ben mi? Aslında sen kadın budalasısın be! Sabahtah beri bana terbiyesiz resimler çiziyorsun.."

Alıntıdır.