Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kıyametin İşaretleri: Mehdi, Hz. İsa ve Deccal'in Zuhuru Büyük Olaylar Yakın..

  KIYAMET'İN İŞARETLERİ:MEHDİ HZ. İSA VE DECCAL'İN ZUHURU-BÜYÜK OLAYLAR YAKIN....

  KIYAMET'İN TARİHİNİ SAATİNİ GÜNÜNÜ ALLAH BİLİR; FAKAT KIYAMET KOPMADAN ÖNCE KIYAMETİN İŞARETLERİ YAŞANACAK. KUR'AN AYETLERİ BU DURUMU EN GÜZEL BİÇİMDE ANLATIYOR.

  BELKİ KIYAMET KOPMAYACAK FAKAT KIYAMETİN BÜYÜK İŞARETLERİ YAŞANACAK:İMAM MEHDİ'NİN ZUHURUDECCAL'İN ZUHURUHZ. İSA'NIN ZUHURU YAKINLAŞACAKSELLERTUFANLARSAVAŞLAR OLACAK...

  Artık onlar kıyamet-saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp-düşünmeleri onlara neyi sağlar?(MUHAMMED SURESİ 18. AYET)

  Senin Rabbin 'ana yerleşim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve Biz halkı zulmeden şehirlerden başkasını da yıkıma uğratıcı değiliz. (Kasas suresi 59.Ayet)

  Bu ayette anlatılan elçi kelimesi zahiren ilk anlamıyla Peygamberimizemüteşabih benzetme yönüyle de İmam Mehdi'ye bakıyor. hadislerde anlatılan rivayetlerde Mehdi İstanbul'dan zuhur edecek. İmam Mehdi şu anda istanbul da gizli bir biçimde İslam alemini uyarıyor. Müslümanların çoğu umursamıyor. Bu olayların artmasının sebebi bundan kaynaklanıyor. Bu olaylar (savaşsellertufanlardepremlerahlaksızlık) hem İmam Mehdi'nin hem de kıyametin alametleridir..Kasas suresi 59.Ayette Allah açık açık uyarıyor...

  Kıyamet Saati Yakındır

  İnsanların büyük bir bölümü kıyamet günü hakkında bilgi sahibidir. Hemen hemen herkes kıyamet saatinin dehşetinden az veya çok haberdardır. Buna rağmen insanların böylesine hayati bir konuda gösterdikleri ortak bir tepki vardır; kıyamet üzerine düşünmek veya konuşmak istemezler. Kıyamet saati geldiğinde yaşanacak korkuyu akıllarına getirmemek için yoğun bir çaba sarf ederler. Gazetede okudukları bir afet haberinin veya bir felaketi gösteren bir filmin kendilerine kıyameti hatırlatmasına dahi tahammül edemezler. Bu günün mutlaka karşılaşılacak olan büyük bir gerçek olduğunu düşünmekten kaçınırlar. Bu konudan bahseden kişileri dinlemek bu büyük günü anlatan yazıları okumak istemezler. Bunlar kıyamet düşüncesinin neden olduğu korkudan kaçmak amacıyla geliştirdikleri yöntemlerden bazılarıdır.

  Çoğu insan da kıyamet saatinin gerçekleşeceğine ciddi anlamda ihtimal vermez. Bunun bir örneğini Kehf Suresi'nde anlatılan zengin bağ sahibinin ifadelerinde de görmekteyiz:

  Kıyamet-saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. (Kehf Suresi 36)

  Bu ifadelerde Allah'a inandığını söyleyen fakat kıyamet gerçeğini düşünmeyen üstelik ayetlere zıt iddialar ileri sürenlerin gerçek zihniyetleri gözler önüne serilmektedir.

  Başka bir ayette de kıyamet saati ile ilgili olarak kuşkuya kapılan şüpheye düşen inkarcılardan Allah şöyle söz eder:

  "Gerçekten Allah'ın vaadi haktır kıyamet-saatinde hiçbir kuşku yoktur." denildiği zaman siz: "kıyamet-saati de neymiş biz bilmiyoruz; biz yalnızca bir zanda (ve tahmin) bulunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz." demiştiniz. (Casiye Suresi 32)

  Bir kısım insanlar da kıyamet saatini bütünüyle inkar ederler. Böyle bir tavır gösterenleri ise Allah Kuran'da şöyle bildirmiştir:

  Hayır onlar kıyamet-saatini yalanladılar; Biz kıyamet-saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. (Furkan Suresi 11)

  Gerçeği öğrenmek amacıyla bizlere yol gösterecek tek kaynak olan Kuran'a baktığımızda apaçık bir gerçekle karşılaşırız. Kıyamet hakkında kendini kandıran insanlar büyük bir hata yapmaktadırlar. Çünkü Allah ayetlerinde kıyamet saatinin yakın olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer olmadığını haber vermektedir:

  Gerçek şu ki kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir onda şüphe yoktur... (Hac Suresi 7)

  Biz gökleri yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o kıyamet-saati de yaklaşarak-gelmektedir... (Hicr Suresi 85)

  Şüphesiz kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir bunda hiçbir kuşku yok... (Mümin Suresi 59)

  Kuran'ın kıyamet ile ilgili mesajının üzerinden 1400 sene kadar uzun süre geçtiğini bu sürenin de bir insanın hayatına kıyasla uzun olduğunu düşünenler olabilir. Ancak burada söz konusu olan Dünya'nın Güneş'in yıldızların kısacası tüm kainatın sonudur. Evrenin milyarlarca senelik geçmişi göz önüne alındığında on dört yüzyıllık bir zaman diliminin çok kısa olduğu kesindir.

  Yakın tarihimizin büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir teşbih ile şöyle cevap vermiştir:

  Kuran "kıyamet yakındır" ferman ediyor. Bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığına zarar vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten bin veya iki bin sene bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. Kıyamet saati yalnız insaniyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip uzak görülsün.1

  Hiçbir ülke (veya şehir) olmasın ki kıyamet gününden önce Biz onu (ya) bir yıkıma uğratacağız veya onu şiddetli bir azapla azaplandıracağız; bu (muhakkak) o kitapta yazılıdır.(İsra suresi 58. ayet)

  Biz yaşama biçimleriyle 'refah içinde şımarıp azmış' nice şehri yıkıma uğrattık. İşte meskenleri; çok az (bir zaman) dışında (onlarda) kendilerinden sonra oturulabilmiş değildir. (Onlara) Varis olanlar Biziz. (Kasas suresi 58.Ayet)

  O ülkeler halkı geceleri uyurken onlara zorlu azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler?(ARA'F SURESİ 97. AYET)

  Ya da o ülkeler halkı kuşluk vakti eğlenceye dalmışken onlara zorlu-azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler? (ARA'F SURESİ 97. AYET)

  (Veya) Onlar Allah'ın tuzağından güvende mi idiler? Allah'ın bir tuzak kurmasından hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası (akılsızca) güvende olmaz. (ARA'F SURESİ 97. AYET)

  Kuran ayetlerinde "Allah'ın sünneti" şeklinde bir ifade ile karşılaşırız. Bu ifade Kuran'da "Allah'ın kanunları" anlamında kullanılmaktadır. Ayetlerde bu kanunların daima geçerliliğini koruduğu haber verilmiştir. Bu konudaki bir ayette Allah şöyle buyurur:

  (Bu) Daha önceden gelip-geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. (Ahzab Suresi 62)

  İşte değişmeyen bu İlahi kurallardan birisi toplumların helak edilmeden önce peygamberler kanalıyla kutsal bir kitap gönderilerek uyarılmasıdır. Bu gerçeği bildiren bir ayet şöyledir:

  Biz kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir Kitap olmaksızın hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmadık. (Hicr Suresi 4)

  Tarih boyunca Allah yıkıma uğrayan her topluma önce onları doğru yola davet eden bir kitap indirmiştir. Buna rağmen isyan ve azgınlığa devam edenler kendileri için belirlenmiş süreleri dolduğunda helak edilmiş gelecek nesiller için ibret konusu olmuşlardır. Allah'ın bu kanununu düşündüğümüzde bazı önemli sırlar ortaya çıkmaktadır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ben inanmıyorum böyle birşeye. Komplo teorisinden başka birşey değil.
  Mehdi diye kahraman bekliyorsak çok bekleriz. Deccallere gelince kötü insanları tanımlamak için uydurulmuş sadece o kadar.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bı yazı baştan sona doğru fakat eklenmesi gereken çok şey var. Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. den günümüze onlarca müjde getirildi. Hz.Mehdi'nin onun ehli beytindendir. Verdiği işaretlerden biri kıyametin zaman aralığı diğeri de Hz. Mehdi'nin deccalin ve Hz. İsa'nın çıkış alametleri ve neler yapacaklarıdır.

  Kıyametin yıl ay ve dakikasını Allah-u Teala'dan başkası bilmiyor. O ilim sadece Allah c.c. ye aittir. Fakat alametler ve zaman aralığı bildirilmiştir. Dünyanın ömrü 7000 yıldır diyor Efendimiz hazretleri. Ümmetimin ömrü ise 1500 ü biraz geçer diyor. Bu hesaplama Hicri takvime göredir ki Hicri 1435 deyiz.

  Hz. Mehdi ile ilgili söyledikleri de malumdur. Cennetin 7 büyüğünden biridir. Çıkış alametlerinin tamamına yakını gerçekleşmiş ve kaydedilmiştir. Hz Mehdi Aleyhisselam Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. in Topkapı Sarayı kutsal emanetler kısmında korunan siyah sancağını alarak yürümeye başlayacak.

  Ebced hesaplarına göre yıl olarak kendini göstermesine çok yaklaşıldı. Mucizelerden alametlerden uzak yaşayan insanlık bu duyduklarına şaşırıyor ve kimisi mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü insanlığın büyük kısmı böyle şeylere hazır değil. Böyle şeyler hep eskide olan ve olmuş bitmiş geriye sadece kıyamet kaldı sanılıyor.

  Ama ayetle sabit İslam yeryüzüne tamamen hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Mehdi Aleyhisselam küfrü her anlamda yok edip yeryüzüne refahı hakim kılacak.

  Ve bu yazdığım şeyler yazılmayanların yanında hiçbir şey...
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Dün baya düşündüm. Kendim için hiçbirşey yapmadığımı farkettim. Kıyamet günü kim kurtaracak bizi acaba.

  Biz mehdiyi bekleyeceğimize bu günleri iyi değerlendirelim.

  Kazananlardan olalım.

  Yoksa bizi feriştahı gelse kurtaramaz.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Oğlum ya açmayın böyle konular..Ne zaman okumaya başlasam ya elektrikler kesiliyor ya da başka birşey oluyor. Tırsıyorum anasını satiim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş