İki Ciddi Neden Fıkrası...


Sabah anne oğlunun odasına girdi ve onu uyandırdı.

"Haydi oğlum uyan artık. Okula geç kalacaksın...

" Oğlu yarı açık gözlerle annesine baktı ve uykulu bir sesle "fakat anne bugün okula gitmek istemiyorum" dedi.

Anne oğlunun isteğine karşı çıktı: "Okula neden gitmek istemiyormuşsun bakayım?" dedi. "İki ciddi neden söyle bana..."

Oğlu bir yandan esnerken bir yandan da annesini yanıtladı: "Okuldaki tüm öğretmenler benden nefret ediyorlar biiir... Tüm öğrenciler de nefret ediyorlar ikiii... Bu iki ciddi nedenim yeter mi anne?"

Annesi oğlunun nedenlerini geçerli bulmadı; "bunlar okula gitmemen için neden olamaz" dedi. "Şimdi hemen kal ve çabuk hazırlan..."

Bu kez oğlu iki ciddi neden göstermesini istedi annesinden: "Sen de bana okula kesinlikle gitmemi gerektirecek iki ciddi neden gösterebilir misin anne?" dedi.

Sabrı tükenme noktasına gelen anne oğlunun üstündeki yorganı hızla çekti ve oğlunun istediği iki ciddi nedeni ondan sonra açıkladı: "Birinci ciddi neden 52 yaşında koskoca bir adamsın..." dedi şöyle devam etti: "İkinci ciddi neden ise sen okulun müdürüsün oğlum..."


ALINTIDIR.