Meleklerin Türleri

Evrenin görünmeyen boyutu genel olarak melek adını verdiğimiz ruhsal varlıklarla kuşatılmıştır.Ruhsal ışıktan yaratılan bu varlıklar mutlak temizdirlerevrenin sahibine bağlıdırlar.Yaratıcıdan aldıkları emirlere itaat halinde çalışırlar.

Melekler bir tür yaratıcının mesajlarını canlı varlıklara taşırlar.Örneğinkuşlara ne zaman ve hangi yönde göç edeceklerini bildirirler.Geceleri ilim dileyen insanların gönüllerine heyecanlandırıcı ilhamlar taşırlar.bu türden olan meleklerin en büyüğü Cebrail' dir.Onu yaratıcıdan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırması özelliğiyle tanıyoruz.

Diğer bir melek türü dedoğa yasaları şeklinde ilahi emirleri madde zerrelerine taşırlar.Onların bazı türleri çekim veya itme gücü gibi doğa yasalarını cansız maddelere ulaştırırlar.Bulutlar bir türün yağmur bir başkasınınkar bir diğerinin temsil alanını oluşturur.Bu türden meleklerin en büyüğünün doğa olaylarının düzenlenmesinde görevlendirilen Mikail olduğunu biliyoruz.

Bir melek türü ilme aşıktır.Yeryüzünde ilim öğrenmeye adananlara hayrandırlar ve onları ışıklarıyla kuşatırlar;ruhlarına huzur ve mutluluk ilham ederler.İlme aşık öğrencilere duydukları sevgiyle melekler ya kanatlarını üzerlerine gölgelik yaparlar ya da kanatlarını yürüdükleri yollara yayarlar.

Melekler yaratıcının en temiz ve en sevgili canlıları arasında yer alırlar.Meleklere yakınlık yaratıcıyla yakınlık anlamına gelecektir.Meleklere yakınlaşmanın yollarından birisi ilme aşık olmak ve ilim öğrenmeye çabalamaktır.Bilgisi zayıf olanların melekleri hissetmesi zordur.İnsanların atası olan Adem'in üstünlüğü öncelikle isimleri bilmesinden yani ilim sahibi olmasından kaynaklanmıştı.İlim öylesine önemlidir ki İslamda alim ölüler arasında diri gibi görünür.

Kötü ahlak melekleri tiksindirir ve insandan uzaklaştırır.

Melekleri hareketli ışıklar hallinde görebilen mesajlarını belirgin ilhamlar olarak kalplerinde algılayan pek çok insan yaşıyor.Güzel sözlerle konuştuğumuzda melekler bizi destekliyor.Hayırlı sonuçlar istediğimizde isteklerimizin kabulü için yaratıcıya dua ediyolar.

alıntıdır