Neresinden Fıkrası....


Kore'de Türk Tugayından iki Anadolulu asker biraz gezmek için firar ederler. Şehirde bir aşağı bir yukarı dolaşırken inzibat subayı bunları yakalar ve sorar:

- "Hani sizin izin kağıtlarınız?" Erler subayı atlatırız umuduyla:

- "Biz Amerikalıyız..." diye cevap verirler. Subay durumu anlar ama hiç bozuntuya vermez:

- "Amerika'nın neresindensiniz?" diye sorunca:

- "İçindenik kumandanım!" diye yanıt verirler...

Alıntıdır.