Gelmedik Zaten


(Ambulansta...) - Doktor beni nereye götürüyorsunuz? -

Morga. - Ama ben daha ölmedim ki?!

- Olsun biz de daha gelmedik zaten...ALINTIDIR.