Dört Büyük Melek

Dört meleğin her biri belli bir görevi yerine getirmektedir. Aralarında bir hiyerarşik ilişki olmamakla birlikte Cebrail en büyük melek kabul edilmektedir.

Cebrail

Vahiy meleğidir.AllahC.C'den peygamberlere vahiy getirir. Ruhu'l Emin (Güvenilir Ruh) lakabıyla anılır.

Azrail

Eceli gelen insanların ruhlarını teslim alır.Melekü'l-Mevt yani ölüm meleği adı da verilir.

Mikail

İnsanların rızıklarını ulaştırmak ve ALLAH'ın iradesine göre tabiyat olaylarını düzenlemekle görevli melektir.

İsrafil

Kıyamet günü Sur borusunu üfleyecek olan melektir.

ALINTIDIR